• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Szczecinie już przygotowuje studentów na otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu

18.09.2015 08:56 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Szczecinie już przygotowuje studentów na otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu

Partnerzy portalu

Akademia Morska w Szczecinie już przygotowuje studentów na otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl

Obsługa i eksploatacja terminalu LNG wymaga najwyższej klasy specjalistów, pracujących zarówno w części lądowej, jak i morskiej. W związku z budową w Świnoujściu pierwszego w kraju terminalu LNG już w 2010 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie powstało Europejskie Centrum Szkolenia LNG (ECSLNG).

To pierwszy tego typu symulator w Polsce i w tej części Europy.

- To tutaj uczestnicy szkoleń zdobywają specjalistyczne kwalifikacje pracowników branży LNG. Ich kariera może rozwijać się nie tylko na morzu, wśród członków załóg pracujących na statkach. Wielu z tych profesjonalnie wyszkolonych pracowników ma szansę  znaleźć zatrudnienie w obsłudze lądowej części terminalu. Szkoleni są w zakresie bezpiecznej eksploatacji statków służących do przewozu ładunków ropopochodnych i gazów LNG oraz LPG – tłumaczy Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa Akademii Morskiej w Szczecinie.

Centrum umożliwia szkolenie kadr o unikalnych kwalifikacjach zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej oraz pozwala na pełne dostosowanie poziomu kształcenia do międzynarodowych konwencji - STCW, SOLAS oraz MARPOL.

Europejskie Centrum Szkolenia LNG tworzy unikalne w Europie logistyczne połączenie czterech symulatorów nowej generacji. Pierwszym z nich jest symulator mostków nawigacyjnych (w istniejącym już w Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego).
Na wielozadaniowym symulatorze wyposażonym w wielkoskalowe mostki nawigacyjne prowadzone są zajęcia z zakresu manewrowania gazowcami typu Q-FLEX, transportującymi LNG. Proces ten odbywa się na zaprojektowanym wirtualnym modelu portu zewnętrznego w Świnoujściu, z posadowionymi na nim urządzeniami przeładunkowymi LNG. Na tak zbudowanym symulatorze kursanci (piloci i oficerowie) ćwiczą manewry wejścia do portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz cumowanie statku do urządzeń rozładunkowych.

Z kolei Symulator DP (dynamic positioning symulator) umożliwia precyzyjne i dynamiczne pozycjonowanie statku. Przeznaczony jest do szkoleń szyprów oraz załóg statków holowniczych. Celem szkoleń jest nabycie przez kursantów umiejętności precyzyjnego cumowania gazowca LNG do terminalu i urządzeń rozładunkowych, w oparciu o specjalistyczne urządzenia służące do dynamicznego, precyzyjnego pozycjonowania obiektów pływających.

Symulator technologiczny LNG jest z kolei wykorzystany podczas szkoleń pracowników obsługi lądowej terminalu. Ich zakres obejmuje obsługę urządzeń zainstalowanych w lądowej części terminalu, które odpowiadają za transfer i magazynowanie LNG, proces jego regazyfikacji oraz przesył do krajowej sieci gazowej.

Studenci mogą także skorzystać z symulatora statków przewożących ładunki ciekłe. Jest on wykorzystywany w zajęciach dydaktycznych dla studentów, którzy w przyszłości będą pracować jako kadra zarządzająca łańcuchem transportowym LNG oraz jako członkowie załóg gazowców LNG odpowiedzialni za: bezpieczne operacje ładunkowe, kontrolowanie systemów metanowców w zakresie transportu gazu, system balastowy statku, kontrolę stateczności oraz urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

W centrum realizowane są zajęcia (laboratoria i ćwiczenia) dla studentów 4. roku studiów (8. semestr) Wydziału Nawigacyjnego (kierunek nawigacja, specjalność: transport morski).

- Student zdobywa wiedzę na temat bezpiecznej eksploatacji zbiornikowców i gazowców w zakresie przewozu i przeładunku  niebezpiecznych ładunków płynnych. Poznaje rodzaje i zastosowanie wszystkich systemów koniecznych do bezpiecznej eksploatacji zbiornikowców oraz zdobywa podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego pełnienia wachty ładunkowej – tłumaczy Bogna Bartkiewicz.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.