• <
Nauta_top_1100x200

Międzynarodowa Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2017

pc/naftaigaz.ztw.pl

19.09.2017 18:48 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Międzynarodowa Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2017
Międzynarodowa Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2017 - GospodarkaMorska.pl

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017 odbędą się już 20 września 2017 w Hotelu Novotel Warszawa Airport.

Wydarzenie, które pozwala na spotkanie w jednym miejscu i o jednym czasie polskich i zagranicznych ekspertów sektora nafty, gazu, chemii i energetyki zostało pozytywnie zaopiniowane przez administrację rządową i objęte m.in. patronatem honorowym Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki. Konferencję Nafta-Gaz-Chemia 2017 otworzy Krzysztof Tchórzewski, minister energii, który wygłosi wystąpienie wprowadzające.

Tegoroczna konferencja składa się z sesji panelowej poruszającej strategiczne tematy dla Polski tj.: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej” oraz „Perspektywy wspólnego rynku energii”, do której zaproszeni zostali m.in. Piotr Naimski – sekretarz stanu KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Michał Kurtyka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Następnie równolegle odbywać będą się sesje tematyczne z podziałem na Rynek Paliwowy (Rynek detaliczny paliw w przyszłości, E-mobility), Gaz Ziemny (Rozwój infrastruktury na rynku gazu, Konkurencja na rynku gazu) i Chemię (Inwestycje polskiej chemii, Kierunki rozwoju chemii specjalistycznej).

Partnerem Konferencji został GAZ-SYSTEM, firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo to kluczowe zagadnienie w sesji plenarnej, w której wystąpi m.in. Tomasz Stępień – prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Konferencji będzie towarzyszyć Wystawa pokazująca innowacyjne produkty, technologie i zastosowania.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA-GAZ-CHEMIA” to coroczne wydarzenie gromadzące już od pierwszej edycji najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, oraz przygotowywane w konsultacji z jednostkami rządowymi, naukowymi, a także przy wsparciu mediów branżowych. Konferencja ta ma stać się forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, mających aktualnie największe znaczenie dla branży paliwowo-energetyczno-chemicznej w Polsce.

Co roku przedstawiane są najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją branże paliwowa, energetyczna, gazowa i chemiczna. Do debaty zaproszeni zostają liderzy branż i znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także ciekawym prezentacjom innowacyjnych rozwiązań dotyczących aktualnych problemów z omawianego sektora, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia stała się jednym z cenionych wydarzeń w branży paliwowo-energetyczno-chemicznej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39275,00 $ tona 1,10% 25 paź
 Cynk 3510,00 $ tona 0,46% 25 paź
 Aluminium 2916,00 $ tona -0,98% 25 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.