• <
Nauta_top_1100x200

ZWZ Grupy Lotos udzieliło absolutorium zarządowi spółki za 2015 r.

28.06.2016 14:05 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki ZWZ Grupy Lotos udzieliło absolutorium zarządowi spółki za 2015 r.
ZWZ Grupy Lotos udzieliło absolutorium zarządowi spółki za 2015 r. - GospodarkaMorska.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podczas posiedzenia w Gdańsku udzieliło we wtorek absolutorium zarządowi spółki za 2015 r. Walne dokonało też zmian w składzie rady nadzorczej Lotosu.

Absolutorium otrzymali również członkowie zarządu i rady odwołani przez Skarb Państwa, czyli większościowego akcjonariusza spółki - m.in. b. prezes zarządu Paweł Olechnowicz (pełnił tę funkcje przez 14 lat), wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Marek Sokołowski oraz wiceprezes ds. poszukiwawczo-wydobywczych Zbigniew Paszkowicz.

Walne zgromadzenie udzieliło też absolutorium członkom rady nadzorczej, m.in. jej b. przewodniczącemu Wiesław Skwarko.

ZWZ przyjęło również sprawozdanie finansowe Grupy Lotos S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Lotos S.A. za rok 2015, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Lotos S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Lotos S.A. za rok 2015.

ZWZ jednomyślnie postanowiło, że strata netto Grupy Lotos za 2015 r. w wysokości ponad 37 mln zł zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach.

Podczas powiedzenia ZWZ, na wniosek ministra skarbu, dokonało też zmian w składzie rady nadzorczej. Odwołany został Cezary Krasodomski, a powołani zostali: Mariusz Jerzy Golecki i Beata Kozłowska-Chyła, której powierzono funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Grupy Lotos.

Minister skarbu Dawid Jackiewicz komentując w kwietniu odwołanie Olechnowicza ze stanowiska szefa Grupy Lotos, powiedział m.in.: "jesteśmy bardzo zatroskani sytuacją w Lotosie, szukamy pomysłu jak wydobyć go z trudnej sytuacji finansowej, od wielu lat nie pobieramy dywidendy z tego powodu. Jestem przekonany, że niedługo usłyszycie państwo od nowych władz spółki plan stabilizacji finansowej tego podmiotu. Niewątpliwie - i powtarzam to z całą mocą - ta spółka potrzebuje wzmocnienia" - mówił dziennikarzom szef MSP.

Obecnie Grupa Lotos działa bez strategii. Poprzednia na lata 2011-2015 ważna była do końca ubiegłego roku.

Wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy Lotos, Mateusz Aleksander Bonca powiedział we wtorek PAP, że trwają intensywne prace nad nową strategią spółki. Nie podał daty, kiedy nowa strategia będzie ogłoszona. "Musimy przeanalizować wszystkie propozycje, które dotychczas powstały i zastanowić się, czy i jak je realizować" - dodał.

"To nie są szybkie decyzje, które możemy podjąć natychmiast (...) w pierwszym etapie musimy się upewnić, że wszystko, co zostało rozpoczęte wdraża się skutecznie i efektywnie, np. realizowany projekt EFRA" - tłumaczy.

W płockim koncernie PKN Orlen także przeprowadzany jest przegląd obowiązującej na lata 2014-2017 strategii. W mediach pojawiły się sugestie, że plany obu spółek paliwowych mogłyby być skoordynowane.

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą Lotos, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze znakiem Lotos.

Grupa Lotos S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym prowadzącym działalność w Polsce i poza jej granicami, zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.
Akcje Grupy Lotos od czerwca 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.