• <
Nauta_top_1100x200

Projekt ustawy stoczniowej obejmie zmiany w prawie podatkowym

29.02.2016 12:25 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Projekt ustawy stoczniowej obejmie zmiany w prawie podatkowym
Projekt ustawy stoczniowej obejmie zmiany w prawie podatkowym - GospodarkaMorska.pl

W komunikacie opublikowanym dnia 26 lutego 2016 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało o przygotowaniu projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej („Projekt”). Zgodnie z zapowiedziami resortu, regulacje Projektu obejmują między innymi nowelizację przepisów podatkowych.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Aspekt podatkowy Projektu skupia się przede wszystkim na zmianie dotychczas obowiązujących regulacji w zakresie opodatkowania VAT czynności związanych z działalnością stoczniową. W świetle obowiązującego art. 83 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („VatU”), opodatkowaniu według 0% stawki VAT podlegają niektóre towary i usługi realizowane przez stocznie, w tym w szczególności dostawy pełnomorskich statków handlowych, ratowniczych szkolnych i badawczych (vide: art. 83 ust. 1 pkt 1 VatU), dostawy części do ww. środków transportu (vide: art. 83 ust. 1 pkt 3 VatU), a także usług remontu, przebudowy lub konserwacji pełnomorskich statków handlowych (vide: art. 83 ust. 1 pkt 15 VatU). Podkreślenia wymaga jednak, iż regulacje VatU dotyczące opodatkowania działalności stoczniowej stanowią źródło kontrowersji w zakresie ich wykładni oraz ogniwo sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Przykładem powyższego może być interpretacja przepisów art. 83 ust. 1 pkt 9 i 10 VatU, traktujących o opodatkowaniu według 0% stawki VAT usług świadczonych  na obszarze portów morskich, polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków oraz dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu niektórych morskich statków handlowych. Dotychczasowe rozbieżności w poglądach organów podatkowych i podatników odnosiły się do ustalenia, czy czynności uboczne związane z budową lub remontami statków morskich i dokonywane przez podmiot świadczący usługi stoczniowe, może zostać uznana za spełniającą przesłanki przewidziane art. 83 ust. 1 pkt 9 VatU i w konsekwencji opodatkowana 0% stawką szczególną.

W celu doprecyzowania omówionych powyżej regulacji oraz wyeliminowania ryzyka utraty płynności finansowej przez polskie stocznie, m. in. w związku z koniecznością uiszczania przez nie – w trakcie realizacji projektu stoczniowego – VAT naliczonego przy nabyciu niektórych towarów i usług, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaproponowało w ramach Projektu, aby przepisy VatU przewidywały możliwość realizacji przez podatników współpracujących ze stocznią w ramach realizacji projektu stoczniowego, dostaw towarów i świadczenia usług z terminem płatności VAT przesuniętym na okres następujący po zwodowaniu jednostki, będącej przedmiotem projektu. Dokumenty rozliczeniowe wystawiane w trakcie realizacji projektu nie uwzględniałyby zatem VAT naliczonego.

NOWE RERGULACJE W ZAKRESIE OPODATKOWANIA DOCHODU

Kolejną przewidzianą w Projekcie zmianą w zakresie przepisów podatkowych, jest wprowadzenie możliwości wprowadzenia alternatywnego, względem ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („CitU”) systemu opodatkowania dochodów osiąganych przez polskie stocznie. Zgodnie z zapowiedziami resortu, Projekt przyznawać ma stoczniom prawo do wyboru formy opodatkowania albo według dotychczasowych zasad przewidzianych w CitU albo w formie 1% podatku od wartości sprzedanej produkcji, przy czym z udostępnionych dotychczas informacji nie wynika, czy przedmiotem opodatkowania byłyby przychody ustalane według prawa bilansowego, czy według zasad przewidzianych w CitU. Ponadto, w świetle postanowień Projektu, wybór alternatywnej formy opodatkowania miałby skutkować brakiem możliwości jej zmiany przez okres trzech lat.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.