• <
PZT_980x120_gif_2020

Green Port Gdynia

pc/port.gdynia.pl

23.05.2019 Źródło: własne
Green Port Gdynia - GospodarkaMorska.pl

W Palandze na Litwie 16 maja Komitet Monitorujący UE składający się z przedstawicieli państw członkowskich oraz państw partnerskich (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), wybrał dziewięć projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg South Baltic Programme 2014-2020.

Wśród uhonorowanych znalazł się także plan: Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation, którego partnerem będzie Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Liderem projektu WISA jest Krinova Incubator and Science Park ze Szwecji. Natomiast Port Gdynia otrzyma - w ramach WISA- ponad 164 000 EURO.

Główny cel tego ekologicznego działania to ograniczenie ilości zanieczyszczeń dostających się wraz z wodą opadową i ściekami do Morza Bałtyckiego – fakt ten będzie miał pozytywny skutek nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla społeczności nadmorskich. Uczestnictwo w projekcie unijnym pozwoli również na m.in. wymianę doświadczeń z innymi bałtyckimi portami i nieodpłatne przetestowanie systemów oczyszczania wody oraz przeanalizowanie potencjalnych rozwiązań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi w przyszłym Porcie Zewnętrznym, który jest strategiczną inwestycją Portu Gdynia. W efekcie nastąpi zmniejszenie negatywnego wpływu Portu Gdynia na środowisko naturalne, w tym na obszary Natura 2000.

– Port Gdynia od lat realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Dlatego też ze szczególną wrażliwością dbamy, aby procesy przeładunkowe w terminalach odbywały się w zgodzie z europejskimi wymaganiami ekologicznymi– podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Udział Zarządu Morskiego Portu Gdynia w projekcie WISA to kolejne ważne zadanie dotyczące ochrony środowiska morskiego, nowych technologii i naszej strategii w idei Green Port.

Źródło:
własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.