• <
nauta_2024

Coraz więcej aktywności na rynkach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 8 – 11.2024)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Coraz więcej aktywności na rynkach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 8 – 11.2024)

Partnerzy portalu

Kolejne tygodnie pierwszego kwartału 2024 roku to obserwowana wzmożona aktywność inwestycji tonażowych wielu typów jednostek. Wzrosty nie wynikają jednak z dynamicznego rozwoju rynku frachtowego. Wręcz przeciwnie wzrosty wolumenów ładunków, np. skonteneryzowanych są nadal niższe niż wzrosty pojemności dostępnego na rynku tonażu. Występujący niedobór tonażu na wielu szlakach wynika z kryzysów, które mocno uderzają w żeglugę. Chodzi tutaj o ograniczenia w tranzycie statków przez Kanał Panamski na skutek niskiego poziomu wody w jeziorze Gatun, czy niebezpiecznej sytuacji na Morzu Czerwonym, skutkującym unikaniem tego rejonu przez coraz większe grono armatorów. Innym ze źródeł są po prostu planowane programy odnowienia floty, a także inwestycje na zasadzie spekulacji. W ten sposób inwestorzy liczą, że być może wstrzelą się w niespodziewane zapotrzebowania rynku.

W naszej kolejnej odsłonie analiz wybranych segmentów żeglugi przekazujemy najświeższe informacje z rynków inwestycji tonażowych. Jakie były zatem trendy ostatniego okresu? Co oznaczają  one w przyszłości i z czego to wynika? O tym w naszej cyklicznej analizie. 

Rynek drobnicowców wielozadaniowych


Tydzień 8 to brak odnotowanej aktywności w zakresie kupna – sprzedaży używanych drobnicowców wielozadaniowych. Na rynku pojawiła się za to informacja na temat pięciu tego typu statków o nośności 62.176 ton wysłanych na złom. Zanotowano też sporo, bo aż dziesięć nowych zamówień małych drobnicowców o łącznej wartości 86 mln USD. W tygodniu 9 doszło do jednej transakcji sprzedaży używanego drobnicowca o wartości 6.1 mln USD. Zezłomowano cztery statki o łącznym DWT 31.420. Zanotowano również bardzo dużo, bo aż dziesięć zamówień nowych jednostek o łącznej wartości 86 mln USD. Tydzień 10 to jedna transakcja używanym drobnicowcem wielozadaniowym, którego cena została utajniona oraz jedno złomowanie tego typu statku o nośności 8.642 tony. 

W tym samym tygodniu nie odnotowano żadnych nowych zamówień. W tygodniu 11 zrealizowano trzy transakcje kupna – sprzedaży używanych drobnicowców, a także dokonano złomowań czterech jednostek tego typu o łącznym DWT na poziomie 25.217 jednostek. Na rynku pojawiła się również informacja na temat nowych zamówień, których było również cztery, co odpowiadało całkowitej nośności zamówionych jednostek na poziomie 60 tys. ton. 

Rynek statków kontenerowych


Tydzień 8 to siedem transakcji używanymi kontenerowcami o wartości 70.6 mln USD. Nie odnotowano żadnych złomowań. Pojawiły się za to trzy nowe zamówienia o łącznym DWT na poziomie 224 tys. ton oraz zainwestowanym kapitale na poziomie 233.4 mln USD. W tygodniu 9 doszło do dwóch transakcji używanymi kontenerowcami o wartości 7 mln USD. Zezłomowano trzy jednostki tego typu o nośności 59.761 ton. Jednocześnie doszło do zamówień trzech nowych jednostek o nośności 224 tys. ton i wartości 233.4 mln USD. Tydzień 10 to pięć transakcji używanymi kontenerowcami o łącznej wartości 37.5 mln USD. Doszło również do jednego złomowania statku o DWT 22.219. Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. Tydzień 11 to sześć inwestycji w używane kontenerowce o wartości 153 mln USD. Doszło również do jednego złomowania tego typu jednostki o nośności 43.605 ton. Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. 

Pomimo ogólnie dość dobrego rynku, wynikającego z niedoboru tonażu na skutek dłuższych rejsów statków kontenerowych, ceny jednostek używanych jak na razie wzrosły jedynie marginalnie. 

Fot. Depositphotos

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.