• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Boom w inwestycjach tonażowych – chwilowy zryw, czy nowy trend? Analiza rynku tonażowego (tygodnie 15-19/2024)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Boom w inwestycjach tonażowych – chwilowy zryw, czy nowy trend? Analiza rynku tonażowego (tygodnie 15-19/2024)

Partnerzy portalu

W ostatnich tygodniach odnotowano intensyfikację aktywności w zakresie pozyskiwania tonażu. Było to wyraźnie widoczne nie tylko wśród transakcji używanymi jednostkami, ale również i wśród nowych zamówień. Nieznacznie wzrastała aktywność w zakresie złomowań statków. Jednakże było jej nadal niewiele.

Szczegóły aktualnych trendów inwestycji tonażowych w wybranych segmentach żeglugi w ostatnich tygodniach prezentujemy w naszym cyklicznym raporcie. Podajemy nie tylko ostatnie dane rynkowe, ale również przedstawiamy ich krótko – i długoterminową analizę w kontekście aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarczej i społecznej.

Rynek masowców

W tygodniu 15 doszło do osiemnastu transakcji kupna – sprzedaży masowców na łączną kwotę 406.440 tys. USD. Zezłomowano jedną jednostkę tego typu o łącznym DWT 73.222. Doszło również do piętnastu nowych zamówień o wielkości 995 tys. DWT i wartości 332 mln USD. Tydzień 16 to osiem transakcji kupna – sprzedaży jednostek masowych o wartości około 209.3 mln USD. Zanotowano również dwa złomowania – łącznie DWT 93.101. Na rynku nowych zamówień ulokowano sześć jednostek o łącznym DWTG 1.004.600 oraz wartości na poziomie 274 mln USD. W tygodniu 17 doszło do aż dziewiętnastu transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców, co odpowiadało zainwestowanemu kapitałowi na poziomie 320,7 mln USD. Jednocześnie nie odnotowano żadnego złomowania tego typu statku. Z kolei nowych zamówień było również całkiem sporo, bo dziewięć (645.500 DWT i 320.5 mln USD). Tydzień 18 to siedemnaście odnotowanych transakcji kupna – sprzedaży masowców o wartości 330.550 mln USD. W tym samym czasie doszło do 1 złomowania masowca o DWT 45.500. Zanotowano również całkiem sporo, bo dwanaście nowych zamówień o łącznej nośności 864 tys. ton oraz wartości 354 mln USD. W tygodniu 19 doszło do sześciu sprzedaży używanych masowców o łącznej wartości 103.9 mln USD. Odnotowano również jedno złomowanie statku o nośności 45.888 ton. Doszło również do trzech nowych zamówień, co przekładało się na łączne DWT na poziomie 191.850 oraz zainwestowany kapitał w wysokości 102.5 mln USD.

Wyraźny trend wzrostu w obrocie używanym tonażem oraz wśród nowych zamówień wskazuje na znacznie większy optymizm wśród armatorów, co do przyszłości rynku przewozów masowych. Czy ten trend utrzyma się na kolejne tygodnie oraz miesiące? A może wzmożona aktywność to jedynie działania spekulacyjne. Dane rynku wskazują jasno, że sytuacja w tym roku może się zmieniać, ale nie na tyle szybko, aby zadowoliło to wszystkich przewoźników.

Gazowce LNG i LPG

Tydzień 15 to jedna transakcja używanym gazowcem o wartości 43.5 mln USD. Nie odnotowano żadnego złomowania. Doszło za to do aż ośmiu nowych zamówień o łącznej wielkości 504 tys. DWT
i wartości 1 mld 232 mln USD. W tygodniu 16 nie odnotowano żadnych transakcji na rynku jednostek używanych. Nie było również żadnych złomowań. Odnotowano za to cztery nowe zamówienia
o łącznym DWT 240 tys. oraz oraz wartości 467.700 tys. USD. Tydzień 17 to jedna transakcja używanym gazowcem, brak złomowań tego typu tonaż i jedno nowe zamówienie (62.500 DWT, 127 mln USD). W tygodniu 18 doszło do jedynie jednej transakcji używanym gazowcem. Nie odnotowano żadnych złomowań. Było za to aż dwadzieścia nowych zamówień gazowców o łącznym DWT na poziomie 40 tys. oraz wartości aż 5 mld 580 mln USD. W tygodniu 19 nie odnotowano żadnych transakcji na rynku jednostek używanych, ani na rynku złomowań tego typu statków. Doszło za to do czterech nowych zamówień gazowców o łącznym DWT na poziomie 120 tys. oraz całkowitej wartości 282.2 mln USD.

Pomimo stosunkowo niewielkiej aktywności w zakresie inwestycji w gazowce, można powiedzieć, że w porównaniu do poprzednich miesięcy rynek ten w ostatnich tygodniach nieco się aktywizował lub ustabilizował.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych

W tygodniu 15 doszło do siedmiu transakcji używanymi zbiornikowcami o łącznej wartości 228 mln 850 tys. USD. Odnotowano również dwa złomowania, co odpowiadało nośności 12.164 ton. Na rynku nowych zamówień pojawiło się aż osiemnaście zleceń o łącznym DWT na poziomie 1.031 tys. i wartości 691 mln USD. Tydzień 16 to trzynaście transakcji używanymi zbiornikowcami o wartości 362.5 mln USD. Nie odnotowano żadnych złomowań. Na rynku pojawiła się również informacja o trzynastu nowych zamówieniach o łącznym DWT 721.398 i wartości 263.400 mln USD. W tygodniu 17 doszło do dziesięciu transakcji używanymi zbiornikowcami na kwotę 65.1 mln USD. Nie odnotowano żadnych złomowań tego typu statków. Były za to cztery nowe zamówienia (545 tys. DWT, 120 mln USD). Tydzień 18 to sporo, bo szesnaście transakcji kupna – sprzedaży tankowców o wartości 600 mln 750 tys. USD. Nie odnotowano w tym tygodniu żadnych złomowań. Doszło za to do aż dwudziestu dwóch nowych zamówień, co odpowiadało 967.400 DWT oraz kapitałowi na poziomie 579 mln USD. W tygodniu 19 doszło do trzech transakcji używanymi zbiornikowcami o łącznej wartości 112 mln USD. Odnotowano również jedno złomowanie małego tankowca o DWT 1.842. Jednocześnie doszło do aż dwudziestu dwóch nowych zamówień (łącznie 1.739 tys. DWT, wartość: 1 mld 173.1 mln USD.

Liczba zamawianych tankowców wzrosła w pierwszych miesiącach roku 2024 roku o około 32 % w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Oznacza to, iż dobrze funkcjonujący rynek frachtowy, a także pozytywne zapatrywania na rynek przewozów ropy naftowej oraz jej pochodnych skłaniają inwestorów do inwestowania w ten typ tonażu. Jak do tej pory
w tym roku już 104 tankowce zostały zamówione. Najczęściej wśród kupujących znajdują się już tradycyjnie armatorzy z Grecji. Szacuje się też, że około 19 % istniejącej floty zaangażowanej jest w transport ropy objętej sankcjami (tzw. flota cieni). Na skutek zwiększonego zainteresowania zbiornikowcami wzrastają również ceny nowych tankowców, które są najdroższe od 2008 roku. Szczególny widoczny, wręcz rekordowy poziom cen notuje się wśród największych zbiornikowców klasy VLCC (ang. Very Large Crude Carrier).

Radosław Marciniak

Fot. Depositphotos

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.