• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Polscy marynarze uczestniczyli w ćwiczeniu przeciwminowym na Morzu Śródziemnym pk. "Olives Noires 2024"

25.04.2024 10:24 Źródło: Służby Prasowe MW Francji i Polski
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Polscy marynarze uczestniczyli w ćwiczeniu przeciwminowym na Morzu Śródziemnym pk. "Olives Noires 2024"

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 8. FOW

W dniach od 8 do 19 kwietnia 2024 roku Marynarka Wojenna Francji organizowała cykliczne ćwiczenie pk. Olives Noires. W przedsięwzięciu uczestniczył szereg państw, w tym Polska. Z racji na zagrożenie, jakie wciąż stanowią miny morskie dla bezpieczeństwa morskiego, takie wydarzenia mają kluczowe znaczenie dla szkolenia sił przeciwminowych.

Ćwiczenie odbywa się co dwa lata. Do udziału w tegorocznej edycji "Olives Noires" (franc. Czarne Oliwki) wydzielono międzynarodowe siły liczące 700 marynarzy i 60 nurków-minerów, którzy mieli do dyspozycji 13 okrętów oraz nowoczesne wyposażenie w postaci m.in. bezzałogowych pojazdów podwodnych. W sumie zaangażowano 14 państw na czele z Francją. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwinięcie zdolności sojuszniczych marynarek wojennych do wspólnego działania pod francuskim dowództwem w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu minowemu. Służy to również jednoczesnej integracji nowych możliwości dronów morskich z tradycyjnymi metodami zwalczania obiektów niebezpiecznych pod wodą. Marynarze służący na okrętach wnoszą swoje umiejętności i wiedzę do operacji rozminowywania, natomiast wyspecjalizowani nurkowie odgrywają kluczową rolę w identyfikacji i neutralizacji podwodnych urządzeń wybuchowych.Są oni wspierani przez wspomniane, podwodne drony, przeznaczone do wykrywania min morskich.

U podstaw tego międzynarodowego ćwiczenia leży chęć wzmocnienia współpracy między różnymi, uczestniczącymi w nim krajami. Różnorodność zgromadzonych umiejętności i wykorzystanego sprzętu wymaga płynnej koordynacji w celu zapewnienia powodzenia operacji. Interoperacyjność między różnymi komponentami sił jest zatem niezbędna do zapewnienia maksymalnej skuteczności podczas manewrów przeciwminowych. Ćwiczenie to stanowi więc wyjątkową okazję dla uczestniczących sił do poprawy ich zdolności operacyjnych i wzmocnienia ich powiązań poprzez wymianę doświadczeń technicznych i taktycznych oraz symulacje realistycznych scenariuszy.


Fot. Służby Prasowe 8. FOW


Fot. Służby Prasowe 8. FOW

Ćwiczenie "Olives Noires 2024" to także okazja do zbadania nowych podejść i wdrożenia innowacyjnych procedur w celu poprawy taktyki przeciwdziałania minom w środowisku morskim. Międzynarodowe środowisko marynarzy miało także okazję przetestować nowe technologie, sprawdzić i ocenić koncepcje operacyjne i udoskonalić swoją taktykę w obliczu zagrożenia minowego, nałożonego na zagrożenie asymetryczne. Innowacje taktyczne umożliwią dostosowanie strategii rozminowywania do zmian w technikach stosowanych przez potencjalnych przeciwników, zwiększając tym samym bezpieczeństwo szlaków morskich. Celem ćwiczenia było także wzmocnienie współpracy między sojuszniczymi marynarkami wojennymi, a także opracuje nowych procedur i innowacji taktycznych, aby zapewnić skuteczne przeciwdziałanie minom na morzu.

Do udziału w ćwiczeniu wydzielono zespół marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, dla których była to okazja potwierdzenia znaczenia skutecznej koordynacji działania w międzynarodowym środowisku, zwłaszcza w kontekście wojny minowej. Przykładem tego jest doświadczenie z ubiegłorocznej, półrocznej misji trzech polskich okrętów, które wchodziły w skład Stałego Zespołu Okrętów Przeciwminowych NATO Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG-1).

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.