• <
BOTA_2023

Nauta dostała 160 mln zł kredytu

01.02.2016 13:37 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Nauta dostała 160 mln zł kredytu - GospodarkaMorska.pl

Stocznia Remontowa Nauta S.A. podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A., ARP S.A. oraz z ING BSK. S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 160 mln zł. Zawarcie umów i uruchomienie finansowania w nowej zoptymalizowanej strukturze, wypracowanej w gronie trzech instytucji finansowych – dwóch banków komercyjnych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zapewni stoczni stabilizację finansową na najbliższe lata oraz da szansę dalszego rozwoju.

- Rozwój Stoczni Remontowej Nauta wspieramy finansowo od 2009 roku. Aktualnie, po długich negocjacjach, udało się osiągnąć korzystne dla wszystkich stron porozumienie, dotyczące nowego poziomu zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów i podziału zabezpieczeń. W ten sposób zoptymalizowane zostało długoterminowe i obrotowe finansowanie spółki. Nowo wypracowana struktura kredytowa stabilizuje sytuację Nauty i zapewnia jej rozwój na kolejne lata – powiedziała Aleksandra Magaczewska, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Nowe ustrukturyzowanie krótkoterminowych zobowiązań SR Nauty jest jednym z kluczowych projektów finansowych zrealizowanych ostatnio przez spółkę i warunkiem koniecznym dla dalszego jej rozwoju. Zastąpienie istniejącego długu wobec Agencji o wartości 100 mln PLN, 8-o letnim finansowaniem inwestycyjnym udzielonym wspólnie przez PKO Bank Polski S.A. i ARP S.A., a także zamiana pożyczek na kredyty obrotowe stanowi potwierdzenie wiarygodności finansowej spółki i daje podstawę do dalszego wzrostu - mówi Paweł Matwiejko-Demusiak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Nauta jest spółką Grupy Mars Shipyards&Offshore i jedną z najszybciej rozwijających się stoczni w Polsce. W okresie 2009-2015, spółka zwiększyła wolumen przychodów ponad czterokrotnie, uzyskując sprzedaż sięgającą ponad 415 mln PLN w 2015 roku. Tak wysoka dynamika wzrostu nie byłaby możliwa bez zmiany miejsca działalności operacyjnej, dostępu do terenów Synergii 99, suchych doków SD I i II, a przede wszystkim – przeniesienia przedsiębiorstwa spółki na tereny dawnej Stoczni Gdynia.

- Umowy kredytowe z ING BSK. S.A., PKO Bankiem Polskim S.A. oraz ARP S.A. zarówno w obszarze finansowania inwestycyjnego, jak i bieżącego zostały zawarte na zasadach pari passu, co zapewnia wszystkim stronom transakcji komfort działania na warunkach rynkowych – wskazuje Matwiejko-Demusiak. - Szczególną wartość ma dla nas zaufanie banków komercyjnych, które, angażując się finansowo, potwierdziły zasadność kierunków rozwoju spółki – dodaje Wiceprezes.

Zgodnie z prognozami zarządu spółki, stocznia zakończy 2015 rok zyskiem netto. Portfel zamówień na kolejne lata pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu przychodów, a terminowość wykonywanych prac remontowych na rzecz wojska, jak i doświadczenie w obszarze nowych budów pozwala wskazywać Nautę, jako perspektywicznego partnera Marynarki Wojennej RP, również w zakresie realizacji programu jej modernizacji, uwzględnionego jako program operacyjny pod nazwą „Zwalczanie zagrożeń na morzu". Program ten obejmuje budowę kilku nowych typów okrętów i jednostek pomocniczych.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.