• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Nowy kontenerowy plac przeładunkowy w Porcie Gdynia

Partnerzy portalu

Fot. Pixabay

Firma Kuszner Cargo Port uruchomiła nowy kontenerowy plac przeładunkowy w pobliżu terminali kontenerowych BCT i GCT w Porcie Gdynia.

Nowy plac przeładunkowy firmy Kuszner Cargo Port mieści się przy ul. Kontenerowej 30. W okolicy znajdują się oba gdyńskie terminale kontenerowe – BCT i GCT.

Na nowym placu firma oferuje m.in. formowanie i rozformowanie kontenerów, przygotowanie ich do transportu morskiego, przeładunek i magazynowanie. Obsługiwane mogą być nie tylko kontenery, ale także ładunki ponadgabarytowe i niebezpieczne.

Terminal przeładunkowy w Gdyni jest trzecią tego typu lokalizacją Kuszner Cargo Port – dwie pozostałe znajdują się w Gdańsku, przy czym jeden z placów przy ulicy Ku Ujściu posiada dostęp do Nabrzeża Bytomskiego.

Plac Kuszner Cargo Port w Gdyni znajduje się na terenach wchodzących w skład tzw. Doliny Logistycznej. Podstawą działalności na tym obszarze gospodarczym są usługi logistyczne. Ma stanowić tym samym bezpośrednie logistyczno-magazynowe zaplecze dla ładunków obsługiwanych przez port.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.