• <
BOTA_2023

Alfa Laval partnerem technologicznym w projekcie wychwytywania dwutlenku węgla na statkach

gm

19.10.2022 21:55 Źródło: Alfa Laval
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Alfa Laval partnerem technologicznym w projekcie wychwytywania dwutlenku węgla na statkach

Partnerzy portalu

Alfa Laval partnerem technologicznym w projekcie wychwytywania dwutlenku węgla na statkach - GospodarkaMorska.pl
Fot. Getty Images

Alfa Laval będzie partnerem technologicznym we wspólnym projekcie zainicjowanym przez Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) i Stena Bulk, którego celem jest zbadanie możliwości wychwytywania, przechowywania i rozładunku dwutlenku węgla (CO2) na pokładzie statku.

Alfa Laval wniesie do projektu wiedzę technologiczną i inżynierską, która pomoże zrozumieć wyzwania i możliwości związane z zastosowaniem technologii wychwytywania dwutlenku węgla na statkach. Projekt ten będzie kolejnym dużym krokiem w kierunku realizacji planu dekarbonizacji Alfa Laval.

Alfa Laval współpracuje z Globalnym Centrum Dekarbonizacji Morskiej (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), Stena Bulk i innymi wiodącymi graczami z branży energetycznej i żeglugowej już dłuższy czas. Tym razem powstał projekt, którego celem jest zademonstrowanie wychwytywania dwutlenku węgla na statku w skali. Projekt zyskał nazwę ReMarCCAbLE (Realising Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions) i jest pierwszym tego typu kompleksowym na świecie projektem. Siedmioosobowe konsorcjum przetestuje jednostkę wychwytywania węgla na pokładzie tankowca Stena Bulk MR, aby ocenić wyzwania operacyjne na statku na morzu i określić potencjalne środki redukcji kosztów dla przyszłych zastosowań komercyjnych. Sukces projektu ReMarCCAbLE może potencjalnie przyspieszyć komercyjne wdrożenie technologii wychwytywania dwutlenku węgla na statkach do 2026 roku.

Profesor Lynn Loo, dyrektor generalny GCMD, potwierdza: "GCMD jest dumne z tego, że udało się zgromadzić silną grupę interesariuszy w celu pilotowania jednego ze średnioterminowych rozwiązań niezbędnych do pomocy w dekarbonizacji sektora morskiego. Projekt ReMarCCAbLE jest zgodny z celami GCMD, jakimi są obniżenie barier dla przyjęcia rozwiązań. Jak wiemy międzynarodowa żegluga dąży ambitnie do spełnienia lub przekroczenia celi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2030 i 2050. Czekamy na wykorzystanie doświadczenia Alfa Laval w tej dziedzinie, aby umożliwić przeprowadzenie pilotażu."


Krok dalej w kierunku dekarbonizacji

Alfa Laval uczestniczyła w przeszłości w projektach i badaniach dotyczących wychwytywania dwutlenku węgla, a projekt ReMarCCAbLE pomoże w dalszym poszerzaniu wiedzy w tej dziedzinie. Biorąc udział w tym prestiżowym projekcie, Alfa Laval chce zbadać potencjał technologii do realizacji celów dekarbonizacji, ocenić zasadność założeń technicznych przyjętych w studium wykonalności wykonanym przez konsorcjum oraz przeanalizować wyzwania związane z integracją i eksploatacją technologii podczas żeglugi.

Idealny partner technologiczny

Projekt ReMarCCAbLE jest jednym z wielu projektów Alfa Laval, których celem jest zrównoważony rozwój. Wykorzystując swoje techniczne know-how w zakresie zarządzania termicznego i technologii redukcji emisji, Alfa Laval odegra istotną rolę w realizacji tego projektu dotyczącego wychwytywania dwutlenku węgla na pokładzie. Projekt podzielony jest na trzy fazy. Już od pierwszej fazy projektu, Alfa Laval będzie miała kluczowy udział w projektowaniu, inżynierii, testowaniu i instalacji rozwiązania na pokładzie zbiornikowca MR. Alfa Laval nie tylko będzie wspierać projekt swoim doświadczeniem technologicznym w tej dziedzinie, ale również udostępni Centrum Testowo-Szkoleniowe Alfa Laval w celu przetestowania instalacji wychwytywania dwutlenku węgla i przeprowadzenia szkolenia dla załogi przed jej zainstalowaniem na statku.

"Chcemy być w ścisłej czołówce w ewolucji nowych zrównoważonych technologii i wspierać ich rozwój w kierunku ekologicznego i ekonomicznie opłacalnego rozwiązania, które może przynieść korzyści naszym klientom" - mówi Sameer. "Dekarbonizacja przemysłu morskiego wymaga szerokiej gamy technologii ograniczających emisję, oprócz przestawienia się na ekologiczne paliwa. Chcemy ułatwić rozwój takich technologii i pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego statków."

Więcej o projektach Alfa Laval’s na rzecz przemysłu morskiego, znajduje się tu: www.alfalaval.com/marine


 

Dziękujemy za wysłane grafiki.