• <
gryfia_70lat
mewo_2022
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Totalna reorientacja rynku i wysokie frachty. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 12-15/2022)

Chaos na rynku żeglugowym odzwierciedla się również w wysokich, ale aktualnie sztucznie utrzymywanych głównie przez wysokie ceny paliw okrętowych stawkach frachtowych i czarterowych. Obecna sytuacja wprowadziła znaczne zamieszanie na rynku i nieustannie towarzyszącą procesom biznesowym wysoką niepewność.

19.04.2022, 18:48
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Rewolucja w rosyjskich portach Bałtyku - czy grozi im upadek?

Federacja Rosyjska posiada na Bałtyku kilka kluczowych węzłów portowych, stanowiących strategiczne punkty logistyczne w zachodniej części Rosji. To przez nie do tej pory odbywał się import oraz eksport znaczącej ilości dóbr ważnych dla dominującej na tle całego kraju jego europejskiej części. Rocznie obsługiwano w nich około kilkadziesiąt milionów ton różnorodnych ładunków, głównie masowych: suchych i płynnych. Jak wojna Rosji z Ukrainą przełoży się na kondycję portów rosyjskich na Bałtyku?

12.04.2022, 20:33
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Zawirowania rynku – armatorzy i stocznie w niepewności. Analiza rynku tonażowego (tydzień 10-13/2022)

Na rynku tonażowym trwała kontynuacja chaosu w zakresie wszelkiej aktywności, tj. transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych, nowych zamówień, czy też recyklingu okrętowego. Sama ilość oddanych statków do eksploatacji w marcu 2022 roku jest o około 18 % niższa niż w marcu roku 2021. Mocno zauważalny jest też brak statków do złomowania stąd też ceny złomu osiągają najwyższe poziomy od 2008 roku i powinny być one na takim poziomie w kolejnych tygodniach

07.04.2022, 22:02
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Chaos na rynku i wielkie zmiany szlaków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 10-13/2022)

Czy trwający już przeszło miesiąc kryzys na linii Rosja–Ukraina wpłynie na dotychczasowe szlaki handlowe? Wszystko wskazuje na to, że zmiany, które dokonują się w bardzo szybkim tempie będą długotrwałe. Postpandemiczna odbudowa światowych gospodarek a także coraz powszechniejsze i przyspieszające uniezależnianie się od rosyjskich surowców na rzecz innych, często odległych źródeł w znaczący sposób wpływa na handel morski.

03.04.2022, 20:41
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Włoska marynarka wojenna z nowym okrętem z krajowej stoczni Fincantieri

W ramach serii naszych analiz dotyczących rynku okrętowego przedstawiamy informacje na temat kolejnych nowych ciekawych konstrukcji i budów jednostek pływających. Dzisiaj o jednej z innowacji wojskowego budownictwa okrętowego – wielozadaniowej jednostce patrolowej dopiero co dostarczonej dla włoskiej marynarki wojennej.

28.03.2022, 19:59
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 8-11/2022)

Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego zapewne nie pozostanie bez znaczenia dla międzynarodowych rynków frachtowych. W pierwszej kolejności może odbić się przede wszystkim na przewozach masowych, a także zbiornikowcowych, ale również i na omawianych w niniejszej analizie segmentach. Również one mogą zostać dotknięte efektami sankcji, zmianami szlaków handlowych oraz innymi szeroko pojętymi zawirowaniami rynku związanymi z konfliktem i jego długofalowymi skutkami.

25.03.2022, 14:38
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Analiza rynku tonażowego (tygodnie 8-11/2022)

Ostatnie tygodnie to głównie kontynuacja dotychczasowych trendów w zakresie inwestycji tonażowych. Pomimo pewnej aktywności – generalnie według twardych danych rynkowych jest ona niższa dla wielu z segmentów niż jeszcze rok wcześniej. Rosną ceny okrętowego złomu, które utrzymują się na bardzo wysokich poziomach.

24.03.2022, 12:37
Marynarka, Służby, Ratownictwo

Rosyjskie ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym

Wraz z wybuchem wojny ukraińsko – rosyjskiej sytuacja na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim bardzo szybko zmieniła się. Stało się tam bardzo niebezpiecznie.

14.03.2022, 13:30
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Analiza rynku tonażowego (tydzień 6-9/2022)

Po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej sytuacja zarówno na rynku frachtowym, czarterowym jak i tonażowym stała się jeszcze bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna. Obarcza to niewątpliwie inwestycje tonażowe dodatkowym ryzykiem, ale też szansą. Nikt bowiem nie wie jak sytuacja będzie wyglądała za jakiś czas.

09.03.2022, 20:32
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 6-9/2022)

Kolejne tygodnie to eskalacja sytuacji wojennej wokół Ukrainy oraz napaść Rosji na ten kraj. Jak wiemy Ukraina jest jednym z potentatów w produkcji zbóż, ale nie tylko. Jest to kraj bogaty w różnorodne surowce mineralne. Pierwsze tygodnie wojny już wydatnie wpływają na ruch statków w tamtych rejonach, natomiast konsekwencje długoterminowe będą znacznie poważniejsze. Dotknie to szczególnie żeglugi masowej. Nie bez znaczenia jest również rynek wydobycia i konsumpcji gazu i ropy naftowej. Wzrastające ceny, ograniczona podaż rynku bę

07.03.2022, 18:02
SIARK_PORT_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.