• <
BOTA_2023

Rozszerzenie Grupy ASE o Biuro Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS

02.06.2015 10:28 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Rozszerzenie Grupy ASE o Biuro Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS

Partnerzy portalu

Rozszerzenie Grupy ASE o Biuro Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS - GospodarkaMorska.pl

Automatic Systems Engineering (ASE) – polski lider rozwiązań inżynierskich w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego działa na rynku od 25 lat. Obecnie w związku z rozwojem firmy oraz ciągłym poszerzaniem oferty została utworzona Grupa ASE skupiająca następujące podmioty:

ASE Integrator – oferujący profesjonalny dobór techniczny, kompletację systemów, dostawę i wdrożenia urządzeń elektrycznych, jak i automatyki przemysłowej dla stref zagrożonych wybuchem oraz serwis; ASE Ekspert – oferujący ekspertyzy, analizy, konsulting oraz szkoleniem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa; Biuro Projektowe Biproraf specjalizujące się w usługach projektowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetyki i innych branż.

Od 30 kwietnia 2015 r. do Grupy ASE dołączyło Biuro Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS, które specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów. W okresie swej niemal 70-letniej działalności biuro wykonywało projekty dla odbiorców krajowych i zagranicznych w Europie, Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w Ameryce Południowej.

PROJMORS uzupełnia ofertę Grupy ASE o projektowanie terminali nadmorskich dla przeładunku paliw, chemikaliów oraz produktów masowych. Rozszerza również techniczne możliwości Grupy o wiedzę z dziedziny hydrotechniki oraz konstrukcji obiektów kubaturowych.

Dziękujemy za wysłane grafiki.