• <
smartre_2023

Andrzej Czerwiński: Jestem przekonany, że terminal naftowy w Gdańsku ruszy już w grudniu

17.09.2015 14:39 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Andrzej Czerwiński: Jestem przekonany, że terminal naftowy w Gdańsku ruszy już w grudniu

Partnerzy portalu

Andrzej Czerwiński: Jestem przekonany, że terminal naftowy w Gdańsku ruszy już w grudniu - GospodarkaMorska.pl

Minister Skarbu oraz prezes PERN, Marcin Moskalewicz, podtrzymują obietnicę, że Terminal Naftowy PERN w Gdańsku będzie oddany zgodnie z planem, czyli w ostatnim kwartale tego roku. Wczorajsza (17.09) wizyta Andrzeja Czerwińskiego zdecydowanie tę obietnicę potwierdza. Wszystko wskazuje, że na początku 2016 roku do nowego terminalu w gdańskim porcie będzie można sprowadzać ropę naftową z całego świata. Projekt ten jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce.

- Jestem pod wielkim wrażeniem wizyty na terenie Terminalu Naftowego PERN. Początkowo nie dawałem wiary słowom prezesa, że inwestycja zostanie skończona w grudniu. Ale po tym, jak zobaczyłem postępy oraz zapał w oczach inżynierów, musiałem zmienić zdanie – powiedział Andrzej Czerwiński.

– Mimo, że to duża i skomplikowana pod względem inżynieryjnym inwestycja, prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i jestem przekonany, że zgodnie z planem zostaną zakończone – zapewniał Marcin Moskalewicz.

Budowa Terminala Naftowego postępuje rzeczywiście bardzo w szybkim tempie. Zaawansowanie prac wynosi już ok. 85 proc. Na dwóch zbiornikach zakończono już prace antykorozyjne i montaż wyposażenia, na dwóch zakończą się jeszcze w tym miesiącu, na dwóch pozostałych znajdują się w trakcie realizacji. Znakomicie powiodły się próby hydrostatyczne przeprowadzone na wszystkich zbiornikach (liczących po 62,5 tys. m sześc.).  W stu proc. sprawdziły się procedury jakościowe i jakość spawów - nie odnotowano żadnych przecieków, a osiadanie zbiorników okazało się znacznie mniejsze niż zakładał projekt.  Obecnie trwają testy FAT automatyki.

Budowany terminal jest kolejnym elementem spójnym z polityką bezpieczeństwa energetycznego kraju.

-  Inwestycja gwarantuje import surowców z każdego miejsca na świecie, co radykalnie podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przede wszystkim jednak uniezależniamy się od Rosji w kwestii dostaw gazu, a to ma niebagatelne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa Polski – tłumaczył minister.

Terminy mówią same za siebie: prace projektowe nad Terminalem Naftowym w Gdańsku rozpoczęto w kwietniu 2013 roku, budowlane ruszyły w lutym 2014 r.,  a  zakończenie robót jest przewidziane na koniec roku 2015. Oznacza to, że w ciągu 32 miesięcy (łącznie z pracami projektowymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę) powstanie kompletny hub morski wyposażony w sześć potężnych zbiorników o poj. 62,5 tys. m sześc. każdy, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową (trwa aktualnie podłączenie do ogólnokrajowej sieci rurociągów), oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy i p.poż (z czterema zbiornikami na wodę 2,5 tys. m sześc. każdy), oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną AkiP.

- Wszystko idzie sprawniej niż na początku to zakładaliśmy. W grudniu po serii testów na prawdziwiej ropie, ruszymy z całą parą – zapewnia prezes PERN.

Szybka realizacja tej sztandarowej inwestycji PERN „Przyjaźń” to dobra wiadomość zarówno dla krajowej gospodarki jak i całego regionu pomorskiego. Łączny, spodziewany wzrost przychodów wynikający z realizacji projektu Terminalu Naftowego dla Budżetu Państwa oraz spółek położonych w obrębie portu może wynieść od 70 mln do ponad 100 mln PLN rocznie. (bez uwzględnienia przychodów PERN).

Stanowisko przeładunkowe


Funkcjonowanie Terminala ułatwi nowe stanowisko przeładunkowe T1 - innej spółki z Grupy PERN – Naftoportu, które zostanie oddane do użytkowania, do końca maja. Ta warta blisko 40 mln zł inwestycja – zrealizowana na potrzeby Terminala Naftowego oraz Grupy LOTOS - zapewni nie tylko zwiększenie zdolności przeładunkowej produktów o 2 mln ton, ale także odciążenie stanowisk „P”, „R” i „T” – (co znacząco zwiększy potencjał przeładunkowy ropy naftowej).

Obydwie te inwestycje a szczególnie budowa Terminala Naftowego w Gdańsku oznaczają przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej. Zapewniają przepływ czarnego złota dla polskich i niemieckich rafinerii w nadchodzących latach i są odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami kierunków i trasami dostaw surowca. Nowe zbiorniki terminala pozwolą na magazynowane wielu różnych gatunków ropy z różnych regionów świata dostarczanych drogą morską w zależności od portfela zamówień odbiorów. Dzięki temu znacząco zwiększą się zarówno możliwości dostosowania zamawianych dostaw ropy do popytu na produkty rafineryjne jak i znaczącą wzrośnie elastyczność.  Wpięcie tego morskiego hubu we wszelkie możliwe systemy transportu ropy naftowej –zapewnienia nie tylko bezpieczeństwo energetycznego kraju i regionu, ale otwiera szeroko korytarz międzynarodowy korytarz dostaw.

Drugi etap budowy terminalu

Już planowany jest II Etap realizacji projektu, który zakłada budowę zbiorników o pojemności 325 tys. m3 służących do magazynowania produktów ropopochodnych, chemikaliów, paliwa lotniczego JET-A oraz biokomponentów dodawanych do paliw. Jednocześnie do Terminala Naftowego zostanie doprowadzona bocznica kolejowa oraz wybudowana stacja autocystern.

Według pierwotnych ustaleń zbiorniki budowane w ramach drugiego etapu miały być przeznaczone do magazynowania produktów ropopochodnych, chemikaliów, paliwa lotniczego JET-A i biokomponentów. Jak poinformował w środę prezes Moskalewicz, PERN zastanawia się nad tym, czy nie postawić na zbiorniki przeznaczone do przechowywania chemikaliów.

Prezes wyjaśnił, że możliwa zmiana planów wiąże się z ogromnym zainteresowaniem polskich firm importem chemikaliów. Modyfikacja planów jednak nie wpłynie na zmianę kosztu budowy terminalu, koszt obu etapów tej inwestycji szacowany jest na ok. 826 mln zł.

- Jeśli chodzi o drugą część to jesteśmy na etapie projektowania. Zastanawiamy się czy delikatnie nie zmienić koncepcji związanej z uruchomieniem, ale w oparciu o chemikalia, które są nam niezbędne w danym momencie. Rozmawiamy z naszymi przedsiębiorstwami, jest duże zainteresowanie. Mamy znakomity dostęp do morza, a chemikalia wymagają tego żeby było jak najkrótsze połącznie między zbiornikami a pirsem przeładunkowym – mówił Marcin Moskalewicz.

-----------------------

PERN „Przyjaźń” S.A. jest krajowym liderem logistyki naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu „Przyjaźń”, biegnące z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech.

Oprócz sieci rurociągów przesyłających ropę naftową PERN „Przyjaźń” S.A. posiada także sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Sieć ta rozchodzi się promieniście z Płocka, w kierunku Warszawy, Poznania oraz Częstochowy. Niezwykle ważną – dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – usługą realizowaną przez PERN „Przyjaźń” S.A. jest magazynowanie ropy naftowej.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.