• <

Innovation Days 2020

ew

30.01.2020 10:48 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Innovation Days 2020 - GospodarkaMorska.pl

W dniach 25 – 26 marca 2020 roku, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (budynek 3, sala D), odbędzie się wyjątkowe spotkanie „Innovation Days 2020”. Druga edycja wydarzenia adresowana jest do firm oraz podmiotów administracji publicznej, których działalność związana jest z rozwojem technologii i rozwiązań technicznych będących przedmiotem dyrektywy o infrastrukturze paliw alternatywnych i elektromobilności. 

Jak dodają organizatorzy: "Wydarzenie kierujemy również do partnerów biznesowych twórców technologii, wykorzystujących rozwiązania w jednostkach pływających - morskich i śródlądowych. Chcielibyśmy zaoferować możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie technologii paliw i napędów alternatywnych dla sektora morskiego, technologii informatycznych wspierających proces cyfryzacji tego sektora oraz poprawę efektywności energetycznej jednostek pływających jak również technologii energetycznych."

Wstępny plan wydarzenia:

Innovation Days 2020 - pierwszy dzień - 25 marca

Tematem przewodnim pierwszego dnia wydarzenia będzie transport morski i lądowy oraz efektywność energetyczna. Powyższa tematyka pokrywa się z kluczowymi zagadnieniami stanowiącymi o innowacyjnym potencjale województwa pomorskiego, zdefiniowanymi w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Prelegentami podczas wydarzenia będą przedstawiciele firm - twórców technologii w zakresie rozwiązań energetycznych dla sektora morskiego transportu morskiego, technologii IT, digitalizacji sektora morskiego oraz zastosowania technologii zdalnych inspekcji morskich instalacji technicznych. W części poświęconej efektywności energetycznej oraz zarządzaniu energią zaprezentowane zostaną efekty prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa obecne w branży transportu morskiego i drogowego, jak również budownictwa.

Adresatami pierwszego dnia są przedsiębiorstwa z branż innowacyjnych, w szczególności reprezentujących obszary będące tematem przewodnim wydarzenia.

Udział w wydarzeniu, w dniu 25 marca 2020 r. jest płatny. Opłata za wstęp wynosi 150 zł + VAT.

Innovation Days 2020 - drugi dzień - 26 marca

Ramy drugiego dnia wydarzenia stanowią inicjatywy regionalne i europejskie, poświęcone wsparciu innowacyjności w obszarze paliw alternatywnych, digitalizacji oraz efektywności energetycznej w sektorze morskim i transportowym. Drugi dzień „Innovation Days 2020” dedykowany jest między innymi instytucjom publicznym, instytucjom otoczenia biznesu, w tym samorządom, stowarzyszeniom biznesu, zarządom portów oraz administracji morskiej. Cel wydarzenia to prezentacja inicjatyw na rzecz współpracy regionalnej i międzynarodowej, wspierającej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz tworzenie sieci współpracy między przedsiębiorstwami będącymi dostawcami produktów i usług w obszarze niskoemisyjnego transportu wodnego i efektywności energetycznej.

Udział w drugim dniu „Innovation Days 2020” jest bezpłatny.

Wydarzenie „Innovation Days 2020” odbędzie się w dniach 25 – 26 marca 2020 roku, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, w budynku 3, sala D.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.