• <

URE: prawie 52 mld zł inwestycji w sieci elektroenergetyczne w ciągu pięciu lat

sons

10.06.2020 13:40 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki URE: prawie 52 mld zł inwestycji w sieci elektroenergetyczne w ciągu pięciu lat

Partnerzy portalu

URE: prawie 52 mld zł inwestycji w sieci elektroenergetyczne w ciągu pięciu lat - GospodarkaMorska.pl

Prawie 52 mld zł wynoszą planowane inwestycje sieciowe w elektroenergetyce w najbliższych pięciu latach, które operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowego uzgodnili z Prezesem URE w swoich planach rozwoju.

Plany takie sporządzają i uzgadniają z regulatorem Polskie Sieci Elektroenergetyczne - operator systemu przesyłowego oraz pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator.

Jak poinformował w środę URE, z zatwierdzonych dokumentów wynika, że do 2025 r., największe przedsiębiorstwa sieciowe planują zainwestować prawie 52 miliardy złotych w infrastrukturę sieciową. Zdecydowana większość środków skierowana zostanie na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego - zaznaczył Urząd.

„Planowane nakłady inwestycyjne mają między innymi na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz budowę transgranicznych połączeń systemów przesyłowych umożliwiających integrację rynków” - podkreślił Prezes URE Rafał Gawin. Jak dodał, inwestycje umożliwią również korzystanie z zielonej energii, między innymi dzięki budowie połączeń z morskimi farmami wiatrowymi.

Urząd przypomniał, że rozwój sieci wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych i plany rozwoju mają długookresowe konsekwencje finansowe, zarówno dla przedsiębiorstw jak i ich odbiorców. Mają np. bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw sieciowych. Koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią bowiem podstawę do kalkulacji taryf.

Rolą regulatora jest dbałość o to, by plany inwestycyjne uwzględniały długookresową maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz by nie powodowały w poszczególnych latach na nadmierny wzrost cen i stawek opłat dla odbiorców, jednocześnie zapewniając ciągłość, niezawodność i odpowiednią jakość dostaw energii i gazu - podkreślił URE

„W modelu wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną lub przesyłową istnieje parametr, który rozlicza w kolejnym roku niewykonane inwestycje lub te wykonane dodatkowo, ponad planowane nakłady. Ograniczenie inwestycji przez przedsiębiorców obniżałoby wysokość zwrotu z kapitału” - wyjaśnił prezes Gawin.(PAP)

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.