• <
Baltexpo2023_duży

Morskie epizody podczas Renegade/Sarex-23

24.05.2023 14:01 Źródło: Służby Prasowe 3. FO

Partnerzy portalu

Służby Prasowe 3. FO

Od 17 maja trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne Renegade/Sarex-23, z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia działań poszukiwawczo - ratowniczych na obszarze lądowym i morskim. W jego trakcie przećwiczono działania związane z reagowaniem na zagrożenia czyhającego na statki i okręty, oraz infrastrukturę portową.

Jeden z epizodów ćwiczebnych obejmuje podjęcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po otrzymaniu zgłoszenia o wejściu zbiornikowca paliwowego na mieliznę, do której przewidziano udział śmigłowca SAR z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i ewakuację najbardziej poszkodowanych do szpitala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ratowników z polskiej Marynarki Wojennej, a w ramach pomocy poszkodowanym zostały zaangażowane także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR), Straż Pożarna i służby medyczne.

Wedle scenariusza na zbiornikowcu, który w którego rolę wcielił się okręt transportowo-minowy ORP Toruń z 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, w wyniku wejścia na mieliznę miało dojść do rozszczelnienia kadłuba. W związku z tym konieczne okazało się podjęcie działań zabezpieczenia wycieku przed rozprzestrzenianiem zarówno na morzu jak i na brzegu, a następnie zebrania substancji ropopochodnej z powierzchni wody. Do działań włączono także Morski Oddział Straży Granicznej, specjalistyczną jednostka MSPiR oraz specjalistów z Urzędu Morskiego. Jednocześnie poprowadzono akcję ratowniczą polegającą na uwolnieniu członków załogi zbiornikowca, którzy w wyniku zalania części przedziałów jednostki zostali uwięzieni pod pokładem w tzw. poduszce powietrznej. Ostatnim elementem ćwiczenia będzie uszczelnienie przebicia kadłuba i odholowanie uszkodzonej jednostki do portu. W działaniach na morzu zaangażowano także okręt ratowniczy, holowniki oraz Brzegową Grupa Ratownicza z 3. Flotylli Okrętów. Całość akcji, której miejscem jest Zatoka Gdańskiej, koordynowali specjaliści ratownictwa morskiego i lotniczego z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni.


Głównym celem Renegade/Sarex-23 odbywającego się od 17 do 26 maja jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego. Poszczególne epizody ćwiczenia odbywają się w przestrzeni powietrznej państwa, w tym na obszarach województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, dyżurne siły i środki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (SAR), w tym Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) oraz Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego (CRMiL). W manewrach zaplanowano również udział Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego, Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Organizacji Pożytku Publicznego zajmujących się statutowo działaniami ratowniczymi m.in. GOPR, TOPR, czy WOPR.


Dziękujemy za wysłane grafiki.