• <
BOTA_2023

Nie tylko „Ratownik”. Kutry ratownicze projektu 5002

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Nie tylko „Ratownik”. Kutry ratownicze projektu 5002

Partnerzy portalu

Nie tylko „Ratownik”. Kutry ratownicze projektu 5002 - GospodarkaMorska.pl
Służby Prasowe 3. FO

Powracający co jakiś czas temat wyposażenia polskiej Marynarki Wojennej w nowe okręty służące do niesienia pomocy na morzu przypomina o tym, jaki jest stan obecnie służących tego typu jednostek. W morskim oddziale sił zbrojnych, obok większych okrętów są też dwa mniejsze, również wykonujące odpowiedzialne zadania.

Tak jak większe okręty ORP „Piast” i ORP „Lech”, pozostałe jednostki o podobnych funkcjach służą w Dywizjonie Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów i na co dzień służą w Porcie Wojennym Gdynia. Są to ORP „Zbyszko” i ORP „Maćko”, obecne tam od 1991 roku. Kutry ratownicze proj. 5002 to nieduże jednostki jednośrubowe, przeznaczone do wykonywania działań poszukiwawczo-ratunkowych i zadań nurkowych, prowadzenia prac podwodnych oraz patrolowania wyznaczonych rejonów. Okręty te uczestniczą w akcjach związanych z ratowaniem życia ludzkiego na morzu, udzielania pierwszej pomocy jednostkom morskim zagrożonym pożarem, a także okrętom podwodnym poprzez bezpośrednie dostarczanie na nie powietrza. Jednostki te mogą udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach na morzu, a w razie potrzeby także jednostkom zagrożonym pożarem. Dzięki wyposażeniu dźwigi i linie holownicze, są zdolne do ściągania jednostek morskich z mielizny i holowania niezdolnych do samodzielnego poruszania się. Zarówno walka z pożarami, jak i holowanie to funkcje, do których są przeznaczone także holowniki proj. B860, o których również będziemy pisać.

Gospodarka Morska
Służby Prasowe 3. FO

Dbając o bezpieczeństwo


Oprócz zadań realizowanych indywidualnie, jednostki współpracują też z innymi okrętami, jednostkami SAR, siłami powietrznymi oraz Wojskami Specjalnymi. W składzie załóg znajdują się grupy nurków mogące prowadzić prace podwodne do głębokości 45 metrów. Przeprowadzają rekonesansy i zwiady nurkowe, sprawdzając stan kadłubów i śrub napędowych statków i okrętów pod wodą oraz infrastrukturę portową. To główne zadania, jakie wykonują na co dzień. Biorą też udział  w akcjach wyławiania przedmiotów z dna morskiego i rekonesansach. 

Jednostki proj. 5002 mają 34,5 metra długości i wyporność 375 ton. Osiągają prędkość 11 węzłów. Na burcie jest wykorzystywany głównie sprzęt lekki, służący do prac dźwigowych, holowniczych oraz podczas prac nurkowych, gdy są podłączeni do infrastruktury okrętowej. 

W 2016 roku oba okręty przeszły gruntowną modernizację, która zdaniem członków załogi dała obu jednostkom „drugą młodość”, umożliwiając eksploatację niemal na takim poziomie, jak w momencie ich wejścia do służby, a także zdecydowanie poprawiając komfort służby na nich. Zostały wyposażone w nowoczesny system LARS, składający się z otwartego dzwonu nurkowego i wyciągarki, umożliwiającymi wykonywanie prac na głębokościach do 80m. Zmodernizowano komorę dekompresyjną, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa nurków i marynarzy ewakuowanych z okrętów podwodnych. Należy pamiętać, że ewakuacja osób ze znacznej głębokości i podjęcie ich z wody wiąże się z niebezpieczeństwem następstw urazu ciśnieniowego. Stąd muszą spędzić pewien czas w takim obiekcie, co pomaga zwiększyć szanse na ograniczenie lub brak objawów czy urazów.

Gospodarka Morska
własne

Nowe wyposażenie


Dzięki wyposażeniu okrętów w specjalistyczny sprzęt hydrauliczny HOLMSTRO nurkowie mogą precyzyjnie wykonywać prace podwodne, takie jak przecinanie obiektów metalowych. Ponadto jednostki doposażono w system kotwiczenia i pozycjonowania, składający się z czterech kabestanów CV-3000, służących do ułatwienia wybierania i luzowania lin, czterech kotwic ważących 750 kg każda, zestawów specjalistycznych, lekkich lin plazmowych, wciągarki renerowej M2700, a także nowoczesnego dźwigu pokładowego HLRM 35/28. Urządzenia te pozwalają jednostce zachować stabilną pozycję podczas wykonywanych prac podwodnych, a także umożliwiają bezpieczny załadunek i wyładunek sprzętu nurkowego. Zmodernizowano również sprzęt nawigacyjny poprzez zamontowanie logu NAVIKNOT 350E i sonaru MS 1000. Dzięki temu jest możliwe precyzyjne określenie parametrów poszukiwanego obiektu oraz naprowadzić nurków do wyznaczonego celu, pomimo panujących warunków i słabej widoczności pod wodą. Remontowi poddano także zespoły mechaniczne i dodano system obserwacji technicznej, który ułatwia poszukiwanie rozbitków na małych i średnich odległościach. 

ORP „Zbyszko” oraz bliźniaczy ORP „Maćko” regularnie biorą udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Do najważniejszych należą Baltic Sarex, Dynamic Monarch, Smer Medex, Anakonda i Cobra. Regularne uczestnictwo w takich przedsięwzięciach podnosi zdolność członków załóg obu jednostek do wykonywania zadań poszukiwawczo – ratowniczych.

Wielozadaniowość pokazuje, że nawet mniejsze okręty mogą skutecznie realizować cele związane z niesieniem pomocy na morzu. Ich modernizacja ma kluczowe znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy nabycie nowych jednostek do tego rodzaju obowiązków jest mocno przesunięte w czasie. 

Gospodarka Morska
własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.