• <
PZT_1100x200_gif_2020

XXVI Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski XXVI Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
XXVI Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego - GospodarkaMorska.pl

Klaster Morski

25.10.2016 Źródło: własne

22 października odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Było to już XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejscem Walnego Zebrania tradycyjnie była siedziba Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością Wiesław Byczkowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Stanisław Śliwa, generał Polskiego Związku Piłsudczyków, kpt.ż.w. Andrzej Królikowski, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciel Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej i prof. Romuald Cwilewicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni (2008–2012) oraz kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, były rektor-komendant AMW, który wygłosił wykład pt. „Żegluga w Arktyce”.

Przed rozpoczęciem zebrania uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, znajdującym się przed budynkiem Wydziału nawigacyjnego. Zebranie otworzył Przewodniczący PTN, prof. zw. dr hc Daniel Duda, a prowadził sędzia Witold Kuczorski. Po okolicznościowych przemówieniach i wręczeniu dyplomów honorowego członkostwa oraz odznaczeń i dyplomów, prof. Duda zdał obszerne sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w okresie 201-2016. Po dyskusji wybrano nowy zarząd PTN. Szczegóły: http://www.nautologia-ptn.pl/

Polskie Towarzystwo Nautologiczne aktywnie prowadzi i wspiera badania naukowe w zakresie nautologii, a więc historycznego rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i innych pokrewnych dziedzin pracy człowieka na morzu oraz jej wpływu na kształtowanie się dziejów kultury i nauki poszczególnych społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem warunków historycznych społeczeństwa polskiego.

W przyszłym roku Towarzystwo będzie obchodzić 60-lecie. Konstytucyjne zebranie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego odbyło się bowiem 12 marca 1957 r. w ówczesnej siedzibie Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, kierowanej przez kpt. ż.w. Henryka Borakowskiego. Zebraniu przewodniczył dyrektor Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego – Oddział w Gdyni, b. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Karol Zagrodzki. Projekt statutu przedstawił mgr Adam Muszyński, a zebrani po dyskusji dokument ten przyjęli. Powołano Radę Główną, której funkcje przewodniczącego powierzono doc. mgr. inż. Witoldowi Urbanowiczowi, wicedyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku, jego zastępcą został kmdr Karol Zagrodzki, a sekretarzem generalnym został mgr. W. A. Drapella. Przez ostatnich 12 lat PTN przewodniczył prof. Daniel Duda, inicjator Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie, popularyzator Polski Morskiej na forum krajowym i międzynarodowym.

Polskie Towarzystwo Nautologiczne wydaje periodyk naukowy „Nautologia”. Do 2016 roku ukazało się ogółem 155 zeszytów „Nautologii”. To obecnie jedyne w Polsce czasopismo naukowe poświęconego problematyce morskiej. W okresie niespełna 60 lat na jego łamach publikowało około 1000 autorów, głównie pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny wiedzy morskiej, przedstawiciele nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, medycznych, pedagogicznych, technicznych, muzealnicy i inni. Autorami byli również praktycy, głównie kapitanowie żeglugi wielkiej, mechanicy okrętowi, inżynierowie budownictwa okrętowego, oficerowie Marynarki Wojennej, dziennikarze, nauczyciele i działacze organizacji społecznych. W „Nautologii” wyniki badań zamieszczają zarówno profesorowie jak i początkujący pracownicy naukowi. Pisali również autorzy z zagranicy. Od kilkunastu lat periodyk redagują: prof. dr hab. Bolesław Hajduk, redaktor naczelny oraz dr Ryszard Mielczarek, sekretarz redakcji.

Pod patronatem PTN ukazuje się seria „Kadry Morskie Rzeczypospolitej” oraz „Księgi Floty Ojczystej”. W ich edycji istotny wpływ ma prof. Jak Sawicki. Wśród ostatnich tomów „Kadry Morskie Rzeczypospolitej” znalazły się m.in.:

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 5. Polska Marynarka Wojenna: dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947), pod red. Jana Kazimierza Sawickiego; Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Komisja Historii Żeglugi: Akademia Marynarki Wojennej. Instytut Historii WNHiS, 2011.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 6. Polska Marynarka Handlowa: kadra, absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej w Szczecinie: studia i dokumentacja, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Komisja Historii Żeglugi; Szczecin: Akademia Morska, 2012.

Wśród ostatnich tomów serii „Księgi Floty Ojczystej” ukazały się:

Leszek Franciszek Górecki, Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w świetle dokumentów (1977-2014), [z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015.

Bohdan Huras, Marek Twardowski, Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1950, [z przedmową Jerzego Dzemczewskiego], Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2014.

Zbigniew Wincenty Sak, Z Lublina na oceany. [Z przedmową Ryszarda Pospieszyńskiego]. Szczecin: Wydawnictwo „Kadruk” 2015.

Bohdan Huras, Franciszek Necel, Rybacka flota Władysławowa [Z przedmową Mirosława Kuklika] Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2015.

Waldemar Danielewicz, Holowniki polskie 1920-2015. [Z przedmową Jerzego Drzemczewskiego], Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2015.

Jerzy Drzemczewski, M/S „Piłsudski”. Duma II Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2015.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.