• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

PKP CARGO stworzy półtora tysiąca nowych miejsc pracy do końca 2016 r. „ Chcemy się rozwijać w kraju i za granicą”

18.09.2015 08:08 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu PKP CARGO stworzy półtora tysiąca nowych miejsc pracy do końca 2016 r. „ Chcemy się rozwijać w kraju i za granicą”

Partnerzy portalu

PKP CARGO stworzy półtora tysiąca nowych miejsc pracy do końca 2016 r. „ Chcemy się rozwijać w kraju i za granicą” - GospodarkaMorska.pl

Od początku 2014 roku PKP CARGO zatrudniło aż 800 osób, które na koszt spółki przechodzą właśnie szkolenie na maszynistów. W samym 2015 roku przyjęto do pracy już 300 kandydatów, a do końca roku spółka chce zatrudnić kolejne 200 osób. Lider towarowych przewozów kolejowych w Polsce zapowiada, że tak intensywna rekrutacja będzie kontynuowana także w kolejnych latach.

- Nie zwalniamy tempa – w przyszłym roku zatrudnimy kolejne 500 osób i zainwestujemy w ich wyszkolenie ok. 20 mln zł. To nie tylko kwestia uzupełniania luki pokoleniowej w zawodzie maszynisty, ale także element rozwoju PKP CARGO. Chcemy się rozwijać w kraju i za granicą, wykorzystując coraz lepsze otoczenie dla biznesu kolejowego. Realizacja przyjętego właśnie „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku” poprawi konkurencyjność tego typu transportu w Polsce, dając nam dodatkowy impuls do rozwoju - mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Kandydaci chcący rozpocząć karierę maszynisty w PKP CARGO muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Poza tym wymagany jest dobry stan zdrowia, niekaralność oraz dyspozycyjność. Przyszli maszyniści nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów i już od początku szkolenia są zatrudnieni w PKP CARGO i otrzymują wynagrodzenie. Dodatkowo mają też zagwarantowane zatrudnienie po uzyskaniu pełnych uprawnień maszynisty. Maszynista w PKP CARGO może liczyć na cztery dodatkowe dni urlopu oraz liczne dodatki socjalne. Od początku 2014 roku do PKP CARGO wpłynęło około 10 tys. aplikacji.

 - Ogromna liczba zgłaszających się do nas kandydatów potwierdza, że trwa renesans zawodu maszynisty. Potencjalni nowi pracownicy dostrzegają dobre perspektywy naszej branży, doceniają atrakcyjne warunki i stabilność związaną z wykonywaniem tego zawodu – dodaje Adam Purwin.

Rekrutacja maszynistów to element długoterminowego planu odbudowy kadry kolejowej w Spółce. Ich szkolenie jest prowadzone przez maszynistów - instruktorów z PKP CARGO. Pełny cykl szkolenia na maszynistę jest dwuetapowy i trwa ok. 18 miesięcy. Pierwszy etap – szkolenia na licencję – trwa dwa do trzech miesięcy i nie uprawnia jeszcze do przejazdu za sterami lokomotywy. Drugi etap szkolenia, zakończony otrzymaniem świadectwa maszynisty, trwa około półtora roku i daje pełne uprawnienia maszynisty pojazdów trakcyjnych. Maszynista przed otrzymaniem uprawnień spędza w kabinie lokomotywy blisko 2000 godzin.

Program rekrutacji maszynistów w PKP CARGO uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nabór jest powadzony we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Rocznie PKP CARGO na szkolenie maszynistów przeznacza 20 mln zł. Obecnie w Spółce pracuje 4200 maszynistów.

Dziękujemy za wysłane grafiki.