• <
Famor_1100x200_2022

ARP: finansowanie ST3 Offshore niemożliwe

gm24

04.01.2020 13:43 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki ARP: finansowanie ST3 Offshore niemożliwe

Partnerzy portalu

ARP: finansowanie ST3 Offshore niemożliwe - GospodarkaMorska.pl

3 stycznia Agencja Rozwoju przemysłu poinformowała, że w wyniku niezrealizowanych koniecznych warunków z przedwstępnej warunkowej umowy nabycia przedsiębiorstwa od ST3 Offshore, na konto ARP S.A. wróciły zabezpieczone na depozycie środki. Następnym krokiem będzie złożenie przez ARP S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 - W prowadzonym przez ARP S.A. procesie potencjalnego przejęcia ST3 Offshore nie uzyskano pozytywnego wyniku testu prywatnego inwestora. Jest to równoznaczne z brakiem biznesowego uzasadnienia zaangażowania kapitałowego. Inwestycja obarczona jest również wysokim ryzykiem uznania jej za niedozwoloną pomoc publiczną. Dlatego przejęcie przedsiębiorstwa ST3 Offshore przez ARP S.A. nie jest możliwe.


- Zaangażowanie przez ARP S.A. środków finansowych poprzedzone jest zawsze gruntownym przygotowaniem. W wyniku kilkumiesięcznych analiz, dotyczących możliwości wsparcia ST3 Offshore rozpatrywane były różne scenariusze. Wyżej wskazane okoliczności powodują, że ARP S.A. nie ma ekonomicznych podstaw do zaangażowania jakichkolwiek środków finansowych - - poinfomowało ARP w wydanym komunikacie prasowym.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.