• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Świetne wyniki Lotosu - nominalne zdolności przerobowe rafinerii na poziomie 103 proc.

mb

30.10.2019 08:58 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Świetne wyniki Lotosu - nominalne zdolności przerobowe rafinerii na poziomie 103 proc.
Świetne wyniki Lotosu - nominalne zdolności przerobowe rafinerii na poziomie 103 proc. - GospodarkaMorska.pl

Zysk operacyjny EBITDA po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 2,3 mld zł. Spółka podaje, iż w trzecim kwartale EBITDA wyniosła 856 mln zł - zanotowa wzrost o 9 proc. w ujeciu kwartalnym. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,88 mld złotych. To wzrost o blisko 3%.

Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Po pierwsze w lipcu tego roku Grupa Lotos podpisała umowy kredytowe z ośmioma instytucjami finansowymi. Zwolniono zabezpieczenia majątku spółki i zoptymalizowano okres spłaty zobowiązań. Po drugie w trzecim kwartale 2019 roku notowania ropy naftowej i gazu ziemnego spadały w szybkim tempie szczególnie na przełomie lipca i sierpnia. Kolejną przyczyną była tendencja spadkowa wolumenu sprzedaży węglowodorów o 12% na kwartał i wyższy średnikwartalny kurs dolara. Strategicznym ruchem Grupy było wypłacenie dywidendy za rok 2018 o łącznej sumie 555 mln złotych, co po przeliczaniu dało 3 zł na akcję na rynku ropy naftowej.

Eksperci przewidują, żę pod koniec roku wyniki mogą być jeszcze lepsze. Wpłynie na to trzymiesięcze wyprzedenie, którym rozpoczęto eksploatację złoża Utgard. Takie posunęcie dało 25% oszczędności w porównaniu z przewidzianym budżetem. Ponadto Lotos kontynuuje wydobycie ze złóż B3 i B8 na Morzu Bałtyckim, jednak po zeszłotygodniowej operacji pozycjonowania złóż wydobycie przejmie Petrobaltic. W trzecim kwartale 2019 roku wydobycie ropy naftowej i skroplonwego gazu ziemnego było na poziomie 1,64 mln baryłek.
 
W III kw. 2019 r. LOTOS Exploration & Production Norge kontynuowała prace inwestycyjne związane z realizacją projektu zagospodarowania złoża Yme, a także przygotowania do zagospodarowania złóż Trell i Trine. W obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA) zakończono wiercenie odwiertu poszukiwawczego Liatårnet. Odkryte zasoby ropy, których wielkość szacuje się na poziomie ok. 80-200 mln baryłek (udział LOTOSU wynosi 9,74%), czyniąc je największym odkryciem węglowodorów na Szelfie Norweskim w 2019 roku.

Pod koniec września do Gdańska dotarła nowa platforma wiertnicza Giant, zakupiona przez LOTOS Petrobaltic od firmy Maersk w czerwcu 2019 roku. Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do recertyfikacji oraz przeszkoleniu załogi, jednostka rozpocznie prace rekonstrukcyjne na złożach bałtyckich LOTOSU. Może ona wykonywać odwierty do głębokości 25 000 stóp (7 620 m). Pierwszym jej zadaniem będzie wykonanie rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 w celu zwiększenia wolumenu wydobycia węglowodorów. Rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych planowane jest w IV kw. 2019 roku.
 
EBITDA to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych  kredytów, obligacji, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.