• <
smartre_2023

Prawie 50 ha w Porcie Gdańsk bez dzierżawcy

03.12.2015 12:05 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Prawie 50 ha w Porcie Gdańsk bez dzierżawcy - GospodarkaMorska.pl

Nikt nie zgłosił się do przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gdańsku w rejonie ul. Sucharskiego i Kontenerowej. Nie wiadomo, czy będzie ogłoszony nowy przetarg.

Nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane, przeznaczone pod działalność produkcyjno-usługową zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Port Północny I” w mieście Gdańsku, w tym pod usługi intermodalne i logistyczne. Do wydzierżawienia było siedem działek o powierzchni od 2  ha do około 13 ha. Przewidziano możliwość dzierżawy do lat 30, lecz nie krócej niż na 10 lat. O tym, czy będzie ogłoszone ponowne postępowanie przetargowe, postanowi zarząd.

Teren położony jest blisko zarówno głównego węzła kolejowego doprowadzającego i wyprowadzającego ruch z Portu Zewnętrznego w głąb Polski jak i głównej sieci dróg krajowych i autostrady A1. Działki położone są na zapleczu rozbudowującego się obecnie terminalu kontenerowego DCT, terminalu naftowego spółki PERN, terminalu ładunków masowych suchych spółki Port Północny oraz mającego już niebawem powstać, nowego głębokowodnego terminalu masowego spółki OT Logistics - czytamy w PAP. - W bezpośrednim sąsiedztwie działek w latach 2014-2020 planowana jest budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowo-kolejowego. 

***

Rok 2015 w Porcie Gdańsk uda się zamknąć wynikiem przekraczającym nawet 35 mln ton, tj. rezultatem jakiego jeszcze nigdy dotąd nie udało się osiągnąć żadnemu polskiemu portowi. Już po pełnym podsumowaniu minionych 10 miesięcy, Port Gdańsk zanotował wielkość przeładunków przekraczających założony na ten okres plan o blisko 11% oraz wynik rekordowego roku 2014 o ponad 13%. Tak świetnego rezultatu upatrywać należy w niezwykle prężnej działalności terminali przeładunkowych zlokalizowanych w Porcie Gdańsk i inwestycjach realizowanych na terenach portowych.

Rok 2015 to bez wątpienia szczególnie udany okres dla przeładunku towarów z grupy paliwa płynne oraz drobnica, w tym kontenery w ujęciu tonażowym. Pierwsza z wymienionych grup w roku bieżącym zanotowała, na ten moment roku, około 20-procentowy wzrost względem 2014 roku, tymczasem w grupie drobnica udało się przekroczyć ubiegłoroczny rekordowy wynik o ok. 4%.

Nie bez znaczenia pozostają także przeładunki węgla, które w ciągu minionych miesięcy tego roku były blisko 30% lepsze niż w roku 2014.

Na pełne podsumowanie 12 miesięcy jest jeszcze zbyt wcześnie, niemniej jednak, 2015 rok bez wątpienia przejdzie do historii jako kolejny, trzeci już z rzędu okres, kiedy Portowi Gdańsk udaje się pobić kolejne rekordy.

Biorąc pod uwagę trwające w porcie inwestycje, w tym rozbudowujący się terminal kontenerowy DCT, zapowiadany nowy terminal masowy spółki OT Logistics, kończącą się budowę terminalu naftowego spółki PERN, czy też zakończone inwestycje na Bazie Paliw Płynnych (nowe stanowisko do obsługi statków T1), kończącą się rozbudowę terminalu intermodalnego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, czy trwającą modernizację linii kolejowej 226, w tym budowę nowego mostu kolejowego do Portu Gdańsk oraz szereg innych ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, spodziewać się należy, że rok 2015 nie pozostanie ostatnim rekordowym rokiem dla Portu Gdańsk i jego interesariuszy.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.