• <
PZT_1100x200_gif_2020

Debata o przyszłości śródlądowych dróg wodnych w nowej perspektywie finansowej UE

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Debata o przyszłości śródlądowych dróg wodnych w nowej perspektywie finansowej UE
Debata o przyszłości śródlądowych dróg wodnych w nowej perspektywie finansowej UE - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

18.07.2019 Źródło: własne

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 lipca odbyło się posiedzenie Grup roboczych Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Głównym tematem spotkania była możliwość uwzględnienia potrzeb sektora żeglugi śródlądowej w dokumentach dotyczących nowej perspektywy finansowej UE.

Ministerstwo przedstawiło swoje działania oraz zadania zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku przez partnerów w przygotowywaniu programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, tj. przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz przez Zarząd Morskiego Portu Gdańska S.A.. MGMiŻŚ potwierdziło, że prace nad programami przebiegają zgodnie z harmonogramem i przygotowanie projektów programów rozwoju dróg wodnych zakończy się w I kwartale 2021 roku.

Główna część spotkania była poświęcona możliwościom uwzględnienia potrzeb sektora transportu wodnego śródlądowego w przyszłych programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. Członkowie grup roboczych - przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, armatorzy, przedstawiciele uczelni wyższych i  stowarzyszeń, biznesu - zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i rozwoju o harmonogramie prac dotyczących nowej perspektywy finansowej.

W dyskusji na ten temat przedstawiciele urzędów marszałkowskich podzielili się aktualnymi informacjami o możliwości ujęcia rozwoju dróg wodnych w dokumentach strategicznych i programowych na poziomie regionalnym. Natomiast samorządy gminne podkreślały konieczność uwzględnienia lokalnych potrzeb, obejmujących modernizację śródlądowych dróg wodnych oraz wzmocnienie sektora transportu wodnego śródlądowego (w tym infrastruktury portowej) w przyszłych programach operacyjnych, a także w instrumentach rządowych.

Wójt Malczyc przedstawił informacje o rozwijającym się prywatnym odrzańskim porcie w Malczycach i przedstawił propozycje rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców działających w sektorze. Prezydent Raciborza przekonywał o tym, że biorąc pod uwagę powtarzające się okresy suszy, zmiana funkcji zbiornika Racibórz dla zasilania Odrzańskiej Drogi Wodnej staje się oczywista. Przedstawił informację z której wynika, że podczas majowego wezbrania przez czaszę wykańczanego zbiornika przepłynęło ok. 120 mln m3 wody. Prezydent zauważył, że gdyby tę ilość wody zatrzymać w zbiorniku i użyć jej do zasilania drogi wodnej, żegluga na Odrze prawdopodobnie nie stanowiłaby problemu przez znaczną część sezonu nawigacyjnego.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury poinformowali o celach i zakresie rozpoczynającej się rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachęciło do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych i wyrażenia w nich poparcia dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Wytyczne dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – ocena

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej


Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Konsultacje projektu harmonogramu prac

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28060,00 $ tona 1,15% 9 kwi
 Cynk 2807,00 $ tona -0,71% 9 kwi
 Aluminium 2250,00 $ tona -0,75% 9 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.