• <
Famor_1100x200_2022

MGMiŻŚ: Sytuacja przemysłu stoczniowego na świecie na koniec 2019 r. jako punkt referencyjny

gm24

14.04.2020 18:06 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki MGMiŻŚ: Sytuacja przemysłu stoczniowego na świecie na koniec 2019 r. jako punkt referencyjny

Partnerzy portalu

MGMiŻŚ: Sytuacja przemysłu stoczniowego na świecie na koniec 2019 r. jako punkt referencyjny - GospodarkaMorska.pl

Obserwując aktualny stan gospodarki morskiej w ujęciu globalnym często wskazuje się na już zauważalne skutki epidemii. Mimo, że na pełne opisanie rozmiaru zniszczeń i dokładnego obrazu gospodarki morskiej w momencie zakończenia epidemii jest za wcześnie, przedstawiane są dane obrazujące zmiany w wolumenie transportu morskiego, ilości i wartości produkcji i remontów, czy wreszcie opisujące dynamikę zmian w odniesieniu do portfela zamówień.

Przedstawiane dane niewiele mówią bez wskazania punktu odniesienia, czasem jest to sytuacja rok do roku, czasem odniesienie do końca ubiegłego roku. Odniesienie skutków pandemii koronawirusa do zamkniętego roku 2019 pozwala teraz na obrazowanie zmieniającej się rzeczywistości, na oszacowanie zmian i zobrazowanie sytuacji na potrzeby odbudowy branży, tam gdzie będzie tego wymagała.

W związku z powyższym, poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące stanu branży stoczniowej na świecie na koniec 2019 r. wraz ze wskazaniem trendów, jako punkt referencyjny.

Według wiedzy MGMIŻŚ światowy portfel zamówień na statki, na koniec 2019 roku wynosił 3016 statków o łącznej nośności 187,5 mln ton i 77,2 mln CGT. Na koniec 2018 roku portfel zamówień był porównywalny - 3614 statków o łącznej nośności 227,0 mln ton i 86,8 mln CGT. Należy przy tym przypomnieć, że w roku 2019 zanotowano spadek wielkości światowego portfela zamówień w stosunku do końca 2018 roku o około 17,5% pod względem nośności, około 11,1% pod względem CGT i 16,5% pod względem liczby jednostek.  Jednocześnie w kilku sektorach poziom zamówień na statki w stosunku do 2018 r. był nieco wyższy niż 2019 r., chodzi o zbiornikowce Suezmax (od 125 do 200 tys. ton nośności), gazowce LNG, gazowce LPG, wycieczkowce. Wykres przedstawia światowy portfel zamówień według stanu na koniec odpowiedniego roku (Rys.1).

 Na koniec 2019 r. w strukturze portfela zamówień zanotowano przewagę statków do przewozów masowych suchych które stanowiły około 28% wszystkich statków znajdujących się w portfelu zamówień wg liczby i ponad 46% wg nośności. Ponadto dominowały zbiornikowce oraz statki off-shore. Tabela (Rys.2) przedstawia strukturę światowego portfela zamówień na statki.

Wykresy (Rys.3) przedstawiają światowy portfel zamówień według CGT w roku 2018 i 2019. Jak widać na koniec 2019 r. udział europejskich stoczni wynosił 16,7% i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku. Największy udział na koniec 2019 nr. miały stocznie azjatyckie bo aż 82,5 % (w tym stoczni chińskich 34,8%).

Nowe zamówienia

Według wiedzy MGMiŻŚ rok 2019 pod kątem nowych zamówień na statki wypadł nieco gorzej niż w poprzednich latach. W 2019 r. na świecie zawarto łącznie 925 kontraktów na nowe statki o łącznej nośności 64,8 mln ton i 25,3 mln CGT. Dla porównania – w 2018 roku zdobyto 1381 nowych zamówień na jednostki o łącznej nośności 95,3 mln ton i 34,7 mln CGT.

W 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego o 50 % (po względem liczby) spadły zamówienia w sektorze offshore oraz na masowce. Jednocześnie należy wskazać, że w 2019 r. wzrosła o około 50% liczba  kontraktów na zbiornikowce Suezmax (o nośności od 125 do 200 tys. ton) i Aframax (o nośności od 85 do 125 tys. ton) oraz o około 16% na gazowce LPG.

Najwięcej nowych kontraktów pozyskały stocznie chińskie które zdobyły ponad 40% wszystkich nowych zamówień uwzględniając liczbę statków oraz ich nośność. Porównywalnie pod względem nośności zdobyły stocznie południowokoreańskie - ponad 36% wszystkich kontraktów na świecie (Rys. 5).

Tabela (Rys. 4) przedstawia nowe zamówienia na statki złożone w stoczniach w latach 2017-2019.

Produkcja statków

Pod względem produkcji statków rok 2019 wypadł lepiej od roku poprzedniego. Według danych jakie uzyskało MGMiŻŚ w 2019 r. w stoczniach na całym świecie zbudowano 1406 statków o łącznej nośności 98,4 mln ton i 32,8 mln CGT. Ponad połowa zbudowanych w 2019 r. statków to masowce i zbiornikowce - 828 jednostek o łącznej nośności 79,5 mln ton. W tabeli przedstawiono produkcję statków na świecie w latach 2017-2019 (Rys.6).

Zdecydowaną większość statków wybudowały stocznie chińskie bo aż 550 jednostek o łącznej nośności 36,6 mln ton, 11,1 mln CGT i wartości 19,0 mld USD, co stanowiło około 39% światowej produkcji statków pod względem liczby statków. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że największą wartość sprzedaży nowych jednostek odnotowano w stoczniach południowokoreańskich - 20,2 mld USD.  Dane wskazują jasno, że ponad 90% całej światowej produkcji ulokowane zostało w Azji co przedstawia wykres (Rys. 7).

Opracowanie: Wydział Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ na podstawie „Raportu CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019 r.” i in.

 

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.