• <

Rząd przyjął nowelizację ustaw dot. kwalifikacji marynarzy śródlądowych

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rząd przyjął nowelizację ustaw dot. kwalifikacji marynarzy śródlądowych

Partnerzy portalu

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE, m.in. zapewnienie ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej, przewiduje nowelizacja ustaw o żegludze oraz o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, którą we wtorek przyjął rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, przedłożony przez Ministra Infrastruktury - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie. Jak podano, projekt dostosowuje polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Zaznaczono, że wdrożenie przepisów UE jest potrzebne do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

W wykazie prac legislacyjnych wskazano, że dyrektywa przewiduje następujące kwalifikacje: praktykant żeglugi śródlądowej, młodszy marynarz żeglugi śródlądowej, marynarz żeglugi śródlądowej, starszy marynarz żeglugi śródlądowej, sternik żeglugi śródlądowej, kapitan żeglugi śródlądowej. Unijne przepisy nie przewidują natomiast kwalifikacji bosmana. Unijna regulacja wprowadza też nowe rodzaje dokumentów: eksperta w dziedzinie żeglugi pasażerskiej oraz eksperta w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego. Zwrócono uwagę, że chociaż znaczna część kwalifikacji i związanych z nimi stanowisk na statku nie ulega zmianie, to różnią się wymagania dla ich uzyskania. Stwierdzono, że nowe przepisy wpłyną nie tylko na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, ale również pozwolą na uznawanie ważności wydawanych przez Polskę dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych, we wszystkich krajach objętych unijną dyrektywą.

- Zgodnie z dotychczasowym systemem prawnym, jedynym dokumentem kwalifikacyjnym w żegludze śródlądowej uznawanym we wszystkich państwach Unii Europejskiej był patent kapitana żeglugi śródlądowej. Pozostałe dokumenty kwalifikacyjne nie były jednolicie uznawane. Zharmonizowanie procedur szkolenia marynarzy oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań prawnych w tym zakresie umożliwi rozwój żeglugi śródlądowej w Europie – przekazał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wskazano, że wymiana dokumentów kwalifikacyjnych, które zostaną zastąpione unijnymi świadectwami kwalifikacji, będzie się mogła odbywać do stycznia 2032 r. W tym czasie dotychczasowe dokumenty kwalifikacyjne zachowają ważność i będą mogły być nadal stosowane. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

autor: Anna Bytniewska

ab/ mk/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.