• <
gryfia_70lat
mewo_2022
Marynarka, Służby, Ratownictwo

Raport wypadków i zdarzeń morskich – lipiec 2022 r.

Z serii naszych cyklicznych analiz dotyczących wypadków morskich, tym razem w telegraficznym skrócie w formie raportu przekazujemy najważniejsze zdarzenia szkód i wypadków morskich, które miały miejsce lipcu.

28.07.2022, 09:33
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Jak inwestycje żeglugowe reagują na kryzysowe symptomy? Analiza rynku tonażowego (tygodnie 25-28/2022)

Ostatnie tygodnie, to ponownie słabła ilość zamówień nowych statków (spadki liczone rok do roku sięgają w zależności od segmentu żeglugi od 30 do nawet 60 %). Panowało również umiarkowane zainteresowanie używanymi jednostkami. W złomowniach ostatnie tygodnie to kontynuacja kryzysowych dla tej branży tendencji. Brak dostępnego do złomowań tonażu (mniej jednostek o około 30 % niż rok temu) a także problemy z oferowanymi cenami (spadki cen za tonę statku pustego) powodują poważne utrudnienia w funkcjonowaniu tego rynku.

21.07.2022, 22:55
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Spadki i niepewność. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 25-28/2022)

Zbliżające się widmo gospodarczej zapaści, wyhamowująca konsumpcja detaliczna oraz inwestycje coraz bardziej wpływają również na branżę transportu morskiego. Kolejne tygodnie roku dobitnie wskazują bowiem na coraz bardziej poważne korekty, występujące na rynkach frachtowych i czarterowych wielu segmentów żeglugi. To co z jednej strony powinno być ulgą dla płacących za przewóz nie jest z kolei przynajmniej chwilowo aż tak szkodliwe dla przewoźników.

18.07.2022, 16:00
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Porty Morza Czarnego i Morza Azowskiego w czasie kryzysu wojennego. Analiza sytuacji portowo-żeglugowej w regionie

Porty Morza Czarnego i Azowskiego pełniły od zawsze ważną rolę w światowym systemie transportowym. Szeroki dostęp do zaplecza gospodarczego w postaci bogatego potencjału przemysłowo – rolniczego Ukrainy, południowo – zachodniej Rosji i państw Kaukazu powodowały, że właśnie przez porty regionu eksportowano przez dziesięciolecia w świat olbrzymie wolumeny istotnych dla światowej gospodarki towarów. Były to przede wszystkim zboża. Jednak produkty rolne nie były jedynymi ważnymi towarami eksportowymi.

10.07.2022, 23:55
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Coraz więcej nowych zamówień i coraz wyższe ceny. Analiza rynku tonażowego (tydzień 23-26/2022)

Jak pokazują dane z rynków tonażowych z ostatnich tygodni wzrasta aktywność w zakresie kontraktowania nowych jednostek. Szczególne wzrosty były zauważalne między innymi w segmencie gazowców do przewozu LNG, co wprost wynikało z sytuacji rynkowej i politycznej, występującej na świecie. Większemu zainteresowaniu nowymi jednostkami towarzyszy równolegle ogólny wzrost cen nowych statków. Z kolei w złomowaniach jednostek nadal stagnacja.

05.07.2022, 21:25
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Wojna zmienia rynek handlu morskiego i energetyki morskiej. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 23-26/2022)

Coraz dłużej trwająca wojna Rosji z Ukrainą powoduje kontynuację głębokich zmian dotychczasowych szlaków żeglugowych oraz rynku energetycznego. Dotyczy to przede wszystkim ładunków zbóż, ropy naftowej oraz gazu i innych surowców mineralnych. Powstające zmiany pozostawią swój ślad na wiele kolejnych lat.

04.07.2022, 16:35
Marynarka, Służby, Ratownictwo

Niebezpieczne bydłowce

Przedstawiamy kolejną analizę wypadku morskiego w ramach naszego cyklu specjalistycznych tekstów dotyczących żeglugi i największych katastrof oraz wypadków morskich.

28.06.2022, 12:30
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Zamieszanie w tonażu. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 21-24/2022)

Sporo aktywności w inwestycjach tonażowych obserwuje się przede wszystkim w segmencie kontenerowym. W pozostałych segmentach żeglugi takich jak: statki wielozadaniowe, ro-ro, czy też wycieczkowce panuje raczej stagnacja. Z kolei na rynku recyklingu okrętowego – spadki. W Indiach – jednym z głównych centrów złomowania jednostek pływających osiągnięcie poziomu stawki 600 USD za tonę statku pustego jest już niemal niemożliwe. Jednakże spadki odnotowuje się również w innych kluczowych dla złomowań regionach – Indiach oraz Bangladeszu

23.06.2022, 23:35
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Spadki i wzrosty – trwa zamieszanie na rynku frachtowym. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 21-24/2022)

Jak się okazuje międzynarodowa żegluga w kolejnych miesiącach 2022 roku musi sprostać jeszcze większym wyzwaniom niż miało to miejsce w przeciągu kilku ostatnich lat, włączając w to okres pandemii. Światowa gospodarka stoi bowiem przed widmem recesji. Problemów i wyzwań nie brakuje. Ostatnie tygodnie zdają się tylko potwierdzać znaczącą dozę niepewności rynku. Pomimo tego zarobki armatorów są nadal dobre. Jednakże z drugiej strony wzrastają też ich koszty. Drożeją ceny paliw, remontów i wiele innych.

21.06.2022, 21:45
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Port Gothenburg w dobie zmian

Gothenburg to wielofunkcyjny port rzeczno- morski zlokalizowany na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Jego lokalizacja stwarza dogodny dostęp do całej Skandynawii, w której jest też największym portem morskim. Pomimo wczesnego okresu postpandemicznego, azjatyckich lockdown’ów a także wybuchu wojny rosyjsko – ukraińskiej w pierwszym kwartale 2022 roku Gothenburg odnotowywał znaczące wzrosty w zakresie wolumenu przeładowywanych towarów.

14.06.2022, 12:00
SIARK_PORT_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.