• <

Wynik wyszukiwania - "przepisy" - Wiadomości

Branża przetwórstwa ryb: decyzja Europarlamentu ws. łososi budzi poważne obawy

Unijne przepisy wprowadzające limit czasowy w procesie tzw. usztywniania (stiffeningu) w przetwórstwie łososi budzi poważne obawy branży - przekazało w piątek Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb. Według danych organizacji w Polsce przerabia się rocznie 240 tysięcy ton norweskiego łososia o wartości 1,4 miliarda euro.
13.04.2024

Czarter na czas – naruszenie obowiązku płatności „hire”

W tradycyjnym systemie common law, terminowa płatność „hire” (opłaty czarterowej), jakkolwiek należąca do kluczowych obowiązków czarterującego, nie stanowi warunku istotnego umowy czarteru na czas.
08.04.2024

Raportowanie ESG – nowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorców i brak polskich regulacji

W poprzedniej publikacji autorzy wskazali na nowy obowiązek, jaki będzie ciążył na przedsiębiorcach, a który związany jest ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule zostanie m.in. wskazana skala obciążenia finansowego, które będzie ciążyć na przedsiębiorcach w związku z przystosowaniem prowadzonego biznesu do standardów wynikających z Dyrektywy CSRD.
29.03.2024

Jak zapewnić bezpieczeństwa statkom napędzanym metanolem? Badanie wykazuje potrzebę wprowadzenia odpowiednich przepisów

Nowe badanie bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzone przez globalnego dostawcę rozwiązań w zakresie technologii bezpieczeństwa, firmę Survitec, ujawniło, że istniejące metody gaszenia pożarów stosowane do gaszenia pożarów przestrzeni maszynowych i zbiorników wodnych na statkach zasilanych konwencjonalnym paliwem są nieodpowiednie w przypadku pożarów spowodowanych metanolem.
21.03.2024

Startuje MUNIMAP. Projekt ma rozwiązać narastający problem zatopionych w Bałtyku amunicji i broni chemicznej

W Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu „MUNIMAP: Baltic Sea Munitions Remediation Roadmap”. Celem podmiotów zaangażowanych w to przedsięwzięcie jest zainicjowanie dyskusji odnośnie rozpowszechniania wiedzy na temat zagrożeń, jakie stanowi broń chemiczna i amunicja zatopione w Bałtyku. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, a jego łączny budżet wynosi 3,9 mln euro.
26.02.2024

Gospodarowanie nieruchomościami w portach – konieczne są zmiany

Właścicielowi nieruchomości, również tych portowych, przysługuje na pierwszy rzut oka kilka mocnych uprawnień właścicielskich.
21.02.2024

Wyzwanie cyberbezpieczeństwa w energetyce morskiej. Rozmowa z Mateuszem Romowiczem [wideo]

W obliczu nadchodzącej rewolucji energetycznej związanej z rozwojem sektora offshore wind, Polska staje przed szeregiem wyzwań technologicznych i regulacyjnych. Kwestią o szczególnej wadze jest cyberbezpieczeństwo – element, który Mateusz Romowicz, radca prawny z Kancelarii Legal Marine, wskazuje jako kamień węgielny ochrony krytycznej infrastruktury państwa. Jednocześnie zaznacza, że skuteczna transformacja wymaga zasilenia lokalnej branży stosownie wykwalifikowanymi pracownikami.
22.12.2023

IMO decyduje się na poważniejsze działania w sprawie zwalczania "floty cieni"

W środę Międzynarodowa Organizacja Żeglugi (International Maritime Organization’s, IMO), będąca agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję dotyczącą prowadzonych od lat nielegalnych praktyk żeglugowych ze strony tak zwanej „floty cieni” (zwanej też "flotą widmo" oraz "flotą zombie"). Działające nieregulaminowo, w sposób nierejestrowany state statki transportowe są zmorą żeglugi i metodą dla państw objętych sankcjami, aby omijać międzynarodowe przepisy. Organizacja chce wreszcie ukrócić ten proceder.
07.12.2023

Zakończenie czynności likwidacyjnych w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym 15 września 2023 br. została obwieszczona informacja o głównej liście wierzytelności. Oznacza to, że zakończenia czynności likwidacyjnych w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o., syndyk wskazuje na kolejne czynności zmierzające do zakończenia postępowania. Wierzycielom przysługiwał 14-dniowy termin na złożenie sprzeciwu do listy.
05.12.2023

Bureau Veritas opublikowało zasady klasyfikacyjne dla statków na wodór

Bureau Veritas, jedno z wiodących towarzystw klasyfikacyjnych, opublikowało pierwszy własny zestaw zasad klasyfikacyjnych dla statków napędzanych wodorem.
01.12.2023

Zmiany w Konwencji pracy na morzu z 2006 r.

W dniach od 27 maja do 11 czerwca 2022 roku odbyła się w Genewie internacjonalna konferencja, która została zorganizowała przez Międzynarodową Organizację Pracy. Na mocy jej obrad, podjęto decyzję o zmianie Konwencji pracy na morzu z 2006 roku, której zmieniona wersja wejdzie w życie już 23 grudnia 2023 roku. Wspomniana powyżej konferencja jest organizowana cyklicznie co roku, natomiast w jej ramach podejmuje się takie tematy, jak decyzje w przedmiocie przyszłej polityki organizacji, jej programu czy budżetu.
23.11.2023

Czarter na podróż – liczenie i zawieszenie okresu ładowania

W naszym opracowaniu Czarter na podróż – okres ładowania („laytime”) przedstawione zostały jurydyczne stanowiska interpretacyjne „kalendarzowej” formuły czarterowej, okresu ładowania, opartej na jednostce „godziny” („hour”) i „dnia” (,,day”), przy ewentualnych kwalifikacjach jednostki bazowej (przez określenia „working day/hour” czy „weather working day/hour” itp.).
22.11.2023

Zakaz sprzedaży tankowców do Rosji. Unijna odpowiedź na flotę cieni

Unia Europejska decyduje się na zdecydowane kroki w celu zahamowania rosnącej obawy przed omijaniem sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową. Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży do Rosji tankowców oraz produktów naftowych. Celem jest uniemożliwienie Moskwie obejścia zachodnich restrykcji za pomocą tzw. floty cieni.
17.11.2023

The "Ever Given" [2023] – pierwsze prawne starcie

Około godz. 05:04 UTC w dniu 23 marca 2021 roku, kontenerowiec (ULCV) EVER GIVEN wszedł na mieliznę w Kanale Sueskim. Statek pozostał unieruchomiony przez sześć dni, blokując przejście kanałem w obu kierunkach.
08.09.2023

Prezydent podpisał ustawę ws. strategicznych złóż kopalin

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Nowe przepisy przewidują m.in. zdefiniowanie strategicznych złóż kopalin podlegających szczególnej ochronie.
02.09.2023

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy o dekarbonizacji sektora morskiego

Większa ilość odnawialnych i niskoemisyjnych paliw pozwoli unijnemu sektorowi morskiemu zmniejszyć ślad węglowy – ma to zapewnić przyjęte przez Unię Europejską rozporządzenie o tzw. inicjatywie FuelEU Maritime.
26.07.2023

Zmiany w prawie morskim - co warto o nich wiedzieć?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy prowadzone są prace legislacyjne nad różnymi aktami z zakresu prawa morskiego. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z różnych przyczyn. Część nowych przepisów ma celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa Unii Europejskiej. Inne zmiany stały się konieczne ze względu na nowelizację albo utratę mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych. Z kolei pozostałe rozwiązania mają przyczynić się do poprawy obronności kraju. Mając to wszystko na względzie wskazane jest bliższe zapoznanie się
23.07.2023

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej i czasie pracy na statkach - podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają zapewnić, zgodne z regulacjami międzynarodowymi, ujednolicenie systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej.
21.07.2023

Surowe kary grzywny za nieprzestrzeganie przepisów korzystania z hiszpańskich plaż

Nieprzestrzeganie ogólnych i lokalnych przepisów dotyczących korzystania z plaż często wiąże się z wysokimi karami grzywny. Hiszpańskie media wymieniają wykroczenia najczęściej popełniane przez turystów w lecie, jak kąpanie się w morzu przy czerwonej fladze, za co grozi grzywna od 100 do 3 tys. euro.
20.07.2023

Liczne kontrole MOSG na polskich obszarach morskich

Ubiegły weekend był pracowity dla strażników granicznych z morskiego komponentu. W sumie piętnaście jednostek pływających, w tym jedenaście skuterów wodnych, które naruszyły przepisy obowiązujące na polskich obszarach morskich, zostały skontrolowane przez funkcjonariuszy. Na prowadzących jednostki nałożono mandaty na łączną kwotę 1700 zł, a część przypadków wiązała się z wszczęciem postępowań administracyjnych. Z racji na sezon letni incydentów związanych z działalnością na morzu i innych akwenach nie brakuje.
17.07.2023

„NIE” dla ochrony polskiej morskiej energetyki wiatrowej

W niniejszym artykule zostanie przeanalizowana nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, która według przekazów medialnych, ma rzekomo być odpowiedzią decydentów na liczne zarzuty dotyczące pozostawienia morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich bez odpowiedniej ochrony na wszelkie akty terrorystyczne lub sabotaże.
13.06.2023

Kongres Polskie Porty 2030: Bezpieczeństwo portów i przygotowanie na zagrożenia

Drugi panel odbywający się podczas kolejnego dnia konferencji dotyczył przewijającego się także podczas innych zagadnień tematu zabezpieczenia morskiej infrastruktury krytycznej. Dyskutanci zadawali sobie też pytanie czym jest bezpieczeństwo i jak je zapewnić w branży morskiej.
04.06.2023

Projekt: nowela rozporządzenia ws. kar za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

Projekt zmiany rozporządzenia ws. wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim został opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
17.05.2023

Konosament – wybrane zagadnienia praktyczne

Konosament („bill of lading („B/L”)) jest specyficznym dokumentem przewozowym, mającym charakter papieru wartościowego („negotiable document of title”). Wyróżnia się trzy funkcje konosamentu. Jest on zatem potwierdzeniem przyjęcia przez przewoźnika do przewozu określonego (co do ilości, charakteru i stanu zewnętrznego) ładunku.
14.05.2023

Europosłanka Zalewska: w Polsce unijna polityka dotycząca rybołówstwa doprowadziła do rujnacji tej dziedziny gospodarki

W Polsce Unijna polityka dotycząca rybołówstwa doprowadziła do rujnacji tej dziedziny gospodarki – mówiła w czwartek w Parlamencie Europejskim eurodeputowana PiS Anna Zalewska w trakcie debaty pt. Oceany, różnorodność biologiczna i rybołówstwo.
11.05.2023

Umowa o budowę statku – zmiana przepisów klasyfikacyjnych

Każda umowa o budowę statku, obok podstawowego wymogu aby statek, który jest przedmiotem umowy, wybudowany został przez stocznię zgodnie z warunkami tejże umowy i specyfikacji technicznej („specification”) przewiduje dodatkowo, aby:
04.05.2023

Przełomowy traktat wzmocni wysiłki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej

Nowy prawnie wiążący międzynarodowy instrument dotyczący ochrony i zrównoważonego użytkowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach poza jurysdykcją krajową, znany jako "BBNJ" został uzgodniony 4 marca, po zakończeniu piątej rundy negocjacji traktatu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych.
15.03.2023

Rząd przyjął nowelizację ustaw dot. kwalifikacji marynarzy śródlądowych

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE, m.in. zapewnienie ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej, przewiduje nowelizacja ustaw o żegludze oraz o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, którą we wtorek przyjął rząd.
07.03.2023

Müller: przepisy chroniące porty przed przejęciem będą podobne do tych chroniących strategiczne spółki Skarbu Państwa

Przepisy chroniące porty przed przejęciem będą podobne do tych rozwiązań prawnych chroniących strategiczne spółki Skarbu Państwa – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.
16.01.2023

Czarter na podróż – załadunek. Wybrane zagadnienia (Część I)

W systemie common law podkreśla się wyraźnie, iż operacja za/wyładunkowa jest „joint operation between shipper or charterer and the shipowner’’ (za Scrutton).
19.12.2022

Unia Europejska chce stateczniejszych rorowców

Rada Europy i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wymogów stateczności dla statków pasażerskich typu ro-ro. Aktualizacja dyrektywy ma zapewnić bezpieczeństwo tych statków w Unii Europejskiej, zgodnie z nowymi międzynarodowymi standardami w tym zakresie.
07.12.2022

Umowa o budowę statku – zatwierdzenie planów i projektów (Część II)

W pierwszej części opracowania Umowa o budowę statku – zatwierdzenie planów i projektów (Część I) podjęliśmy próbę przeanalizowania zasad odpowiedzialności stron umowy o budowę statku, w związku z procesem przygotowanym przez stocznię i akceptacji przez armatora planów, projektów i rysunków technicznych (zbiorczo określonych jako „plans and drawing”) w trakcie procesu budowy statku.
19.11.2022

Czarter na czas – „payment in advance”

Obok standardowego zapisu ,,payment in cash”, systemowym zapisem formularzy czarterowych jest klauzula przewidująca, iż ustalony umownie hire będzie płacony w miesięcznych lub piętnastodniowych interwałach „z góry”.
14.11.2022

Konosament – spedytor (relacja prawna)

Parę lat temu publikowaliśmy obszerny komentarz do orzeczenia District Court of New South Wales – w sprawie Australian Capital Pty. Ltd. v Freight Solution (VIC) Pty. Ltd. [2017] Konosament spedycyjny („freight forwarder’s B/L”) – ostrzeżenie dla spedytora. Kanwą orzeczenia była kwestia spedytorów i ich udziału w wystawianiu konosamentów. Jako że kwestia ta powraca bardzo często, zarówno w zapytaniach klientów ale też w wielu prowadzonych przez nas sprawach, zasadnym wydaje się powrócenie do tej kwestii.
24.10.2022

Czarter na czas – płatność „hire”

Ustalenie zasad, warunków i form płatności opłaty czarterowej („hire”) za korzystanie (dysponowanie) ze statku w ramach czarteru na czas jest integralną i obowiązkową częścią każdej umowy tego typu.
19.09.2022

Konkurencja na morskich szlakach do rewizji. Komisja Europejska daję wolną rękę w sprawie wsparcia firm transportowych

10 organizacji europejskich związanych z transportem wzywa Komisję Europejską do rewizji zasad konkurencji w transporcie morskim. Europejskie i międzynarodowe organizacje biznesowe, w tym stowarzyszenia spedytorów i operatorów portów i terminali, chcą, by KE w szczególności skupiła się na transporcie kontenerowym.
06.08.2022

Konosament – specjalne klauzule ładunkowe („disclaimers”). Część 1

W naszym opracowaniu Konosament jako dowód na okoliczność danych ładunkowych dokonaliśmy pogłębionej analizy pierwszej, niezwykle istotnej, funkcji konosamentu – dokumentacyjnego potwierdzenia przez przewoźnika przyjęcia do przewozu określonego (w kategoriach znaków głównych, ilości i stanu zewnętrznego) ładunku.
13.07.2022

UWAGA - od 13.06.2022 roku offshore już nie jest żeglugą krajową - problemy z certyfikowaniem załóg

Od dłuższego czasu offshore wind rozgrzewa dyskusję oraz wyobraźnię branży morskiej w Polsce. W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej zapewnień i ambitnych planów w zakresie rozwoju tego sektora. Również ministerstwa oraz sama Rada Ministrów zapewniają, iż będą wspierać rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej, który ma w jak największym stopniu uwzględniać udział polskich firm w łańcuchu dostaw.
28.06.2022

Czarter na czas – zakończenie czarteru („in like good order”)

W naszym opracowaniu Czarter na czas - zakończenie czarteru (redelivery range), rozważaliśmy charakter, zakres odpowiedzialności oraz relacje pomiędzy armatorem a czarterującym, dotyczące finalnego etapu realizacji umowy czarteru na czas.
27.05.2022

Czarter na podróż – załadunek na statek

Z trzech zespołów odpowiedzialności czarterującego związanych z ładunkiem zapewnienie, aby ładunek odpowiadał parametrom ilościowym i jakościowym przewidzianym umową frachtową oraz aby został dostarczony do miejsca załadunku w uzgodnionym czasie leży wyłącznie po stronie czarterującego. Trzecia część szeroko pojętego procesu załadunku, czyli załadowanie danego towaru na statek, jego odpowiedniego rozmieszczenie i zabezpieczenie (zasztauowanie) są, z oczywistych względów, wspólną operacją i współdziałaniem czarterującego (frachtuj
18.05.2022

Umowa frachtowa – sankcje USA nałożone na podmioty rosyjskie

Angielski Sąd Gospodarczy (English Commercial Court (HC)) wydał w dniu 03.03.2022 bardzo ciekawe orzeczenie w sprawie ”MUR Shipping BV v RTI Ltd.” [2022] EWHC 467 (Comm). Orzeczenie Sędziego Jacobsa dotyczyło bardzo aktualnych kwestii związanych z sankcjami USA nałożonymi na podmioty rosyjskie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
09.05.2022

Czarter na podróż – niedostarczenie ładunku przez czarterującego

Ustaloną aktualnie zasadą prawa angielskiego jest przyjęcie, iż jeżeli ma miejsce sytuacja niedostarczenia przez czarterującego (frachtującego) ładunku do przewozu w ramach czarteru na podróż, wówczas armator (przewoźnik) zobowiązany jest pozostawać ze statkiem przez cały okres ładowania (lay-time/laytime). Co więcej, nawet po upływie okresu ładowania przewoźnik nie może wycofać statku, chyba że jest oczywistym, iż czarterujący nie ma zamiaru dostarczyć ładunku lub zwłoka jest tak znacząca, iż ma znamiona „frustration”.
01.04.2022

Zmowa cenowa linii żeglugowych – Korea Południowa wlepiła kary

Łącznie 81 milionów dolarów muszą zapłacić 23 lokalne i międzynarodowe linie żeglugowe w Korei Południowej. Taką karę za zmowę, mającą na celu ustalanie cen w latach 2003-2018 przyznała tamtejsza Komisja Sprawiedliwego Handlu.
19.01.2022

Konosament „na zlecenie” i „na okaziciela” (prawo angielskie)

W naszym opracowaniu „Konosament – ogólna charakterystyka w systemie prawa angielskiego” rozpoczęliśmy analizę konosamentu („bill of lading”; „B/L”) w świetle prawa angielskiego. Skoncentrowaliśmy się na dwóch typach konosamentów: „konosamentu na zlecenie” („order bill of lading”) oraz konosamentu na okaziciela („bearer bill of lading”). Tylko te dwa typy konosamentów są w świetle tradycyjnego systemu prawa angielskiego (common law) papierami wartościowymi („document of title” lub „negotiable document of title”).
17.01.2022

Opublikowano wytyczne klasowe dla autonomicznych statków

Niedawno opublikowano wytyczne klasowe dla morskich autonomicznych statków nawodnych (Maritime Autonomous Surface Ships, MASS). Warto przyjrzeć się im bliżej.
22.11.2021

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19 wraca do Komisji Gospodarki Morskiej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie zajmie się nowelą ustawy o zwalczaniu COVID-19. Projekt noweli umożliwia m.in. zaokrętowanie na statek marynarzom mającym trudności z odnowieniem posiadanych dokumentów.
16.11.2021

Ukazały się przepisy regatowe żeglarstwa 2021-2024

Biuro Polskiego Związku Żeglarskiego uprzejmie informuje, że w sprzedaży dostępne są Przepisy regatowe żeglarstwa 2021-2024. Koszt przepisów to 70 zł.
24.03.2021

Nowe przepisy techniczne PRS dla stacjonarnych obiektów pływających

1 października 2020 roku PRS opublikował nowe Przepisy Klasyfikacji i Budowy Stacjonarnych Obiektów Pływających. Wymagania techniczne zawarte w Przepisach mają wspomóc budowę i późniejszą bezpieczną eksploatację obiektów pływających na stałe zacumowanych do nabrzeża, przeznaczonych do celów mieszkalnych, hotelowych, gastronomicznych, biurowych itp. Przygotowanie nowej publikacji PRS jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska zaangażowanego w rozwój rynku SOP w Polsce.
02.10.2020

Kancelaria Prawna Baltic Lawyers Law & maritime solutions

ustanowienia hipotek na jednostkach morskich, rejestracja jednostek morskich, obsługa prawna związana z konsekwencjami szkód na ładunkach kontenerowych, demmurage kontenerów, morski list przewozowy, konosament morski, mariusz sanocki, konosament, prawna obsługa łańcucha dostaw, przepisy nautyczne, prawna obsługa logistyczna, prawna obsługa kontenerowa, prawna obsługa branży frachtowej, prawo morskie krajowe, prawo morskie międzynarodowe, prawo ubezpieczeń w zakresie transportu morskiego, lotniczego i lądowego ,prawo cywilne ,w tym w prawo rodzinne , spadkowe, lokalowe prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia marynarzy na kontraktach u armatorów krajowych i zagranicznych, prawo morskie,yachts & hospitality,analiza umów ubezpieczeniowych jachtów morskich,analiza umów charterowych,reprezentacja członków załóg jachtów wobec pracodawcy,prawne aspekty eksploatacji morskich farm wiertniczych,areszt statku

Wyzwanie cyberbezpieczeństwa w energetyce morskiej. Rozmowa z Mateuszem Romowiczem

W obliczu nadchodzącej rewolucji energetycznej związanej z rozwojem sektora offshore wind, Polska staje przed szeregiem wyzwań technologicznych i regulacyjnych. Kwestią o szczególnej wadze jest cyberbezpieczeństwo – element, który Mateusz Romowicz, radca prawny z Kancelarii Legal Marine, wskazuje jako kamień węgielny ochrony krytycznej infrastruktury państwa. Jednocześnie zaznacza, że skuteczna transformacja wymaga zasilenia lokalnej branży stosownie wykwalifikowanymi pracownikami.
22.12.2023

Pierwsza polska farma wiatrowa na Bałtyku ma szanse powstać w 2021 r.

Do 2021 r. mogłaby zakończyć się budowa pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku – poinformował Michał Michalski, członek zarządu Polenegria S.A., czołowej polskiej firmy inwestującej w budowę farm wiatrowych, podczas konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”, która odbywa się w Warszawie. Jego zdaniem na przeszkodzie stoją głównie niedokończone prace nad systemem regulacyjnym.
27.02.2017

Dziękujemy za wysłane grafiki.