• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Nowe przepisy IMO dotyczące obowiązkowego zgłaszania kontenerów utraconych na morzu

rk

04.06.2024 12:54 Źródło: Światowa Rada Żeglugi
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowe przepisy IMO dotyczące obowiązkowego zgłaszania kontenerów utraconych na morzu

Partnerzy portalu

Światowa Rada Żeglugi (World Shipping Council, WSC) z zadowoleniem przyjęła niedawne ogłoszenie zmian do Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) przez Komitet Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Począwszy od 1 stycznia 2026 roku w życie wejdzie obowiązek zgłaszania wszystkich kontenerów utraconych na morzu, ustanawiając nowy standard bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska.

Wprowadzone obecnie zmiany w konwencji SOLAS mają pokazywać zaangażowanie IMO w poprawę bezpieczeństwa morskiego i zarządzania środowiskiem. Nakazując szczegółowe i terminowe raportowanie, za czym opowiada się WSC, społeczność morska ma lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z zagubionymi kontenerami, zapewniając bezpieczniejszą żeglugę i chroniąc akweny, a tym samym ich faunę oraz florę. To również odbić się ma w gospodarce morskiej związanej z wykorzystaniem wód w rybołówstwie oraz turystyce.

Światowa Rada Żeglugi pochwala działania IMO za zaangażowanie w te kluczowe kwestie i oczekuje pomyślnego wdrożenia tych przepisów. Sama również zacieśnia współpracę z morskimi podmiotami i innymi instytucjami w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego transportu towarów przez oceany świata.

„Nowe przepisy, w szczególności zmieniające prawidła 31 i 32 rozdziału V konwencji SOLAS, stanowią znaczący postęp w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska. Zapewniając szybkie i szczegółowe zgłaszanie zagubionych i dryfujących kontenerów, poprawki te zwiększą bezpieczeństwo żeglugi, ułatwią szybkie reagowanie i złagodzą potencjalne zagrożenia dla środowiska” - mówi Lars Kjaer, SVP Safety & Security w WSC.

Kluczowe postanowienia nowych przepisów:

Regulacja 31 - Raportowanie przez kapitana statku:
- Kapitan statku zaangażowanego w utratę kontenerów musi natychmiast i dokładnie zgłosić szczegółowe informacje pobliskim statkom, najbliższemu państwu nadbrzeżnemu i państwu bandery;
- Państwo bandery przekaże następnie te informacje do IMO za pośrednictwem nowego modułu w Globalnym Zintegrowanym Systemie Informacji Żeglugowej (Global Integrated Shipping Information System, GISIS);
- Kapitanowie statków, którzy zaobserwują dryfujące kontenery, muszą zgłosić ten fakt pobliskim statkom i najbliższemu państwu nadbrzeżnemu.

Regulacja 32 - Szczegóły raportowania w związku z kontenerami utraconymi na morzu:
- Raporty muszą być składane jak najszybciej, z aktualizacjami w miarę uzyskiwania dodatkowych informacji;
- Ostateczna liczba utraconych kontenerów musi zostać potwierdzona po dokładnej inspekcji;
- Obowiązkowe szczegóły obejmują pozycję utraconych kontenerów, całkowitą liczbę utraconych kontenerów oraz informację, czy zawierały one towary niebezpieczne. Dodatkowe informacje opisowe są wymagane, jeśli to możliwe;

Kapitanowie mogą również dobrowolnie udostępniać szczegółowe informacje na temat ładunku, warunków na morzu i nie tylko.

W sytuacji zaobserwowania dryfujących kontenerów raporty muszą zawierać pozycję i całkowitą ich liczbę. Dodatkowe informacje powiązane z tematem dotyczącym utraconych kontenerów, w razie dostępności mogą być dostarczone.

W oczekiwaniu na wprowadzenie obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, od 2008 r. WSC zbiera od swoich członków informacje na temat liczby kontenerów utraconych na morzu. Publikowany regularnie poświęcony temu dokument "Containers Lost at Sea Report", przekazywany do IMO, jest ważnym źródłem informacji dla wszystkich wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa kontenerów i ładunków. „Containers Lost at Sea Report - 2024 Update” zostanie opublikowany w nadchodzących tygodniach, dostarczając danych za rok 2023.

fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.