• <

OCEaN apeluje o holistyczne podejście do rozwoju offshore wind

03.11.2022 14:12
Strona główna OCEaN apeluje o holistyczne podejście do rozwoju offshore wind
OCEaN apeluje o holistyczne podejście do rozwoju offshore wind  - GospodarkaMorska.pl

Rząd brytyjski tak jak pozostałe kraje europejskiej wyznaczył sobie ambitne cele dotyczące rozwoju morskich farm wiatrowych, co jest niezbędne do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednak przestarzałe, oderwane od rzeczywistości podejście do rozwoju morskiego przyczynia się do rosnącej presji i złego stanu mórz – wskazują członkowie branżowego stowarzyszenia Offshore Coalition for Energy and Nature – OCEaN. 

Zmiana podejścia do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jak i innych technologii pomogłaby chronić przyrodę oraz przyczyniłaby się do sprawiedliwej transformacji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne oraz pomagając w walce z kosztami utrzymania technologii na morzach i oceanach. Jak czytamy w komunikacie OCEaN, morska energetyka wiatrowa musi być rozpatrywana jako element wszystkich aktywności człowieka na obszarach morskich jak rozwój pozostałej infrastruktury energetycznej (np. kable, rurociągi), rybołówstwo czy wydobycie surowców. 

W raporcie Powering Healthy Seas podnosi się ambitne, ale pragmatyczne podejście do rozwoju offshore wind w kontekście całościowego zarządzania morzem. Mając na uwadze warunki środowiskowe w Wielkiej Brytanii, kraj ten jest domem dla prawie 8 milionów ptaków morskich, w tym globalnie ważnych liczb kilku gatunków, takich jak gannet. Ptaki morskie są kluczowym wskaźnikiem ogólnego zdrowia ekosystemów morskich. Niestety brytyjskie populacje drastycznie spadły w ostatnich dekadach za sprawą działalności człowieka. Systemy planowania nie dotrzymały kroku ewolucji technologii i skali morskiej energetyki wiatrowej, dlatego obecnie potrzebne jest bardziej holistyczne podejście – czytamy w stanowisku. 

„Nature Positive” to wezwanie do działania wzywające rządy do nie tylko powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, ale także zapewnienia jej odbudowy. W przypadku morskiej energetyki wiatrowej oznacza to podjęcie przez przemysł i rządy działań wykraczających poza powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Oznacza to, że deweloperzy rozwijając turbiny wiatrowe powinni uwzględniać wdrożenie projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności.  


Fot. Depositphotos

Dziękujemy za wysłane grafiki.