• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Masowce i tankowce na fali. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 11-14/2024)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Masowce i tankowce na fali. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 11-14/2024)

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Jak wskazują na to dane Gold Destiny oraz inne dane rynkowe w ostatnie tygodnie doszło do zintensyfikowania inwestycji tonażowych w segmentach masowców i tankowców. Beneficjentem ożywienia po części okazał się również rynek gazowców.

Szczegóły aktualnych trendów inwestycji tonażowych w wybranych segmentach żeglugi w ostatnich tygodniach prezentujemy w naszym cyklicznym raporcie. Podajemy nie tylko ostatnie dane rynkowe, ale również przedstawiamy ich krótko – i długoterminową analizę w kontekście aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarczej i społecznej.

Rynek masowców

Tydzień 11 to informacja na temat piętnastu transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców o wartości 188.2 mln USD. Doszło również do dwóch złomowań jednostek o DWT 78.325. Jednocześnie doszło do czterech nowych zamówień masowców o łącznej nośności 297 tys. ton i wartości kontraktowej na poziomie około 78 mln USD. W tygodniu 12 doszło do aż siedemnastu transakcji używanym tonażem o wartości 297.75 mln USD. Zanotowano również dwa złomowania o łącznym DWT na poziomie 115.753. Wśród nowych zamówień pojawiła się informacja o czterech nowych kontraktach, co odpowiadało nośności 297 tys. ton i zainwestowanym kapitale na poziomie 78 mln USD. Tydzień 13 to aż dwadzieścia jeden transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców na łączną kwotę 492.8 mln USD. Nie doszło do złomowania żadnej jednostki. W tym samym tygodniu doszło do pięciu nowych zamówień o łącznym DWT 666 tys. W tygodniu 14 doszło do czterech transakcji używanymi masowcami na łączną kwotę 68.2 mln USD.  W tym samym tygodniu doszło do jednego złomowania jednostki o nośności 69.045 ton. Doszło również do jedenastu nowych zamówień (697 tys. DWT, 336 mln USD).

Jak wskazują dane ostatnich tygodni można zauważyć, iż zapotrzebowanie na tonaż masowy powoduje nie tylko mocne przetasowania na rynku jednostek używanych, ale znacząco wzmacnia rynek nowych zamówień. Nadal jest mało złomowań, co wskazuje, iż przyrost tonażu będzie nadal postępował. Analitycy oceniają, iż większość z inwestycji to ruchy spekulacyjne, które być może przyniosą inwestorom oczekiwane nadzwyczajne profity. Opinia ta wynika z tego, iż rozwój gospodarek światowych nie jest na tyle silny, aby aktualnie w naturalny sposób generować duże zapotrzebowanie na statki masowe.

Gazowce LNG i LPG

W tygodniu 11 nie doszło do żadnych transakcji gazowcami z drugiej ręki. Nie było też żadnych złomowań w tym segmencie. Doszło za to do sześciu nowych zamówień tego typu jednostek o łącznej nośności 244.8 tys. ton i wartości kontraktowej 786.8 mln USD. Tydzień 12 to zaledwie jedna transakcja używanym gazowcem o wartości 12 mln USD. Nie odnotowano żadnych złomowań. Pojawiło się za to sześć nowych zamówień, co odpowiadało nośności 244.800 ton oraz wartości 786.800 mln USD. W tygodniu 13 nie odnotowano żadnych transakcji na rynku jednostek używanych. Nie było też złomowań. Doszło za to do pięciu nowych zamówień jednostek o łącznej nośności 666 tys. ton. W tygodniu 14 doszło do dwóch transakcji używanymi gazowcami. Nie odnotowano żadnych złomowań. Doszło za to do aż ośmiu nowych zamówień (768 tys. DWT, 1.840 tys. mln USD).

Wśród segmentu gazowców i transakcjach używanymi statkami panowała raczej stabilizacja. W przypadku złomowań panował wręcz marazm, co z drugiej strony wskazywało, iż zapotrzebowanie na gazowce jest nadal spore. Pojawiło się też dużo nowych zamówień, co może tylko potwierdzać tę tezę.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych

Tydzień 11 to tylko jedna transakcje używanym tankowcem. Odnotowano również dwa złomowania statków o DWT 39.315. Jednocześnie doszło do jedenastu nowych zamówień tankowców o nośności 1.346 tys. na łączną kwotę 683.2 mln USD. W tygodniu 12 doszło  do jedenastu transakcji dotyczących kupna – sprzedaży używanych tankowców o wartości 388.7 mln USD. Zezłomowano jeden tankowiec o DWT 3.283. Zamówiono jedenaście nowych tankowców o łącznym DWT na poziomie 1.346 tys. oraz wartości 683.2 mln USD. W tygodniu 13 doszło do ośmiu transakcji używanymi zbiornikowcami na łączną kwotę 373.450 mln USD. Jednocześnie doszło do dwóch złomowań jednostek o łącznym DWT na poziomie 162.367. Na rynku nowych budów zanotowano aż trzydzieści jeden zamówień! Odpowiadało to DWT na poziomie 3.088.398, a także łącznej wartości kontraktów 1 mld 677 mln 800 tys. USD. W tygodniu 14 doszło do trzech transakcji używanymi tankowcami o łącznej wartości na poziomie 103.350 tys. USD. Nie odnotowano żadnych złomowań. Doszło do jednego zamówienia nowej jednostki o nośności 15 tys. ton.

Ze względu na międzynarodową sytuację frachtową ceny zbiornikowców wzrastają przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu na tego typu tonaż. Niektóre ze statków na przestrzeni około dwóch lat zwiększyło swoją wartość nawet trzykrotnie. Perspektywy dla tonażu zbiornikowcowego na najbliższe tygodnie i miesiące pozostają w większości przypadków raczej pozytywne.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.