• <

Komisja Europejska nie może zatrzymać Nord Stream 2

jm

21.09.2021 11:12 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Komisja Europejska nie może zatrzymać Nord Stream 2

Partnerzy portalu

Komisja Europejska nie może zatrzymać Nord Stream 2 - GospodarkaMorska.pl
Fot. Nord Stream / Axel Schmidt

Nord Stream 2 otrzymał wszystkie niezbędne pozwolenia i Komisja Europejska nie ma żadnych narzędzi do zatrzymania projektu, ale będzie on podlegał unijnemu prawu – poinformowała Komisja Europejska.

Europosłanka Anna Fotyga złożyła interpelację z zapytaniem o to, jakie działania zamierza podjąć Komisja Europejska, aby wyegzekwować spełnienie przez Nord Stream 2 wymogów trzeciego paktu energetycznego oraz w jaki sposób KE popiera apele państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i strategicznych partnerów UE o powstrzymanie gazociągu.

Odpowiedzi udzieliła komisarz UE ds. energii Kadri Simson. Jej fragmenty zostały opublikowane przez PAP. „Komisja wielokrotnie stwierdzała, że projekt Nord Stream 2 nie jest potrzebny z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw i nie wspiera celu, jakim jest dywersyfikacja źródeł energii w UE. Celem Komisji zawsze było zapewnienie, aby gazociąg Nord Stream 2 – o ile zostanie zbudowany – był eksploatowany w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób przy zagwarantowaniu nadzoru regulacyjnego na odpowiednim poziomie, zgodnie z prawodawstwem UE. W dyrektywie UE 2009/73 w sprawie gazu, zmienionej w 2019 roku, określono podstawowe zasady funkcjonowania sieci gazowych, w szczególności zasadę rozdziału i zasadę dostępu stron trzecich w oparciu o regulowane taryfy sieciowe” – wskazała estońska komisarz.

Podkreśliła też, że KE przyjmuje do wiadomości niedawną decyzję sądu w Duesseldorfie, który orzekł, że gazociąg Nord Stream 2 nie może kwalifikować się do objęcia odstępstwem na mocy dyrektywy w sprawie gazu.

„Jeżeli chodzi o procedurę certyfikacji, wszystkie projekty decyzji organów regulacyjnych państw członkowskich w sprawie certyfikacji operatora systemu przesyłowego muszą zostać przedłożone Komisji do zaopiniowania. Projekt decyzji w sprawie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 nie został jeszcze przedstawiony Komisji do zaopiniowania. Dalsze działania w tej sprawie będą zależały od tego wniosku o wydanie opinii. Ponadto budowa gazociągu Nord Stream 2 podlega prawu krajowemu (w krajach, przez których wody przybrzeżne gazociąg przebiega)” – napisała.
Simson podkreśliła też, że KE nie ma uprawnień do zatrzymania Nord Stream 2. „Nord Stream 2 otrzymał już wszystkie wymagane pozwolenia na budowę od odpowiednich krajów. Zatrzymanie trwającej budowy wymagałoby zatem podjęcia decyzji na szczeblu krajowym. Komisja nie ma uprawnień do jednostronnego działania tego rodzaju”.

Gazociąg Nord Stream 2 jest już prawie gotowy. Aleksiej Miller, szef Gazpromu, poinformował w zeszłym tygodniu, że dostawy gazu nie rozpoczną się jednak od października, jak wcześniej donosiły media, ponieważ trwa uzyskiwanie zezwoleń od niemieckiego regulatora. Według szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa proces ten może potrwać do końca roku.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.