• <

Zakończenie czynności likwidacyjnych w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o.

gm

05.12.2023 21:00
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zakończenie czynności likwidacyjnych w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o.

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym 15 września 2023 br. podana została informacja o głównej liście wierzytelności ST3 Offshore. Oznacza to, że wobec zakończenia czynności likwidacyjnych w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o., syndyk wskazuje na kolejne czynności zmierzające do zakończenia postępowania. Wierzycielom przysługiwał 14-dniowy termin na złożenie sprzeciwu do listy.

Syndyk Natalia Leszczyńska poinformowała na LinkedIn, że z akt postępowania upadłościowego wynika, że zostało złożonych kilka sprzeciwów, które obecnie oczekują na rozpoznanie ich przez sąd. Potem stanie się możliwe zatwierdzenie listy przez sędziego-komisarza. Jest to warunek konieczny do kolejnych czynności syndyka tj. ustalenia planu podziału funduszy masy upadłości. Po otrzymaniu postanowienia o zatwierdzeniu listy wierzytelności syndyk sporządzi ostateczny plan podziału, który następnie jest składany do sądu, a jego procedowanie jest zbliżone do procedowania z listą wierzytelności.

Informacja o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału musi zostać obwieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele mają wówczas 14 dni na złożenie zarzutów do planu podziału. Jeżeli zarzuty nie zostaną złożone, wówczas sąd zatwierdza plan podziału i zobowiązuje syndyka do jego wykonania. W praktyce jest to właśnie ten moment, w którym wierzyciele otrzymują należne im środki pieniężne.

Fabryka ST3 Offshore położona jest w Szczecinie, nad Odrą i została zaprojektowana jako zakład seryjnej produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Produkowała fundamenty kratownicowe i monopale, oraz elementy przejściowe (transition piece). Fabryka była często wymieniana przed decydentów jako jeden z ważniejszych elementów łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Wierzytelności pracownicze są ujęte na liście wierzytelności z urzędu w I kategorii zaspokojenia. Jeżeli więc dojdzie do ich częściowego zatwierdzenia w zakresie tej właśnie kategorii, syndyk sporządzi częściowy plan podziału dla kategorii I. Ma to umożliwić szybszą wypłatę należności pracowniczych. Co istotne, w ostatnim okresie syndyk dokonał zapłaty wszystkich zaległych należności pracowniczych, ale tych powstałych po ogłoszeniu upadłości i stanowiących jednocześnie koszty postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 343 ust.1 Prawa upadłościowego z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, w tym również inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum. Oznacza to, że koszty są płacone z bieżących funduszy masy, nie zaś na podstawie planów podziału.

W marcu br., w szóstym z kolei przetargu na sprzedaż szczecińskiej firmy ST3 Offshore dokonano wyboru oferty złożonej przez duńską spółkę Vestas. Została zawarta ostateczna umowa sprzedaży za cenę 170 500 002 zł. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Sprzedaż ST3 Offshore – rozpoczyna się procedura przygotowania umów.

Firma ST3 Offshore produkowała stalowe fundamenty morskich elektrowni wiatrowych, na których montuje się maszty i turbiny. W 2018 roku została największym ich dostawcą w Europie. Niestety – lokalny sąd oficjalnie ogłosił jej upadłość pod koniec marca 2020 roku. Wówczas Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało, że sytuacja w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo jest konsekwencją strat poniesionych na pierwszych, nierentownych kontraktach, zawartych w latach 2015-2016, kiedy udziałowcem większościowym był inwestor niemiecki.

W Szczecinie będą produkowane gondole dla modelu V236-15 MW. Komponenty będą też wykorzystywane w globalnych łańcuchach dostaw. Nowa fabryka Vestasa ma rozpocząć działalność w drugiej połowie 2024 roku.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.