• <
Famor_1100x200_2022

Ratowniczo - leczniczy kontenerowy zestaw hiperbaryczny firmy PBUCH pomaga nurkom [foto, wideo]

sons

29.05.2020 12:33 Źródło: PBUCH
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Ratowniczo - leczniczy kontenerowy zestaw hiperbaryczny firmy PBUCH pomaga nurkom [foto, wideo]

Partnerzy portalu

Ratowniczo - leczniczy kontenerowy zestaw hiperbaryczny firmy PBUCH pomaga nurkom [foto, wideo] - GospodarkaMorska.pl

Firma PBUCH produkuje dla branży morskiej ratowniczo - lecznicze, kontenerowe zestawy hiperbaryczne, które przeznaczone są do leczenia chorób i urazów nurków, będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego. Komorę wykorzystuje się także do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków.

Ratowniczo-leczniczy, kontenerowy zestaw hiperbaryczny jest nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie urządzeniem, spełniającym wymagania specjalistycznych norm. Bogate wyposażenie i łatwość transportu sprawiają, że zestaw ten charakteryzuje się dużą uniwersalnością. 

Zestaw hiperbaryczny składa się z dwuprzedziałowej komory ciśnieniowej, zabudowanej wraz z całym osprzętem w odpowiednio przystosowanym, izolowanym kontenerze 20-sto stopowym. Komora hiperbaryczna zaprojektowana jest na maksymalnie 14 osób, z czego 10 miejsc znajduje się w przedziale ratowniczo — leczniczym, pozostałe 4, w przedziale ratowniczo - transferowym.

Stanowiąc podstawowy element zabezpieczenia medycznego w systemach ratownictwa morskiego, zestaw ten może być wykorzystywany w zakresie:

  • działań ratowniczych podczas udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych,
  • prac podwodnych w zakresie głębokości do 100 mH2O,
  • leczenia chorób nurkowych i zastosowania hiperbarycznej terapii tlenem,
  • wykonywania kwalifikowanych badań i zabiegów medycznych,
  • prowadzenia treningów ciśnieniowych,
  • prowadzenia innych procedur ciśnieniowych związanych z przebywaniem człowieka w warunkach podwyższonego ciśnienia.


Wnętrze komory hiperbarycznej wyposażone jest m.in. w 2 koje, mogące pomieścić 2 osoby leżące lub 4-8 siedzących oraz 4-6 siedzeń składanych, z czego 2-4 znajdują się w przedziale transferowym. W komorze zamontowano w sumie 6-14 szt. inhalatorów, a także 3 pochłaniacze dwutlenku węgla, 2 gaśnice hiperbaryczne i grzejniki.

Zestaw przystosowany jest do stosowania czynników oddechowych takich jak powietrze, tlen i mieszaniny oddechowe, a także zapewnia utrzymanie wymaganych ciśnień parcjalnych składników czynnika oddechowego oraz stałą kontrolę ich zawartości w atmosferze komory.

Instalacja gazowa przeznaczona jest do magazynowania czynników oddechowych, przesyłania ich do komory, zrzutu z komory oraz wykonywania pomiarów ich ciśnienia i składu. Podstawowe elementy instalacji gazowej dobrano w oparciu o wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu przebywania ludzi w warunkach podwyższonego ciśnienia. Wszystkie elementy instalacji zostały przygotowane i zmontowane z uwzględnieniem rygorystycznych wymogów dotyczących czystości tlenowej.

Wchodzący w skład wyposażenia komory rozbudowany system pomiarowy, przeznaczony jest do kontroli parametrów atmosfery przedziałów komory i realizuje pomiar ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz zawartości tlenu i dwutlenku węgla. Ponadto pozwala na pomiary innych gazów i domieszek szkodliwych dodatkowymi przyrządami poprzez pobieranie próbek gazu bezpośrednio z przedziału komory.

W komorze zainstalowany jest także system inhalatorów komorowych BIBS. Instalacja BIBS jako element systemu podtrzymania życia, przeznaczona jest do umożliwienia oddychania osobom znajdującym się w komorze w przypadkach, gdy nie można oddychać bezpośrednio z atmosfery komory. W urządzeniu można wykorzystywać jako gazy oddechowe tlen lub mieszaniny gazowe. Instalacja pozwala na usuwanie na zewnątrz komory wydychanych gazów. Zabezpiecza to przed zanieczyszczeniem atmosfery komory mieszaniną wydechową.

Poza możliwością podłączenia zewnętrznych źródeł zasilania w energię elektryczną i gazy oddechowe, istnieje jeszcze możliwość pracy niezależnej, poprzez wykorzystanie znajdujących się na wyposażeniu magazynów gazów i baterii 12 szt. akumulatorów. Przy pełnym naładowaniu, umożliwiają one autonomiczną pracę zestawu bez zasilania zewnętrznego, przez co najmniej 24 godziny. Wyposażenie komory w przedział transferowy daje możliwość transferu personelu medycznego i technicznego.

W marcu 2020 firma PBUCH wykonała i dostarczyła komorę hiperbaryczną na ORP „Mewa”.

 

 

 

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.