• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Bezpieczeństwo morskie: klucz do stabilności. Międzynarodowe seminarium w Brukseli

rk

19.04.2024 15:05 Źródło: Ministerstwo Obrony Belgii
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Bezpieczeństwo morskie: klucz do stabilności. Międzynarodowe seminarium w Brukseli

Partnerzy portalu

Fot. Ministerstwo Obrony Belgii

W Królewskiej Akademii Wojskowej w Brukseli odbyło się 16 kwietnia seminarium na temat bezpieczeństwa morskiego. Wydarzenie zorganizowała prezydencja Belgii w Radzie Unii Europejskiej we współpracy z Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem i Obronnością (Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie, SCVD). Eksperci omówili kilka kluczowych obszarów morskich, w których należy zabezpieczyć interesy UE: Morze Północne, Morze Śródziemne, Zatokę Gwinejską i Morze Czarne.

Ze względu na swoje strategiczne położenie, oceany i morza odgrywają kluczową rolę w globalnej gospodarce, dobrobycie, a tym samym bezpieczeństwie. Unia Europejska ma drugą co do wielkości linię brzegową na świecie, a handel morski i przemysł mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego, ponieważ do 90% eksportu UE przechodzi przez wody międzynarodowe. Podczas wydarzenia podkreślono, że oceany są "linią życia dla pokoju i stabilności", co oznacza, że utrzymanie bezpiecznej żeglugi morskiej jest konieczne. Podczas seminarium poruszono tematy z zakresu ekonomii, prawodawstwa, współpracy wojskowej i cywilnej, zagrożeń hybrydowych, dyplomacji i polityki.

Podczas wydarzenia jego uczestnicy zwrócili uwagę, że akweny morskie stoją dziś w obliczu rosnącej liczby zagrożeń, co do których świadomość znacznie wzrosła. Oprócz piractwa czy przełowienia łowisk, wśród najczęściej poruszanych tematów pojawiają się przestępczość zorganizowana i inne nielegalne praktyki, zwłaszcza przemyt i "dumping", czyli zatapianie odpadów lub zanieczyszczeń. Dlatego, aby wzmocnić bezpieczeństwo i wymianę informacji, państwa członkowskie UE muszą mocniej z sobą współpracować. Wspólne szkolenia są kluczem do sukcesu, a państwa członkowskie powinny dążyć do lepszego skupienia się na kwestiach bezpieczeństwa morskiego.

W ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, GVDB) na przestrzeni lat rozpoczęto liczne operacje morskie UE, czego przykładem są choćby  EMASoh (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz), prowadzona w celu zapewnienie bezpiecznej żeglugi w cieśninie Ormuz od 2020 roku, podobnie jak operacja EUNAVFOR Atalanta na Oceanie Indyjskim, od 2008 roku, której celem jest przede wszystkim zwalczanie piractwa i monitorowanie sytuacji w regionie. Pomaga chronić państwa przybrzeżne przed atakami na statki i przemytem na morzu. Na Morzu Śródziemnym jest z kolei prowadzona operacja EUNAVFOR Irini, jaka ma na celu m.in. egzekwowanie embarga na broń wobec Libii poprzez zapobieganie nielegalnym dostawom broni. Uczestniczy w niej od kilku lat kontyngent z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (PKW Irini). W misji bierze udział do 80 żołnierzy i pracowników wojska, wyposażonych w samolot patrolowo-rozpoznawczy M-28B1. Najnowszą (od lutego br.) formą zaangażowania jest operacja EUNAVFOR Aspides, której celem jest ochrona statków i żeglugi na trasie prowadzącej przez Kanał Sueski w obliczu ataków jemeńskich bojowników Huti.

Członkowie Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (Militair Comité van de Europese Unie, EUMC), wraz z przedstawicielami i ekspertami, kontynuowali dyskusje na temat mobilności wojskowej i ochrony krytycznej infrastruktury morskiej w tym tygodniu. Odwiedzili również bazę morską i port w Antwerpii w obecności szefa obrony Belgii, adm. Michela Hofmana.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.