• <

Vistal Gdynia odnotowała wzrost po I półroczu 2016 r.

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal Gdynia odnotowała wzrost po I półroczu 2016 r.
Vistal Gdynia odnotowała wzrost po I półroczu 2016 r. - GospodarkaMorska.pl

pc

31.08.2016 Źródło: własne

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, w I półroczu 2016 roku wypracowała przychody wynoszące 202,8 mln zł (co oznacza wzrost o 2% rok do roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 2% (do 25,4 mln zł z 26,0 mln zł) i 5% (do 17,5 mln zł z 18,5 mln zł). Eliminując wpływ zdarzenia jednorazowego w postaci zysku ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 3,3 mln PLN
w I półroczu 2015 roku, zyski EBIT i EBITDA w I półroczu 2016 roku wzrosły odpowiednio o 15% i 12%.

- W I półroczu 2016 roku wypracowaliśmy dobre wyniki pomimo wielu niesprzyjających czynników rynkowych, takich jak m.in. rosnąca konkurencja w przetargach publicznych czy opóźnienia w ogłaszaniu przetargów - mówi Ryszard Matyka, prezes zarządu Vistal Gdynia S.A. - Dzięki wieloletnim inwestycjom i przemyślanym działaniom wyposażyliśmy grupę w odpowiednie technologie i know how, co umożliwia nam dzisiaj zwiększanie aktywności na rynkach zagranicznych i rozszerzanie zakresu prac o montaż czy generalne wykonawstwo. Udział eksportu od kilku lat stopniowo rośnie w strukturze przychodów grupy. Coraz mocniej jesteśmy obecni w segmencie infrastruktury portowej, co przekłada się na wzrost sprzedaży w marine i offshore oraz w budownictwie kubaturowym. Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w tym roku jest ukończona już rozbudowa i modernizacja zakładu w Czarnej Białostockiej, co umożliwi nam wzrost aktywności w segmencie budownictwo - tłumaczy Matyka.

Zysk netto grupy w I półroczu 2016 roku wyniósł 12,5 mln zł wobec 11,9 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego (co oznacza wzrost o blisko 5%).

Marża EBITDA spadła o 0,6 p.p. do 12,5%, marża EBIT spadła o 0,7 p.p., osiągając poziom 8,6%, a marża zysku netto wzrosła o 0,2 p.p. do 6,2%.

Backlog grupy osiągnął wartość 402 mln zł - tym samym grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o blisko 24% r/r. Dodatkowo grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 380,7 mln zł.

Zgodnie z założeniami, grupa w dniu 17 sierpnia 2016 r. wypłaciła dywidendę za rok 2015 w wysokości 0,40 PLN na akcję.

Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach grupy po I półroczu 2016 roku wyniósł 67,5% (136,9 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 32,5% przychodów grupy (65,9 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w I półroczu 2016 roku wzrosły o 43,1% r/r, sprzedaż na rynku polskim spadła o 36,1% r/r.

Spółka istotnie zwiększyła także liczbę kontraktów montażowych za granicą, które realizuje od 2014 r. - oprócz dostaw konstrukcji stalowych - oraz rozpoczęła działalność w formule Generalnego Wykonawcy w Skandynawii.

Grupa aktywnie rozwija także sprzedaż na rynku polskim, głównie w segmencie infrastruktury, w formule generalnego wykonawcy, poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej. Grupa zwiększa także aktywność na polskim rynku budownictwa kubaturowego.

- Pomimo obecnych opóźnień w ogłaszaniu przetargów, widzimy także dobre perspektywy rozwoju w Polsce w związku z planowanymi projektami finansowanymi ze środków unijnych 2014-2020- dodaje Matyka.

W I półroczu 2016 roku największy udział (55,8% wobec 21,0% rok wcześniej) w przychodach grupy - pomimo trudnej sytuacji panującej na rynku oil&gas - stanowi sprzedaż segmentu marine i offshore. Wartościowo sprzedaż wzrosła o 71,4 mln zł r/r. Jest to związane głównie ze zwiększeniem liczby realizowanych kontraktów w infrastrukturze portowej, takich jak wytwarzanie konstrukcji dźwigowych, oraz realizacją dużego kontraktu dla norweskiej firmy Aibel (docelowo dla norweskiej platformy wydobywczej na polu Johan Sverdrup). 

Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów grupy spadł w I półroczu 2016 roku do 31,4% wobec 64,4% r/r, a sprzedaż sięgała poziomu 63,7 mln zł wobec 127,9 mln zł rok wcześniej. Spadek sprzedaży i udziału tego segmentu w przychodach grupy związany był głównie z przesunięciem w czasie realizacji kontraktów, z przyczyn niezależnych od Vistal, oraz opóźnieniami w ogłaszaniu przetargów, m.in. w związku z ponownymi analizami  programu  budowy  dróg oraz  planowaną nowelizacją ustawy PZP (Prawa Zamówień Publicznych). Infrastruktura zagraniczna stanowiła 40% (25,2 mln zł) sprzedaży grupy w tym segmencie, a infrastruktura w Polsce 60% (38,5 mln zł).

W obszarze budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) grupa w I półroczu odnotowała sprzedaż na poziomie 19,0 mln zł wobec 23,4 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej.

Inwestycje

Capex grupy na rok 2016 wynosi 18,1 mln zł. W I półroczu tego roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje o wartości 12,5 mln zł. Grupa w ramach inwestycji uruchomiła w Czarnej Białostockiej nową halę produkcyjną (Hala Przygotowania Produkcji) o pow. 1.500 m², która zwiększa moce przerobowe zakładu, oraz przeprowadziła jego modernizację (co ma pomóc w rozwoju sprzedaży grupy w segmencie budownictwo); wyposażyła wytwórnię na Nabrzeżu Indyjskim oraz  zrealizowała inwestycje odtworzeniowe. 

Grupa Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych wielkogabarytowych konstrukcji stalowych o najwyższej jakości w Polsce, którego doświadczenie i organizacja pozwalają na oferowanie różnorodnych produktów zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych, w tym na bardzo wymagających rynkach skandynawskich czy na rynku niemieckim.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.