• <
konferencj_platforma_lng_2023
Baltexpo2023_duży
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Rynek żeglugowy na wakacjach. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 25-27/2023)

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi perspektywami.

14.07.2023, 20:48
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Przygotowania na lepsze warunki już w toku? Analiza rynku tonażowego (tydzień 25-27/2023)

W tygodniach 25-27 nadal było dość aktywnie na rynkach inwestycji tonażowych. Było to szczególnie widoczne w ilości transakcji używanymi masowcami. Pojawiły się również nowe zamówienia. Niewielka była za to ilość złomowań tego typu tonażu. Spokojniej było na rynku gazowców, i to zarówno tych do przewozu LPG, jak i LNG.

11.07.2023, 19:53
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Sporo transakcji w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 20-25/2023)

W ostatnich tygodniach więcej aktywności w zakresie inwestycji tonażowych notowano wśród drobnicowców wielozadaniowych. Spory ruch z różnym natężeniem w poszczególnych tygodniach notowano też w segmencie kontenerowców, ale dotyczyło to transakcji na rynku wtórnym. Niemal całkowity zastój na rynku wycieczkowców. Niemniej pozytywnym aspektem jest finalizacja wielu zawartych kontraktów.

04.07.2023, 21:19
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Raport wypadków i zdarzeń morskich – czerwiec 2023 r.

Czerwiec zaznaczył się w historii żeglugi kolejnymi wypadkami morskimi. Wiele z nich miało bardzo poważny charakter, zagrażający zdrowiu i życiu załogantów a także pasażerów. Pojawiły się ataki napastników na jednostki handlowe. Nie obyło się bez uszkodzeń statków a także infrastruktury portowej i znajdujących się tam urządzeń.

03.07.2023, 20:50
Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski

Wróżenie z fusów. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 20 – 25/2023)

Ostatnie tygodnie to kontynuacja słabego okresu dla wielu segmentów transportu morskiego. Słabe parametry rynku notował przede wszystkim transport kontenerowy. Jednak skomplikowana sytuacja była również w segmencie przewozów ładunków breakbulk oraz ładunków inwestycyjnych i ponadgabarytowych. Zagmatwanie sytuacji rynkowej powoduje, że jakiekolwiek przewidywanie przyszłych warunków rynku żeglugowego jest coraz trudniejsze.

02.07.2023, 12:32
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Intensywny ruch w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tydzień 18-23/2023)

Obiecujące, ale również bardzo mieszane obecnie warunki rynku spowodowały wzrost ruchu inwestycyjnego w tonażu masowym oraz zbiornikowcowym. Obserwowano dużo transakcji zarówno na rynku jednostek używanych, jak i w nowych zamówieniach. Niewiele było za to złomowań.

21.06.2023, 21:41
Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski

Rynkowy kogel-mogel. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 18-23/2023)

Ostatnie tygodnie to ciężkie warunki na rynku przewozów masowych, ale na szczęście z niewielką tendencją wzrostową, która być może nadal będzie kontynuowana. Liczą na to oczywiście przewoźnicy. Na rynkach przewozów ropy naftowej i produktów pochodnych panowała z kolei bardzo zróżnicowana sytuacja. Przewozy surowej ropy naftowej generowały głównie straty, natomiast wzrosty obserwowano w tzw. segmencie „clean”. w panowały umiarkowanie pozytywne nastroje, co objawiało się w pro

19.06.2023, 15:15
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Raport wypadków i zdarzeń morskich – maj 2023 r.

W miesiącu maju odnotowano oficjalnie 71 wypadków morskich, a więc o 4 mniej niż miesiąc wcześniej. Nie mniej jednak nie brakowało zdarzeń niebezpiecznych oraz szkodliwych. Ponownie okazało się, że stan techniczny jednostek do przewozu żywego inwentarza pozostaje wiele do życzenia. Odnotowana awaria silnika głównego takiego statku spowodowała potrzebę wyładowania już wcześniej załadowanego licznego bydła. W trakcie miesiąca pojawiło się również wiele niebezpiecznych dla ludzkiego życia i zdrowia pożarów jednostek pływających.

05.06.2023, 20:00
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Nawigowanie pomiędzy globalnymi sporami. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 16 – 19/2023)

Nadal główny wpływ na sytuację geopolityczną jak i ekonomiczną światowej gospodarki mają obecne wydarzenia, które odbywają się na międzynarodowej arenie. Spory między USA i Chinami, trwająca na Ukrainie wojna i wiele innych wydarzeń niewątpliwe zaburzają dotychczasowe rozumienie zależności i wzorców handlu międzynarodowego, w tym morskiego. Ten proces trwa już od wielu miesięcy. Zmiany na rynku a także nieustanne dostosowywanie do ciężkiej sytuacji przez przewoźników nieustannie trwają.

29.05.2023, 22:12
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Rynek inwestycji tonażowych w lepszej kondycji. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 16-19/2023)

Kolejne tygodnie roku do kontynuacja stabilizacji w zakresie inwestycji tonażowych w segmencie statków kontenerowych. Dużo lepiej niż przez wiele ostatnich tygodni prezentował się dla segmentu drobnicowców wielozadaniowych, gdzie pojawiły się nie tylko transakcje jednostkami używanymi, ale również i nowe zamówienia. Nadal nie widać znaczących wzrostów w nowych kontraktacjach nowych wycieczkowców, ale dotychczasowe budowy i zamówienia są realizowane i dokańczane.

24.05.2023, 13:05
SIARK_PORT_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.