• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Rynek kontenerowy nadal w dołku

Partnerzy portalu

W najnowszym wydaniu „Shipping Number of the Week” BIMCO analizuje wpływ pandemii koronawirusa COVID-10 na światowy rynek kontenerowy, który z powodu pandemii wzrósł od 2019 roku tylko o 1,5 proc.

W ostatnich czterech latach światowy rynek kontenerowy musiał zmierzyć się nie tylko z niższym niż oczekiwano wzrostem światowej gospodarki, ale również ze znacznie niższym niż zwykle stosunkiem wzrostu rynku do wzrostu gospodarczego, tzw. mnożnikiem PKB.

W październiku 2019 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w analizie „World Economic Outlook. Navigating Global Divergences” prognozował, że w latach 2020-2023 światowa gospodarka będzie rosła w średnim rocznym tempie 3,5 proc., zgodnie ze średnim rocznym tempem wzrostu 3,4 proc. obserwowanym w latach poprzedzających pandemię koronawirusa COVID-19. 

Z powodu pandemii, globalny rynek kontenerowy wzrósł tylko o 1,5 proc. z 171 mln TEU w 2019 roku do 173,5 mln TEU w 2023 roku. Bez pandemii wynik byłby o 24,6 mln TEU wyższy, wynosząc 198,1 mln TEU w ubiegłym roku – szacuje BIMCO.

BIMCO


Problemy regionów, problemami świata. Trudny czas kontenerowców


W latach 2019-2023 światowy rynek kontenerowy rósł w średnim rocznym tempie 0,4 proc., co odpowiada mnożnikowi PKB wynoszącemu zaledwie 0,14. Taki wynik oznacza znaczący spadek w odniesieniu do poprzednich lat, bowiem tylko w latach 2013-2019 mnożnik PKB wynosił średnio 1,06. W przypadku, kiedy taki sam mnożnik byłby w latach 2020-2023, wówczas rynek rósłby w średnim rocznym tempie 2,7 proc., a rynek kontenerowy w ubiegłym roku byłby o 16,8 mln TEU większy.

Mnożnik między regionalnym wzrostem PKB a regionalnym wolumenem importu kontenerów był niższy niż w latach 2013-2019 we wszystkich regionach. 

Co godne odnotowania, w regionach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Europy i Morza Śródziemnego mnożnik był ujemny w latach 2020-2023, zaś wolumeny kontenerów w 2023 roku były niższe niż w 2019 roku, przez co w tych dwóch regionach utracono 11,4 mln z 16,8 mln TEU – wskazuje BIMCO.

Średni roczny wzrost PKB w Ameryce Północnej wzrósł o 3,6 proc. więcej niż przewidywał Międzynarodowy Fundusz Walutowy w przywoływanej prognozie z października 2019 roku. W pozostałych regionach wzrost PKB był niższy niż przewidywano w 2019 rok, zaś średni roczny wzrost PKB na świecie był aż o 28 proc. niższy niż prognozowano.

Rynek kontenerowy musi uzbroić się w cierpliwość


Przy założeniu, że światowa gospodarka będzie rozwijała się zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zaś mnożnik PKB odpowiadał poziomowi z lat 2013-2019, globalny rynek kontenerowy w ubiegłym roku byłby większy o 24,6 mln TEU. 

Jak zauważa BIMCO, trudno jednoznacznie wskazać, czy w nadchodzących latach uda się nadrobić straty wynikające ze zmniejszonego popytu wywołanego pandemią.

Mając na uwadze obecne prognozy dotyczące wzrostu światowej gospodarki, presję inflacyjną w Stanach Zjednoczonych oraz kryzysy powodujące wzrost kosztów w żegludze, trudno wskazać na szybkie odrodzenie rynku. W takiej sytuacji rynkowi kontenerowemu pozostaje uzbroić się w cierpliwość, optymistycznie licząc na powrót do okresu prosperity.

Fot. Depositphotos

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.