• <
Nauta_top_1100x200

Pracowity rok 2016 dla Pomorskiej PSSE

11.01.2016 07:40 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Pracowity rok 2016 dla Pomorskiej PSSE
Pracowity rok 2016 dla Pomorskiej PSSE - GospodarkaMorska.pl

W 2016 r. Pomorska SSE kontynuować będzie duże projekty takie jak zagospodarowanie terenów stoczniowych w Gdańsku na Wyspie Ostrów objętych granicami strefy pod koniec ubiegłego roku czy rewitalizacja terenów po Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.

W piątek, 8 stycznia odbyło się spotkanie z dziennikarzami, na którym Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. podsumowała 2015 r. i omówiła plany Strefy na rok bieżący.

Na początku stycznia br. PSSE rozpoczęła procedurę objęcia granicami Strefy 50 ha terenów  w Policach (zachodniopomorskie) gdzie Grupa Azoty Police zamierza produkować nawozy za pomocą innowacyjnej, unikalnej w Europie technologii z użyciem CO2.

Plany Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewidują w tym roku intensyfikację działań których efektem będzie ożywienie gospodarcze woj. pomorskiego.  „Jednym z najważniejszych zadań w bieżącym roku” – mówiła prezes Kamińska – „będzie pozyskanie nowych terenów przemysłowych, które mogłyby zwiększyć  obszar Strefy na Pomorzu. Będą to działki zlokalizowane przede wszystkim wzdłuż szlaków komunikacyjnych – autostrady A1 czy dróg ekspresowych.

PSSE zachęcać będzie przedsiębiorców do lokowania w woj. pomorskim innowacyjnych inwestycji przemysłowych,
w branżach takich jak takich jak przemysł elektroniczny czy produkcja części samochodowych. „Mamy w regionie potencjał, mamy kadrę, szkoły zawodowe mogą już kształcić w zawodach dedykowanych na potrzeby inwestorów” – dodała prezes Teresa Kamińska.

Pomorska  Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje swoimi granicami powierzchnię ok. 2040 ha; składa się z 29 podstref  ulokowanych w  czterech województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim, zachodniopomorskim i  wielkopolskim. Aktywnie funkcjonuje w niej ponad 110 inwestorów, którzy prowadzą działalność na podstawie niemal 150 zezwoleń. Łączna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła dotąd ponad 10,22 mld zł, natomiast liczba utworzonych  nowych i utrzymanych miejsc pracy  przekracza 19 tys. (dane na koniec III kwartału).

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.