• <
PZT_1100x200_gif_2020

Port Gdynia podsumował 2016 rok. Był rekordowy (wideo)

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia podsumował 2016 rok. Był rekordowy (wideo)
Port Gdynia podsumował 2016 rok. Był rekordowy (wideo) - GospodarkaMorska.pl

pc/PAP

14.02.2017 Źródło: własne

Rekordowy rok dla Portu Gdynia. W 2016 r. przychody Zarządu Morskiego Portu Gdynia z działalności wyniosły prawie 205 mln zł, o ponad 12 proc. więcej niż w 2015 roku. Zysk netto wyniósł ponad 60 mln zł, o ponad 31 proc. więcej niż rok wcześniej. Oficjalne dane zostały zaprezentowane w ZMPG podczas konferencji wynikowej.

– Rok zamknęliśmy pozytywnym wynikiem, osiągnęliśmy rekordową ilość przeładunków. Grudzień 2016 r. był najlepszym spośród wszystkich lat istnienia gdyńskiego portu. Wyniki finansowe natomiast odzwierciedlają wielkość przeładunków. Planowaliśmy 40 mln zysku, a osiągnęliśmy 60 mln – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Sprzedaż ogółem w 2016 r. wzrosła o 10 % w porównaniu do roku 2015, a zysk operacyjny zwiększył się o 38% – do 44 mln złotych. Systematycznie wzrasta także wskaźnik EBITDA – w ubiegłym roku wyniósł on prawie 100 mln złotych.

Przeładunki towarów w 2016 r. w Porcie Gdynia wzrosły do poziomu 19 536, 2 tys. t (+ 7,4 %) w porównaniu z rokiem 2015. Oznacza to, że padł kolejny rekord poziomu przeładunków, który poprzednio został osiągnięty w 2014 r. (19 405,4 tys. t).

Na przeładunki w 2016 r. składały się: drobnica (58,7 %), zboże (20,9 %), węgiel i koks (7,6 %), ropa i przetwory naftowe (6,8 %), drewno stanowiące łącznie 0,4% masy ładunkowej.

Wzrosty odnotowano w większości grup ładunkowych, a największe w grupie ropa i przetwory naftowe, która wzrosła o 922,5 tys. ton (+ 229,5 %). Analizując pozostałe grupy, na kolejnych miejscach znalazły się: zboże (+ 379,3 tys. ton), drobnica (+ 186,4 tys. ton) oraz węgiel i koks (+ 99,3 tys. ton).

Po dłuższej przerwie, pojawiły się również przeładunki rudy, których wielkość osiągnęła poziom 6,3 tys. ton. Spadki nastąpiły w grupach: tzw. inne masowe (- 255,3 tys. ton) oraz drewno (- 0,2 tys. ton).

Ponad dwukrotny wzrost przeładunków przetworów naftowych spowodowany jest przede wszystkim zmianami na tym rynku. Do najważniejszych zmian można zaliczyć wzrost popytu na olej napędowy oraz zmiany regulacyjne. Bardzo istotna wydaje się również przebudowa SPPP (m.in. montaż nowego nalewaka) zakończona w 2014 r.

Przeładunki grupy zbóż są silnie skorelowane z sytuacją na globalnym rynku. Korzystne poziomy cen oraz ciągła rozbudowa potencjału do ich przeładunku/składowania zaowocowały w 2016 r. istotnymi wzrostami w tej grupie ładunkowej.

Pomimo wzrostu w grupie drobnicy, nadal nieznacznie spadają przeładunki kontenerów. Spadek tych ładunków wynika głównie z tendencji rynkowej do tworzenia aliansów pomiędzy armatorami kontenerowymi, wskutek czego część ładunków kontenerowych obsługiwanych dotychczas w gdyńskim porcie przekierowana została do Portu Gdańsk. Spadek w obrotach kategorii inne masowe to przede wszystkim skutek zakończenia inwestycji drogowo-kolejowych na zapleczu Portu Gdynia, które miały istotny wpływ na poziom przeładunku kruszyw w porcie gdyńskim.

Przeładunki drewna w Porcie Gdynia kształtują się na stabilnym poziomie, a wynik w 2016 r. był zbliżony do roku poprzedniego.

Liczba zawinięć w 2016 roku wyniosła 3 462, w 2015 r. były to 3 284 zawinięcia. W ubiegłym roku gdyński port obsłużył prawie 82 000 pasażerów.

Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczone zostało ogółem 43,57 mln złotych. Ponadto remonty i konserwacje, eksploatacja oraz przeglądy wyniosły łącznie 24,19 mln zł. Łącznie w latach 2017–2019 planowane nakłady inwestycyjno-remontowe wynoszą 633,59 mln zł, w tym nakłady na: infrastrukturę portową: łącznie 561,54 mln zł; suprastrukturę: łącznie 67,59 mln zł; zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: łącznie 4,46 mln zł.

Ponadto planowane nakłady na remonty i konserwacje, eksploatację oraz przeglądy łącznie wynoszą 81,32 mln zł.

Jedną z kluczowych inwestycji na najbliższe lata jest pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych oraz budowa obrotnicy. Pozwoli ona portowi obsługiwać kontenerowce o długości do 400 m, jak również zachowa jego konkurencyjność w przeładunkach kontenerów.

– Liczymy na to, że na przełomie tego i przyszłego roku będzie już otwarty akwen manewrowy, czyli obrotnica nr 2 – zapowiada Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Kolejną ważną inwestycją jest doprowadzenie dróg dojazdowych do gdyńskiego portu. W lutym 2016 r. Komisja Sejmowa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sformułowała  Dezyderat nr 1 w sprawie lądowej infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni. Zdaniem Komisji, szczególnie ważnym i pilnym zadaniem jest połączenie trasy S6 od Obwodowej Trójmiasta do ul. Janka Wiśniewskiego (tzw. Droga Czerwona), które powinno być zrealizowane jako pierwszy etap Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).

W sierpniu 2016 r. natomiast Komisja Europejska zatwierdziła, w ramach funduszu Connecting Europe Facility (CEF) – Transport, finansowanie projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Celem projektu, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest optymalizacja i modernizacja stacji kolejowej Gdynia Port i implementacja standardów sieci TEN-T (elektryfikacja, nacisk osi 22,5 t, długość pociągów 740 m, ERTMS). Zakres projektu obejmuje: ok. 133 km torów, dostosowanie stacji do nowych potrzeb, budowę centrum kontroli ruchu. Zaprojektowana sieć zapewni kolejową obsługę Portu Gdynia, uwzględniając rozwój portu w perspektywie 2045 r. Budżet projektu to 850 mln zł.

W grudniu 2016 r. za to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229” w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto. Celem inwestycji jest zwiększenie prędkości i poprawa przepustowości linii na dojazdach do portów morskich na alternatywnej trasie do Trójmiasta, w tym na linii 201. Na wniosek ZMPG SA, PKP PLK przygotuje koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy trzeciego toru na odcinku od Gdańska Osowej do Gdyni Głównej, co jest niezbędne do obsługi kolejowej ładunków masowych.

Priorytetem jest także budowa nowego terminalu pasażerskiego przy Nabrzeżu Polskim. Zakłada on m.in. remont nabrzeża oraz budowę dworca promowego.

Kolejne inwestycje to infrastruktura do odbioru ścieków sanitarnych ze statków oraz budowa magazynu i baterii silosów.

Ze względu na położenie, w porcie ważne będą także projekty związane z ochroną środowiska. Planowane są m.in. stworzenie systemu ciągłego monitoringu emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, jak również systemu monitoringu uciążliwości zapachowej e-nosy.

Na konferencji prezes gdyńskiego portu poinformował także, że port może powiększyć się o tereny należące do Stoczni Marynarki Wojennej. Na ok. 20 hektarach mógłby powstać terminal kontenerowy. Na początku tego miesiąca w przetargu na sprzedaż będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jako jedyna złożyła ofertę spółka Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna z siedzibą w Radomiu. Trwa procedura sprzedaży przedsiębiorstwa, a Port Gdynia chce zwiększyć obszar działania.

– To dla portu ostatnie wartościowe tereny. Gdybyśmy chcieli się dalej rozwijać, to zostaje nam już tylko wyjście z portem zewnętrznym w morze – mówi Meller.

ZMPG zarządza terenami i infrastrukturą portu w Gdyni na powierzchni ponad 500 ha. Na jego terenie działają niezależne spółki eksploatacyjne, m.in. Bałtycki Terminal Drobnicowy, Morski Terminal Masowy, Bałtycka Baza Masowa, Portowy Zakład Techniczny oraz Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) i Gdynia Container Terminal (GCT).

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.