• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

NCBR: 197 milionów złotych na nowoczesne technologie materiałowe

gm24

19.11.2019 10:19 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki NCBR: 197 milionów złotych na nowoczesne technologie materiałowe
NCBR: 197 milionów złotych na nowoczesne technologie materiałowe - GospodarkaMorska.pl

NCBR ogłasza trzeci konkurs TECHMATSTRATEG. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po raz trzeci poszukuje innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych. Na wsparcie zgłoszonych rozwiązań przeznaczy 197 milionów złotych.

Do konkursu można będzie zgłaszać projekty, które obejmować będą innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach oraz materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Dzięki realizacji programu, NCBR chce zwiększyć międzynarodową pozycję Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

- Nowoczesne technologie materiałowe to jeden ze strategicznych obszarów, w których Polska ma szansę na odegranie znaczącej roli i wzmocnienie naszej pozycji na mapie światowej gospodarki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, NCBR w konkursie TECHMATSTRATEG skierowało środki na zaktywizowanie współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorstwami, by wyniki zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych zostały wdrożone do gospodarki – komentuje prof. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wnioski będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 30 marca 2020. NCBR przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od konsorcjów jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w skład których wejdzie od 3 do 7 podmiotów. Dofinansowanie otrzymać można na fazę badawczą (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazę przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 5 mln złotych, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln złotych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wnioskujący mogą uzyskać nawet do 80% dofinansowania fazy badawczej projektu.

- Jest to już trzeci konkurs TECHMATSTRATEG. W poprzednich dwóch edycjach, dofinansowanie o łącznej wysokości 271 milionów złotych otrzymało 29 konsorcjów. Liczymy, że również w kolejnym naborze zgłoszonych zostanie wiele wartościowych i przyszłościowych projektów, które pozwolą polskim przedsiębiorcom i jednostkom naukowym budować przewagi konkurencyjne na polskim i międzynarodowym rynku technologii materiałowych – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki środkom z programu realizowane już w tej chwili są m.in. projekty takie jak:

- „Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych”, realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (lider), PCO S.A., Instytut Łączności – Polski Instytut Badawczy, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

- „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego”, realizowany przez konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (lider), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ION Galenica Sp. z o.o.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.