• <

Nautical Institute wprowadza nową edycję Stowaways by Sea - praktycznego podręcznika do spraw bezpieczeństwa morskiego

sons/allaboutshipping

19.05.2020 13:02 Źródło: allaboutshipping.co.uk
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Nautical Institute wprowadza nową edycję Stowaways by Sea - praktycznego podręcznika do spraw bezpieczeństwa morskiego

Partnerzy portalu

Nautical Institute wprowadza nową edycję Stowaways by Sea -  praktycznego podręcznika do spraw bezpieczeństwa morskiego - GospodarkaMorska.pl

Pasażerowie na gapę to odwieczny problem żeglugi morskiej, ale zagrożenia, jakie stanowią, oraz potencjalne konsekwencje i koszty znacznie wzrosły w ostatnich latach. Ten popularny, praktyczny przewodnik w pakiecie Maritime Security Suite The Nautical Institute został kompleksowo zaktualizowany, aby uwzględnić zmiany w przepisach i oficjalne wytyczne.

W jasnym, prostym języku autor Steven Jones MNI prowadzi nas przez podstawy bezpieczeństwa przy zapobieganiu nielegalnemu wchodzeniu na pokład i opisuje bezpieczne sposoby zatrzymania, przeszukania, nagrywania, zgłaszania i przyjmowania pasażerów na gapę. Czytelnikowi wytłumaczono, jak pobierać odciski palców i fotografować osoby z poszanowaniem praw człowieka.

Nowe wydanie zawiera dodatkowe studia przypadków, wyjaśnia taktykę przemytników migrantów i podkreśla wnioski, jakie można wyciągnąć z ostatnich incydentów.

Od czasu pierwszej publikacji Stowaways by Sea środowisko bezpieczeństwa morskiego uległo znacznej zmianie. W szczególności ratowanie migrantów stało się poważnym wyzwaniem dla żeglugi, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym. Wydanie zawiera rozszerzoną i zaktualizowaną sekcję na temat bezpiecznego zarządzania migrantami uratowanymi na morzu.

Uwzględniając zmieniające się zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowią dla załogi nieupoważnione osoby na pokładzie, przedstawiono również wytyczne dotyczące środków ostrożności, jakie należy podjąć w przypadku chorób zakaźnych.

Kapitam Yves Vandenborn FNI, dyrektor ds. Zapobiegania stratom w The Standard Club, zauważa w przedmowie:

"Pomimo lepszej ochrony statków i przeszukań, poprzedzających wypłynięcie w ciągu ostatniej dekady, liczba pasażerów na gapę nie wykazuje tendencji zniżkowych. Rosnące, czasem tragiczne w skoutkach wykorzystywanie kontenerów ro-ro przez przemytników ludzi oraz ciągły przepływ migrantów i uchodźców na całym świecie oznacza, że ​​problem pozostanie."

Kapitan Vandenborn podkreśla także, jak ważne jest, aby statki skontaktowały się ze swoim ubezpieczycielem, gdy odkryją na pokładzie pasażerów na gapę. Podsumowuje: „Wszyscy armatorzy i ich załogi powinni mieć kopię tej książki”.

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.