• <
gryfia_70lat

Transport morski i rozwój portów pod okiem ekspertów

Marek Nowak

07.09.2015 18:59 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Transport morski i rozwój portów pod okiem ekspertów

Partnerzy portalu

Transport morski i rozwój portów pod okiem ekspertów - GospodarkaMorska.pl

Zwiększenie danych przeładunkowych w polskich portach jest faktem, co oznacza że właściwie wykorzystały one swoją szansę i rozwijają się równie intensywnie jak branża stoczniowa - to jedna z tez, jakie można było usłyszeć podczas konferencji „Transport Morski i Rozwój Portów Morskich”, która odbyła się pierwszego dnia trwających w Gdańsku targów BALTEXPO 2015.

Spotkanie prowadzone przez profesora Andrzeja Grzelakowskiego z Akademii Morskiej w Gdyni otwarte było dla wszystkich obecnych na targach gości, a ze względu na obecność cenionych w środowisku ekspertów, cieszyło się też dużym zainteresowaniem.

Minister Dorota Pyć przedstawiła podczas konferencji główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z innymi resortami, programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Podkreśliła przy tym między innymi wagę znoszenia barier prawnych w budowaniu konkurencyjności działalności gospodarczej. W kontekście portów odnosiła się w tym kontekście przede wszystkim do wprowadzonej z początkiem tego roku i przynoszącej pozytywne efekty, szybszej odprawy celnej (Porty24).

Inni eksperci zauważyli przy tym, że wprowadzenie tych rozwiązań oczekiwane było już od długiego czasu, przez który niepotrzebnie utrwalały się negatywne stereotypy związane z odprawami w polskich portach. Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, stwierdził wręcz, że pozytywne efekty wprowadzonych rozwiązań możemy odczuć w pełni dopiero za 2-3 lata, kiedy wśród kontrahentów utrwali się świadomość funkcjonowania w Polsce nowego wzorca odpraw.

Minister Pyć podziękowała też zarządom polskich portów morskich za dotychczasową działalność i  zapowiedziała dążenia do dalszego zwiększania ich konkurencyjności poprzez inwestycje, innowacyjność i integrację.

Eksperci byli zgodni, że pomimo wieloletnich inwestycji w twardą infrastrukturę portową i intermodalną nadal nie zostały rozwiązane wszystkie jej problemy. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego wspomniał w tym kontekście między innymi o konieczności pogłębienia kanału i budowy obrotnicy w gdyńskim porcie.

W długoterminowej perspektywie rozważano także wprowadzenie obejmującego wszystkich spedytorów systemu informatycznego, który pomógłby tworzyć dobre rozwiązania logistyczne związane z tworzeniem łańcuchów dostaw w relacjach lądowo-morskich. Marek Tarczyński podkreślił, że przy utrzymaniu obecnego wzrostu ilości kontenerów w portach, już za kilka lat stosowane współcześnie narzędzia staną sie archaiczne. Potrzebna będzie w tym celu nowa, inteligentna infrastruktura. Zanim będzie można zaimplementować odpowiednie rozwiązania konieczna jest natomiast budowa wzajemnego zaufania między działającymi w portach podmiotami i zmiana podejścia z konkurencyjnego na współpracę przynajmniej w tych obszarach, gdzie jest to korzystne dla wszystkich. Naturalnym nawiązaniem była tu idea Port Comunity System Krzysztofa Szymborskiego, Przewodniczącego Rady Interesantów Portu Gdynia. Rozwiązany w podobny sposób mógłby zostać też problemem wykorzystania pustych kontenerów.

Na konferencji poruszone zostały także inne problemy dotyczące aktualnych uwarunkowań rozwoju transportu morskiego, a w szczególności portów morskich jako multimodalnych węzłów transportowych. Był tez czas na pytania z sali. Zbigniew Antonowicz z Rady Interesantów Portu Szczecin, uzyskał w ten sposób między innymi wyjaśnienia dotyczące procedury zatwierdzenia przez Radę Ministrów umowy międzynarodowej dotyczącej odrzańskiej drogi wodnej, która zawarta została w kwietniu między Polską i Niemcami.

Jerzy Zwoździak z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zwrócił też uwagę, że koniecznością jest zmniejszenie presji na naturalne zasoby morskie oraz zwracanie uwagi na jakość życia mieszkańców obszarów nadmorskich.

Konferencja zorganizowana została przez Zarząd Targów Warszawskich.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.