• <
siemens_gamesa_2022

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19 wraca do Komisji Gospodarki Morskiej

jm

16.11.2021 20:06
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19 wraca do Komisji Gospodarki Morskiej

Partnerzy portalu

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19 wraca do Komisji Gospodarki Morskiej - GospodarkaMorska.pl

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie zajmie się nowelą ustawy o zwalczaniu COVID-19. Projekt noweli umożliwia m.in. zaokrętowanie na statek marynarzom mającym trudności z odnowieniem posiadanych dokumentów.

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19 umożliwia m.in. zaokrętowania marynarzy na statek, którzy ze względu na stan epidemii mają trudności z powrotem do kraju oraz odnowieniem posiadanych dokumentów. Projekt nowelizacji ustawy zakłada możliwość zaokrętowania marynarzy na statek oraz odnowienia posiadanych dokumentów i utrzymania ważności dokumentów marynarskich do dnia upływu 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

– Proponowana zmiana związana z zachowaniem ważności dokumentów marynarskich wynika z pogarszającej się sytuacji marynarzy, który z uwagi na zwalczanie COVID-19 na terenie Polski i innych państw mają problemy z powrotem do kraju i nie mogą odnowić dokumentów – przekazał poseł sprawozdawca Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna.

Jak zaznaczył, "brak takich świadectw uniemożliwia zaokrętowanie marynarzy na statek i powoduje zerwanie kontraktu ze względu na niedopełnienie przez marynarza posiadania odpowiednich dokumentów kwalifikacyjnych".

– Oceniamy, że około 30 tys. marynarzy jest narodowości polskiej. Zasada jest taka, że co 5 lat trzeba odnawiać większość uprawnień. Zakładamy, że około 6000 marynarzy powinno skorzystać z tej ustawy – powiedział we wtorek sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Jak dodał, "nie można pływać, jeśli nie ma się odnowionego pozwolenia związanego z ratowaniem życia na morzu".

Nowela wydłuża ponadto termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do 30 września 2022 r. z końca marca 2022 r.

Proponowane nowe rozwiązania zakładają też, że z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, przewoźnicy zostaną zwolnieni z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego trwającego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Propozycje zmian dotyczą też przedłużenia, o 12 miesięcy, okresu obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.

Projekt nowelizacji ustawy został ponownie skierowany do Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Źródło: PAP

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.