• <
nauta_2024

Więcej aktywności w nowych budowach. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 15–19.2024)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Więcej aktywności w nowych budowach. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 15–19.2024)

Partnerzy portalu

statek

Jak pokazują statystyki, przyrost floty kontenerowej jest nadal spory. Szczególnie było to widoczne w całym 2023 roku, kiedy to globalna pojemność powiększyła się o 2,3 mln TEU. Również przez pierwsze cztery miesiące tego roku ilość dostarczonej pojemności sięgnęła już 1 mln TEU. Tym zmianom towarzyszył niewielki poziom złomowań.

W ostatnich tygodniach według danych podanych przez Golden Destiny oraz inne źródła shipbrokerskie odnotowano spadki w transakcjach używanym tonażem zarówno drobnicowców wielozadaniowych, jak i kontenerowców. Nadal na bardzo niskim poziomie były złomowania. Dość aktywnie było za to w zakresie nowych budów, co może również wskazywać na istotę inwestycji w nowe konstrukcje na skutek występujących na rynku wymagań.

W naszej kolejnej odsłonie analiz wybranych segmentów żeglugi przekazujemy najświeższe informacje z rynków inwestycji tonażowych, a także złomowań. Jakie były zatem trendy ostatniego okresu? Co oznaczają  one w przyszłości i z czego to wynika? O tym w naszej cyklicznej analizie.

Rynek drobnicowców wielozadaniowych


W tygodniu 15. nie odnotowano żadnych transakcji używanymi jednostkami. Nie było również żadnych złomowań. Pojawiło się za to sześć nowych zamówień o nośności 72 tys. ton. W kolejnym tygodniu numer 16. pojawiła się informacja na temat pięciu transakcji używanymi jednostkami wielozadaniowymi na kwotę 9 400 tys. USD. Odnotowano również jedno złomowanie statku drobnicowego o nośności 12 800 ton. Jednocześnie w tym samym okresie doszło do czterech nowych zamówień o łącznym DWT 33 200. W tygodniu 17. nie odnotowano żadnych transakcji używanym tonażem tego segmentu. Nie było też żadnych złomowań. Pojawiło się za to pięć nowych zamówień
o łącznym DWT na poziomie 76 000. Tydzień 18. to brak transakcji kupna-sprzedaży używanych drobnicowców oraz zanotowane dwa złomowania o DWT 15 735. Jednocześnie doszło do zamówień czterech nowych jednostek o łącznym DWT 15 400. Z kolei w tygodniu 19. również nie odnotowano transakcji używanymi jednostkami. Było za to jedno złomowanie statku o nośności 9 653 tony. Odnotowano za to pięć nowych zamówień – łączne DWT wyniosło 66 500.

Nieznaczna poprawa, a może dłuższa w perspektywie stabilizacja na rynkach frachtowych i czarterowych drobnicowców wielozadaniowych może wpływać na zatrzymywanie starszych jednostek we flocie. W konsekwencji może to wpływać na mniejszą aktywność w zakresie kupna-sprzedaży jednostek używanych, a także na obserwowaną mniejszą ilość złomowań. Z drugiej strony może to także wpływać na zauważalny trend pojawiania się nowych zamówień.

Rynek statków kontenerowych


W tygodniu 15. doszło do pięciu transakcji kupna-sprzedaży kontenerowców na kwotę 60,9 mln USD, jak również jedno złomowanie o DWT 20 156. Zanotowano też jedno nowe zamówienie o DWT 10 000. Tydzień 16. to informacja na temat sześciu transakcji używanymi jednostkami o łącznej wartości 150 mln USD. Zezłomowano dwie jednostki o łącznym DWT 28 499. Zamówiono też cztery nowe kontenerowce o łącznej wartości 240 mln USD i nośności 320 tys. DWT. W tygodniu 17. doszło do jednej transakcji kupna-sprzedaży o wartości 10 mln USD. Odnotowano również jedno złomowanie jednostki o nośności 14 120 ton. Nie było za to tym razem żadnych nowych zamówień. Tydzień 18. to brak odnotowanych transakcji jednostkami z drugiej ręki. Odnotowano za to dwa złomowania o nośności 51 116. To również trzy nowe zamówienia o łącznym DWT 102 000 i wartości 113,2 mln USD. W tygodniu 19. doszło do zaledwie jednej transakcji używanym kontenerowcem o wartości 22,5 mln USD. Zezłomowano również jeden statek o nośności 14 120. Nie było żadnych nowych zamówień.

W przypadku kontenerowców wyraźny wzrost rynków frachtowych i czarterowych nie wpłynął w ostatnich tygodniach jak na razie znacznie na zachowania inwestorów na rynkach tonażowych. Mało było wszystkiego rodzaju transakcji, co jest zapewne spowodowane również ilością tonażu, który licznie nadal wchodzi do eksploatacji z poprzednio ulokowanych zamówień.


Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.