• <
Nauta_top_1100x200

Prezes OLPP: Baza w Dębogórzu staje się morskim hubem paliwowym

pc

19.09.2017 11:56 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Prezes OLPP: Baza w Dębogórzu staje się morskim hubem paliwowym
Prezes OLPP: Baza w Dębogórzu staje się morskim hubem paliwowym - GospodarkaMorska.pl

OLPP odnotowuje wzrost zainteresowania importem paliw drogą morską przez swą bazę w Dębogórzu (Pomorskie). Powstał plan zwiększenia tam wydajności instalacji i pojemności magazynowej, a tym samym przekształcenia bazy w morski hub paliwowy – poinformował PAP prezes OLPP Paweł Stańczyk.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia spółki Naftobazy wydzielonej z dawnej Centrali Produktów Naftowych - CPN. To obecnie największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 czynnych baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych.

Jak podkreślił prezes OLPP, baza paliw w Dębogórzu, korzystając z terminala paliwowego na falochronie Portu Gdynia, „staje się kluczowym elementem importu przetworów naftowych drogą morską, gdyż jako jedyna świadczy usługę dla potencjalnych importerów, mogąc przyjąć dostawę ze statków o nośności powyżej 30 tys. DWT”.

„Klienci wykorzystują już naszą bazę jako okno na świat i atrakcyjną drogę importu paliw, a następnie innymi środkami transportu zaopatrują rynek krajowy. Dębogórze staje się także głównym etapem w logistyce zaopatrywania rynku środkowoeuropejskiego, a Port Gdynia poważnym konkurentem dla innych europejskich portów” – zaznaczył prezes OLPP w odpowiedzi tej spółki na pytania PAP, dotyczące prowadzonego obrotu paliwami i efektów pakietu paliwowego.

Według niego po wprowadzeniu przez rząd regulacji wymierzonych w tzw. szarą strefę na rynku paliwowym, jak pakiety paliwowy, energetyczny i transportowy, OLPP obserwuje „istotny wzrost zapotrzebowania na realizację dostaw morskich oleju napędowego będący odpowiedzią na potrzeby krajowego rynku paliw”.

„Odnotowujemy olbrzymie zainteresowanie firm paliwowych, współpracujących z bazą w Dębogórzu, usługą importu paliw drogą morską przez tę bazę do terminali zlokalizowanych na terenie całego kraju. W związku z tym planujemy znacząco zwiększyć pojemność magazynową w tej lokalizacji i przymierzyć się do rozbudowy hubu paliwowego w bazie paliw w Dębogórzu” – podkreślił Stańczyk.

Ocenił jednocześnie, że utworzenie tego hubu morskiego pozwoliłoby na pełniejsze wykorzystanie atutów lokalizacji bazy w Dębogórzu „jako istotnego elementu łańcucha logistycznego dostaw paliw płynnych, nie tylko na rynek krajowy, lecz również do innych krajów Europy środkowej, przy wykorzystaniu Portu w Gdyni, który stałby się liczącą lokalizacją dla przeładunku paliw w obrębie basenu Morza Bałtyckiego”.

Wśród planowanych w bazie w Dębogórzu inwestycji prezes OLPP wymienił m.in. rozbudowę bocznicy kolejowej wraz z budową nowych nalewaków kolejowych oraz budowę nowego zbiornika magazynowego o pojemności 32 tys. metrów sześc. Zaznaczył przy tym, że przedsięwzięcia te „idą w parze” z planami inwestycyjnymi Portu Gdynia, który planuje pogłębienie toru podejściowego i basenu wewnętrznego oraz modernizację stanowiska przeładunkowego, co w efekcie umożliwi zwiększenie dopuszczalnego DWT obsługiwanych statków.

Według OLPP realizacja planowanych inwestycji od 2018 r., czyli już po połączeniu z PERN, oprócz zwiększenia pojemności magazynowych paliw w bazie w Dębogórzu oraz wydajności ich przeładunku do transportu koleją, umożliwiłaby również rozładunek statków o DWT 50 do 60 tys. ton.

Z danych OLPP wynika, że spółka ta odnotowuje wzrost przeładunków paliw dostarczanych do Polski drogą morską – np. od września 2016 r. o ponad 300 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015. W tym roku wzrost zapotrzebowania na tę usługę wzrósł o ok. 150 proc. w stosunku do wyników z roku poprzedniego, a efektem – jak wynika z wyliczeń spółki – będzie rozładunek w bazie w Dębogórzu produktów naftowych z transportu morskiego na poziomie ponad 1,5 mln ton.

Z początkiem 2018 r. planowana jest finalizacja połączenia OLPP, jako spółki przejmowanej, z PERN. Powstanie wówczas jeden podmiot zarządzający jednocześnie transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc.

Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu oraz do swojego Terminalu Naftowego, działającego jako hub morski przeznaczony na różne gatunki ropy.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.