• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Przygotowania do bazy offshore. Jak wygląda budowa?

22.04.2024 12:45 Źródło: PRCiP

Partnerzy portalu

Fot. PRCiP

Znaczenie morskich elektrowni wiatrowych dla systemu energetycznego Polski na stałe zagościło w świadomości opinii publicznej Polaków. Coraz więcej osób wie bądź choć kojarzy czym jest przemysł offshore, hydrotechnika morska i jak jest skomplikowana. Do posadowienia i eksploatacji farm wiatrowych na morzu potrzeba specjalistycznych statków, instalacji oraz osób je obsługujących. By tego dokonać niezbędne są do tego celu stosowne bazy w portach.

Jedną z takich będzie właśnie budowany Terminal Instalacyjny w Świnoujściu. W pobliżu przyszłej bazy można było zaobserwować jednostki floty Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych (PRCiP) z Gdańska. Charakterystyczny zielony kolor statków na tym akwenie pojawił się w okresie od 24 lutego do 16 marca, gdzie firma PRCiP SP. z o.o. wykonywała zadania rozbiórkowe na powierzchni 3800 m2. Zdemontowano umocnienia dna w narożniku starego nabrzeża nr. 1 i nabrzeża Stacji Prób. W ramach prac wydobyto 456 szt. prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 2x4m wraz z wtopionymi w nie kamieniami. Prócz tego pracownicy firmy PRCiP wydobyli kilkanaście sztuk pali stalowych 3-4 metrowych i geowłókninę na której były posadowione rzeczone płyty z żelbetu. Wydobyty materiał został zdeponowany na starym nabrzeżu nr. 3 gdzie prowadzone są dalsze zadania budowlane nowego terminalu. Prace wydobywcze były prowadzone przy wykorzystaniu pogłębiarki chwytakowej Świdrak oraz jednej z szaland samobieżnych przedsiębiorstwa. To jeszcze nie ostatnie prace przy tym projekcie które wykonała firmy.

PRCiP jest największym przedsiębiorstwem pogłębiarskim w Polsce. Firma istnieje na rynku ponad 75-lat o czym świadczą miliony wydobytego urobku i udział w wielu ważnych projektach morskich Rzeczpospolitej mi in w w/w projekcie budowy Terminalu instalacyjnego w Świnoujściu.

Oferta PRCiP obejmuje wykonywanie prac w zakresie robót hydrotechnicznych w portach morskich, budowa i remont nabrzeży portowych, budowa falochronów wraz z towarzyszącym im pogłębianiem akwenów, roboty konstrukcyjne, betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe, roboty pogłębiarskie, zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i konserwacyjnym, zalądowienia akwenów pod infrastrukturę przemysłową, ochrona brzegów przed abrazją, układanie kabli podwodnych, układanie morskich rurociągów: gazowych, odprowadzających ścieki, zrzutowych wraz z wykopami i pracami zasypowymi, pogłębianie dna rzek, budowa wałów i zbiorników wodnych  oraz innych urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, prace nurkowe podwodne, wynajem (czarter) technicznych jednostek pływających, pomiary batymetryczne echosondą wielowiązkową, prace związane z usuwaniem obiektów niebezpiecznych, bezpiecznych, wielkogabarytowych, wraków zalegających na dnie.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.