• <

PERN ma nową strategię do 2020 r. - inwestycje za ok. 500 mln zł

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki PERN ma nową strategię do 2020 r. - inwestycje za ok. 500 mln zł
PERN ma nową strategię do 2020 r. - inwestycje za ok. 500 mln zł - GospodarkaMorska.pl
06.09.2016 Źródło: PAP

Utrzymanie przesyłu ropy naftowej na poziomie ok. 50 mln ton rocznie, wzrost pojemności magazynowych i zwiększenie tłoczeń paliw płynnych zakłada m.in. nowa strategia PERN na lata 2016-20. W tym czasie spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 500 mln zł.

Celem zaktualizowanej strategii PERN jest podniesienie efektywności działania i realizacja projektów rozwojowych, a w efekcie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, czyli spółka zależna PERN, ma stać się laboratorium innowacyjności.

- Nowa strategia zmierza do przeobrażenia PERN w nowoczesną firmę usługową, która będzie mogła nie tylko odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku, ale też spełniać wysokie standardy technologiczne, organizacyjne, informatyczne, a tym samym pewniej niż kiedykolwiek gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i zajmować ważne miejsce w rozwoju polskiej gospodarki - poinformowała PAP spółka.

Jak zapowiedział PERN, na przełomie września i października zostanie oddana do użytku tzw. III nitka Odcinka Wschodniego rurociągu naftowego „Przyjaźń”, biegnącego z Adamowa przy granicy z Białorusią do Płocka. - Oznacza to zwiększenie o ponad 20 proc. przepustowości na Odcinku Wschodnim - zaznaczyła spółka.

PERN podał, że wraz z nową magistralą gotowa będzie licząca ok. 160 km trasa nowoczesnej linii światłowodowej z Warszawy do Siemiatycz. Termin uruchomienia tego światłowodu planowany jest na 1 stycznia 2017 r.

Wśród planowanych inwestycji spółka wymieniła m.in. budowę na terenie swej bazy magazynowej w Gdańsku dwóch nowych zbiorników na ropę naftową - wcześniej informowano, że powstaną tam dwa zbiorniki na składowanie surowca o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy. - PERN zamierza przeznaczyć na inwestycje do 2020 r. ok. 500 mln zł - oświadczyła spółka.

Jak przyznał PERN, do końca tego roku mają zapaść decyzje dotyczące drugiego etapu budowy Terminala Naftowego w Gdańsku z przeznaczeniem na przeładunek i składowanie produktów chemicznych lub ropy naftowej, na którą to usługę - jak zaznaczyła spółka - rośnie zapotrzebowanie. PERN podał, iż dotychczasowe pojemności gdańskiego Terminala Naftowego w Gdańsku „są zarezerwowane na dwa lata do przodu”.

Jak podkreśliła spółka, „celem nadrzędnym PERN jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw surowca dla polskiej gospodarki”.
- Grupa kapitałowa PERN buduje również swoje laboratorium innowacyjności. Będzie je stanowić spółka córka - Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury - zapowiedział PERN, podkreślając, iż jego spółka zależna jest m.in. konstruktorem specjalistycznych tłoków diagnostycznych KALIBRAK 100 i KORSONIC 100, służących do badania stanu technicznego rur o średnicy 100 mm, przeznaczonych do transportu cieczy i gazów.

- To najmniejsze tłoki diagnostyczne na świecie. Do tej pory rur o średnicach 100 mm nie badano, a ich uszkodzenia wychodziły na jaw dopiero w trakcie awarii. Dzięki nowym tłokom będzie można zapobiec takim zdarzeniom i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo przesyłu oraz ograniczyć koszty - zaznaczył PERN, dodając, iż w planach Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury „są kolejne projekty”.

PERN poinformował, że wraz za opracowaniem nowej strategii spółki, ruszyły tam jednocześnie prace związane ze zmianą jej struktury.

- Konieczność zmiany, podobnie jak w przypadku strategii, wynika głównie z niezbędnych dostosowań do dynamicznego, coraz bardziej wymagającego otoczenia. Klienci spółki stawiają wysokie wymagania w zakresie ciągłego zmniejszenia kosztów usług oraz poprawy jakości obsługi. Oczekują szybszej reakcji na ich potrzeby, chcą współpracować w kulturze biznesowej i partnerskiej, a nie urzędowej. Nowe rozwiązania sprowadzają się do odchudzenia rozrosłej przez lata sieci powiązań proceduralnych wewnątrz firmy oraz spłaszczenia i uproszczenia struktury” - oświadczył PERN.

Jak wyjaśniła spółka, nowy regulamin organizacyjny przewiduje tam m.in. zmniejszenie liczby jednostek i komórek organizacyjnych, a tym samym zmniejszenie liczby stanowisk dyrektorskich i kierowniczych. - Poszczególne komórki będą ściśle odpowiedzialne za realizację strategii i roczne wyniki firmy. Poprawi się efektywność procesów oraz uwolnione zostaną zasoby, które mogą być wykorzystane w innych obszarach organizacji - podał PERN.

PERN to państwowa, strategiczna spółka dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau.

W Polsce spółka zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Z początkiem kwietnia PERN uruchomił strategiczny Terminal Naftowy w Gdańsku, działający jako hub morski, o łącznej pojemności magazynowej 375 tys. metrów sześc. przeznaczonych na różne gatunki ropy naftowej. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2013 r. Inwestycja kosztowała 412 mln zł.

Do grupy kapitałowej PERN należy sześć podmiotów zależnych: Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” oraz Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, a także Siarkopol, Petromor i Naftoport.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.