• <
Baltexpo2023_duży

PERN przygotowuje się do rozbudowy rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego

ew

23.05.2018 12:12 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki PERN przygotowuje się do rozbudowy rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego

Partnerzy portalu

PERN przygotowuje się do rozbudowy rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego - GospodarkaMorska.pl

PERN ogłosił w środę przetarg na opracowanie studium wykonalności w ramach zadania „Budowa rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock – Gdańsk”. Oferty w tym postępowaniu można składać do 25 czerwca – poinformowała w ogłoszeniu spółka.

PERN wyjaśnił, że postępowanie dotyczy opracowania studium wykonalności inwestycji, polegającej na rozbudowie infrastruktury przesyłowej spółki poprzez budowę drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego.

 

„Celem planowanej inwestycji jest stworzenie infrastruktury o charakterze redundantnym (dodatkowym – PAP), która zapewni bezpieczeństwo tłoczeń i stanowić będzie dodatkowe zabezpieczenie dla transportu ropy naftowej na Odcinku Północnym, niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej” – podała w ogłoszeniu spółka.

Jak zaznaczył PERN, druga nitka Rurociągu Pomorskiego ma przebiegać wzdłuż pierwszej nitki tej magistrali, tak by rurociąg mógł być obsługiwany przez stacje pomp pośrednich nitki pierwszej – zakładane parametry przepustowości to 25 mln ton surowca na rok.

Spółka dodała, że chodzi o pracę rurociągu dwukierunkową, niezależną od pracy magistrali istniejącej pierwszej nitki „z możliwością przekierowania ropy naftowej w sytuacjach awaryjnych z jednego układu do drugiego” i możliwością przesyłu surowca przez „połączone obie nitki rurociągu”.

PERN przypomniał, że Rurociąg Pomorski o długości ok. 236 km, przebiegający przez województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, umożliwia rewersyjny transport ropy naftowej na trasie z bazy magazynowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem do bazy magazynowej w Gdańsku – oba obiekty należą do spółki – oraz w kierunku przeciwnym.

W marcu wiceprezes PERN Rafał Miland mówił PAP, iż spółka planuje budowę drugiej nitki rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego, co – jak podkreślał – „usprawni transport surowca w obu kierunkach, czyli z Gdańska do Płocka i odwrotnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami naszych klientów, którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują źródła zaopatrywania się w ropę, w tym drogą morską”. Wcześniej spółka szacowała koszt tej inwestycji na ok. 1 mld zł.

Miland zwracał jednocześnie uwagę, że Rurociąg Pomorski znajduje się obecnie na liście „Projektów wspólnego zainteresowania” (Projects of Energy Community Interest - PECI), czyli strategicznych przedsięwzięć dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Oceniał przy tym, iż w sprawnej i szybszej realizacji inwestycji pomogłaby dedykowana temu przedsięwzięciu specustawa.

W przyjętej w 2017 r. przez Radę Ministrów dokument „Polityce Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” zapisano m.in., że PERN wybuduje drugą nitkę Rurociągu Pomorskiego, a realizacja tej inwestycji „jest istotna i niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” Polski.

Jak wspomina m.in. rządowy dokument, Rurociąg Pomorski może transportować surowiec z Płocka do Gdańska w ilości 27 mln ton rocznie oraz z Gdańska do Płocka - 30 mln ton w ciągu roku; w połączeniu z infrastrukturą przeładunkową gdańskiego Naftoportu i infrastrukturą magazynową PERN, rurociąg umożliwia np. import surowca drogą morską do rafinerii PKN Orlen w Płocku.

Zgodnie z założeniami dokumentu rządowego, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski oraz pełnić „wiodącą rolę” w magazynowaniu tergo surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.

Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec. W Gdańsku posiada Terminal Naftowy, działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych, przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Z końcem stycznia PERN podpisał umowę na wybudowanie do 2020 r. w swej bazie w Gdańsku dwóch zbiorników na ropę naftową po 100 tys. metrów sześc. Inwestycję za ponad 142,9 mln zł realizuje konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa. PERN zapowiadał wcześniej, że w po połączeniu z OLPP w ciągu 4 lat wyda na inwestycje 2 mld zł.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.