• <
gryfia_70lat

Wysokie wyniki Grupy OTL w pierwszym kwartale 2022 r. pomimo sprzedaży części działalności

gm

24.05.2022 10:26 Źródło: Grupa OTL
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wysokie wyniki Grupy OTL w pierwszym kwartale 2022 r. pomimo sprzedaży części działalności

Partnerzy portalu

Wysokie wyniki Grupy OTL w pierwszym kwartale 2022 r. pomimo sprzedaży części działalności - GospodarkaMorska.pl
Fot. OT Port Świnoujście S.A.

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL wyniosły ponad 69 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r., wobec 219,22 mln zł w 1Q 2021 r. ze względu na wyłączenie z konsolidacji działalności sprzedanych i niekontynuowanych. Przychody ze sprzedaży z kluczowych działalności kontynuowanych w 1Q 2022 wzrosły o blisko 6%. W 1Q 2022 Grupa OTL wypracowała ponad 21 mln zł EBITDA, głównie na działalności portowej i spedycyjnej. Obniżenie się sprzedaży skonsolidowanej po sprzedaży C.Hartwig Gdynia (CHG), bez istotnego wpływu na wyniki Grupy OTL. Od 2Q 2022 przewidywany wzrost sprzedaży oraz pozytywny wpływ na wyniki zmian otoczenia rynkowego. 

– W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa OTL osiągnęła ponad 21 mln zł EBITDA. Wbrew obawom pokazuje to, że nawet pomimo sprzedaży części aktywów Grupa OTL nie utraciła zdolność do generowania dobrych wyników. W 1Q 2022 r. na przychody ze sprzedaży negatywny wpływ miały czynniki pogodowe, ale już od marca notowaliśmy pozytywny wpływ zmiany otoczenia gospodarczego. Reperkusje związane z wybuchem wojny i nałożeniem sankcji spowodowały wzmożone zainteresowanie przeładunkami portowymi i wymusiły na klientach planowanie dywersyfikacji dostaw. Przewidujemy, że będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na możliwości zwiększania sprzedaży i poprawy wyników w kolejnych kwartałach 2022 roku – poinformował Konrad Hernik, prezes OT Logistics. 

Przychody Grupy OTL w 1Q 2022 r. wyniosły 69 mln zł i były niższe o ponad 150 mln zł, tj. o 68% r/r, przede wszystkim ze względu na wyłączenie z konsolidacji przychodów z działalności C. Hartwig Gdynia - specjalizującej się w spedycji morskiej spółki, która została sprzedana w październiku 2021 r. Wpływ na niższe przychody w segmencie żeglugi miały także inne dezinwestycje podjęte w 2021 r.


– Po sprzedaży w 2021 r. działalności spedycji kontenerowej prowadzonej przez C.Hartwig Gdynia znacznemu obniżeniu uległ poziom sprzedaży. Dzięki wzrostom innych działalności nie wpłynęło to jednak aż tak istotnie na obecny poziom wyników. Oprócz wyłączeń sprzedaży działalności sprzedanych w roku 2021, porównywalność wyników pierwszego kwartału 2022 do analogicznego w 2021 r. została zakłócona przez odnotowane w roku 2021 zdarzenia niepowtarzalne. Po ich skorygowaniu zysk netto Grupy OTL w pierwszym kwartale 2022 był nieco większy niż rok temu i to po wyłączeniu wyników C.Hartwig Gdynia – skomentował Konrad Hernik, prezes OT Logistics. 

Przychody Grupy OTL z działalności kontynuowanej osiągnięte w 1Q 2022 r. były wyższe o blisko 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021, przy czym sprzedaż odnotowana w działalności spedycyjnej zwiększyła się o ponad 40%. Spadek sprzedaży w działalności portowej był efektem słabego stycznia, na co wpłynęły niesprzyjające warunki pogodowe. Ze względu na zmiany otoczenia gospodarczego, spółki Grupy OTL dopiero od marca tego roku notują oczekiwany wzrost przychodów w spedycji oraz wzrosty przeładunków w większości grup asortymentowych masowych i drobnicowych.


W ramach aktualizacji zatwierdzonej w 2020 r. średnioterminowej strategii Grupy OTL, szacunkowe cele Grupy OTL na rok 2022 zakładają skonsolidowane przychody Grupy OTL na poziomie około 300 mln zł, EBITDA na poziomie ponad 45 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł.

– Na wyniki Grupy OTL w 2022 r. istotny wpływ będą miały nieplanowane uprzednio czynniki zewnętrzne. Nagły wzrost zainteresowania transportem morskim powoduje, że nasze terminale portowe w Świnoujściu i Gdyni będą musiały sprostać gwałtownemu popytowi na usługi przeładunkowe zarówno kluczowych, jak i nowych klientów. Priorytetowo traktujemy także możliwość pomocy klientom ukraińskim w zakresie transportu produktów zbożowych, wykorzystując posiadane aktywa portowe. Pod względem koniunktury ten rok zapowiada się dla Grupy OTL jako wyjątkowo udany – dodaje Kamil Jedynak, wiceprezes OT Logistics.

W perspektywie najbliższego kwartału Grupa OTL nie identyfikuje czynników mogących istotnie zakłócić obecne tendencje sprzedażowe. Obserwowane zmiany otoczenia rynkowego wskazują na możliwości dalszego zwiększania przychodów praktycznie we wszystkich grupach asortymentowych i oferowanych usługach.

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Chorwacja. W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce,. Od 2015 roku OT Logistics posiada także udziały w chorwackim porcie Rijeka. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.