• <
PZT_980x120_gif_2020

Debata o przyszłości śródlądowych dróg wodnych w nowej perspektywie finansowej UE

Strona główna Porty, logistyka Debata o przyszłości śródlądowych dróg wodnych w nowej perspektywie finansowej UE
Debata o przyszłości śródlądowych dróg wodnych w nowej perspektywie finansowej UE - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

18.07.2019 Źródło: własne

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 lipca odbyło się posiedzenie Grup roboczych Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Głównym tematem spotkania była możliwość uwzględnienia potrzeb sektora żeglugi śródlądowej w dokumentach dotyczących nowej perspektywy finansowej UE.

Ministerstwo przedstawiło swoje działania oraz zadania zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku przez partnerów w przygotowywaniu programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, tj. przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz przez Zarząd Morskiego Portu Gdańska S.A.. MGMiŻŚ potwierdziło, że prace nad programami przebiegają zgodnie z harmonogramem i przygotowanie projektów programów rozwoju dróg wodnych zakończy się w I kwartale 2021 roku.

Główna część spotkania była poświęcona możliwościom uwzględnienia potrzeb sektora transportu wodnego śródlądowego w przyszłych programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. Członkowie grup roboczych - przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, armatorzy, przedstawiciele uczelni wyższych i  stowarzyszeń, biznesu - zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i rozwoju o harmonogramie prac dotyczących nowej perspektywy finansowej.

W dyskusji na ten temat przedstawiciele urzędów marszałkowskich podzielili się aktualnymi informacjami o możliwości ujęcia rozwoju dróg wodnych w dokumentach strategicznych i programowych na poziomie regionalnym. Natomiast samorządy gminne podkreślały konieczność uwzględnienia lokalnych potrzeb, obejmujących modernizację śródlądowych dróg wodnych oraz wzmocnienie sektora transportu wodnego śródlądowego (w tym infrastruktury portowej) w przyszłych programach operacyjnych, a także w instrumentach rządowych.

Wójt Malczyc przedstawił informacje o rozwijającym się prywatnym odrzańskim porcie w Malczycach i przedstawił propozycje rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców działających w sektorze. Prezydent Raciborza przekonywał o tym, że biorąc pod uwagę powtarzające się okresy suszy, zmiana funkcji zbiornika Racibórz dla zasilania Odrzańskiej Drogi Wodnej staje się oczywista. Przedstawił informację z której wynika, że podczas majowego wezbrania przez czaszę wykańczanego zbiornika przepłynęło ok. 120 mln m3 wody. Prezydent zauważył, że gdyby tę ilość wody zatrzymać w zbiorniku i użyć jej do zasilania drogi wodnej, żegluga na Odrze prawdopodobnie nie stanowiłaby problemu przez znaczną część sezonu nawigacyjnego.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury poinformowali o celach i zakresie rozpoczynającej się rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachęciło do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych i wyrażenia w nich poparcia dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Wytyczne dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – ocena

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej


Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Konsultacje projektu harmonogramu prac

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 41,89 $ baryłka  -0,76% 04:55
 Cyna 17080,00 $ tona -2,15% 10 lip
 Cynk 2145,00 $ tona 0,61% 10 lip
 Aluminium 1639,00 $ tona -1,21% 10 lip
 Pallad 1995,90 $ uncja  -0,20% 04:43
 Platyna 845,00 $ uncja  -0,45% 04:55
 Srebro 19,45 $ uncja  0,00% 04:55
 Złoto 1800,35 $ uncja  -0,25% 04:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.